Šte ima peneze (s)kuplje (v)se vu moru

Pregle tisKAJna

 

Zagorski list
e-vundano 23.07.2012.

Iz bakine pučke bilježnice

Šte ima peneze, kuplje se vu muoru

” Ja sam furt vuoljela gore i friški zrak, špancieranje po šume, bijiežanje po trave i kupanje vu kakve slatke vode,vu jezercu ili puotuoku, da te oči ne pečeju gda glediš vu vuode. Onda nekam na klupu ili na deku i raspresteš strošek i vudri po puohanomu čučeku i domačomu paradajzu. Još kupica vina k tome i mam se bu čula pesma.A more naj bu Dalmatincom, šteri po danu spiju i peneze od stranjskih ljudi broje kaj se pri nji kupljeju i daju im konak, a navečer vu klijieti od kamijienja (konoba) ijeju slane črve (ribe) i popijievaju.

Piše: Zoran Gregurek   

Šte ima peneze, kuplje se vu muoru,a šte nema, doma vu lavuoru. Je, i šte ima peneze,sinek dragi, ima ženjsku krasnu, a šte nema – debelu i masnu. Šte ima peneze, ije finuote sake, a šte nema – same požirake, govorila je naša hraščinska baka Ivka, pučka savjetnica.

A da li su nekad naši stari išli na ljetovanje na more ?

” Jaj, kakve morje ?! Tuo su išli same bogatuni i velikani šteri su plivali vu penezi i šteri su z suobu sluge i sluškinje na morje peljali da ih i tam služiju. Ja kak dijitete i muoja brača jedva sme do potoka došli da bi se okupali, a naši starci nigdar vu životu nijiesu bili na morju. Ja sam prvi put morje vidla gda sme išli z našiem velečasnim na Trsat. Onda sme se i mi pucke išle tracat vu morje. Bile je mrzla voda kak led, ali sme mi senek zašli vu vuodu. Tak sme se nagutali slane vode, da sme saki pokle spili litru malinofca “, prisjećala se baka lijepog izleta i svojeg prvog susreta sa velikim morskim plavetnilom.

Što je baka mislila o moru ‘

” Da bi ti morje…Moj brat je skore vmrl gda se preladil na morju, gda ga je vu čamcu bura vlovila. Skora ga je  silni veter zaliknul i mokroga sega prepuhal i mama je upalu pljuč dobil i ležal je dva tjedne vu bolnice na Sušaku. Je, tuo ti je morje : Fine dok je mirne i tople, a vrag gda se voda digne vu zrak i gda mrzli veter z severa obrne “, klimala je glavom baka nesklona morskim radostima.

Baka je imala recept za idealan odmor ljeti.

” Ja sam furt vuoljela gore i friški zrak, špancieranje po šume, bijiežanje po trave i kupanje vu kakve slatke vode,vu jezercu ili puotuolu, da te oči ne pečeju gda glediš vu vuode. Onda nekam na klupu ili na deku i raspresteš strošek i vudri po puohanomu čučeku i domačomu paradajzu. Još kupica vina k tome i mama se bu čula pesma.A more naj bu Dalmatincom, šteri po danu spiju i peneze od stranjskih ljudi broje kaj se pri nji kupljeju i daju im konak, a navečer vu klijieti od kamijienja (konoba) ijeju slane črve (ribe) i popijievaju. Nem rekla, pesme su im lijiepe, same kaj ih ja male razmem pak more same za njimi gundrati i cvileti.

O jakomu suncu, kak da si vu šamuotne peči, nem ni govorila, jer tak sunjčece zažar, da se on bijieli kamen vužge. Jedine da legneš vu lad, pod jelu i da piješ njihov črni gemišt bez kisele vode (misli na bevandu) i glediš Dalmatinke ili Dalmatince. Znaš kak se popijieva : Ajde Dalamtinka smeđa, daj namaži mi leđa (smijeh)”,zapjevala je na kraju našeg druženja baka.

Zvir:
http://www.zagorje.com/kolumne/pregled/ste-ima-peneze-kuplje-se-vu-muoru

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Idemo na morje..
Mirko Svenda Ziga – Protuletje, 06:59