De so međimorski tajkuni?

Pregled tisKAJna

 

Međimurske novine
e-vundato: 16.07.2012.

Kam so se, itak, skrili međimorski tajkuni???

Vučili smo se vu školi gda nikaj kaj postoji nebre zginuti brez traga i glasa. A vu denešje vreme se pripetilo i to kaj je zginulo. Napriliko, zginulo je več hajdig bakrenih žlebov, kipov i to nej sam z hiži nek i z cirkvi, a i z groblja. I od toga vsega niti traga niti glasa. Niti se je zazvedilo što je fkral, niti kam je del, komo jiv je prodal? Vidite kak so teška ova krizna vremena i kak je velika recesija kaj več niti prirodni zakoni ne vredijo?

Piše: Jožek radnik

Nebodete veruvali, ali bil sam vam na gej paradi vu Zagrebo. Dugo sam si gruntal kajbi išel vu Split, ali nekak je prevagnul Bandićov grad jerbo je čuda bliže. Išel sam z sosedom Barikom, žena je ne štela iti makar sam jo nagovarjal skorom dva tjedne. Kaj se čudite, pak so rekli nek vsaki dojde z kim oče, a vsi šteri gledijo morajo biti stiha i tolerantni. Pak valjda ja znam što mi nejbole paše.

Naši zidari i drugi meštri z Međimorje graditeljstva so zazidali beličko šporcko dvorano i cakum-pakum gotovo so jo dali deci na korištenje. Posle toga je prek sedemdeset meštrov odišlo na burzo jerbo nemajo kaj delati. A tak dobri meštri. A gda so jim dali kajbi zidali šporcko dvorano pre Svetomo Đurđo na brego bilo bi vse drugač. Ali kajbi mi Međimorci, mi smo vekši katoliki od pape i dali smo posla stranjskima, a naši meštri nek si denejo zobe na klin. A na Belici so jiv vsi falili, od načelnika, prek župana, do prvoga potprecednika Čačića.

Ne znati što bode duže zdržal, minister Mrsić ili pak sindikati javnih službi. Nebrejo  se dospomenuti što bode popustil i čega bi se težaki vu javnaj službaj trebali odreči. Oni priznajo gda je kriza, gda je teško, gda ga ne penez i gda vsi moramo nositi terha krize i pomoči kaj se te nevole rešimo z čim meje žrtvi i čim meje težakov na burzi. Tak težaki vu javnaj službaj prepovedajo, ali nečejo kajbi se i jim nekaj zelo. Oni so za vse sam kaj  jim plače nebi nikaj išle doli. Oni bi se odrekli one povišice štero jim je Jaca obečala pred dve leti, a štero so nigdar nej dobili. Oni tak več na leta gledijo težake kak se muočijo z dve jezere kuni brez dodatka na staž, bez regresa, bez božičnice i kaj  nebodemo rekli gda te jezere ne dohajao ruon vsaki mesec. I unda bo nešči rekel gda smo vsi jednaki? Nevek poriti k meši odidejo oni kaj punijo kaso, dok oni šteri praznijo gospodarijo z penezi.

Nebrete več nikomo veruvati, niti nam domačaj, niti pak stranjskaj, a niti pak Interneto, šteri tobož vse zna. Najme kaj, napisal sam na Guglino „međimorski tajkun“ i otpral mi se čistam prazen monitor. I ve mi rečite komo nek verjem: sebi, sosedima ili pak Interneto? Furt so mi prepovedali tak gda sam počel veruvati gda oni na Interneto vse znajo, a mortik još i vejč, jerbo so se falili gda so oni kak Božekovo oko štero vse vidi. Rečite mi, prosim vas lejpo, je li to mogoče gda mi Međimorci nemamo svoje tajkune? Pak kaj smo mi pravzaprav  tak nesposobni? Gruntal sam si jen čas i unda mi se vužgala ponošena svečica, pak sam probal na Guglino poiskati „međimorske kulake“, ali pak nikaj. Mogel bi reči gda na falačko zemle med dvemi vodami živi sam pošten svet. Ali zakaj pak smo unda jeden drugomo tak jalni ak smo vsi jednaki, očem reči, jednako pošteni? Ili ga mortik, itak, i vu našemo međimorskomo cvetnjako jega kukolja sam se dobro zamaskeral, tak gda ga niti ovi z Interneta nebrejo najti. Vsa je sreča kaj Big Brader nezna gda je Međimorje malo!

Vučili smo se vu školi gda nikaj kaj postoji nebre zginuti brez traga i glasa. A vu denešje vreme se pripetilo i to kaj je zginulo. Napriliko, zginulo je več hajdig bakrenih žlebov, kipov i to nej sam z hiži nek i z cirkvi, a i z groblja. I od toga vsega niti traga niti glasa. Niti se je zazvedilo što je fkral, niti kam je del, komo jiv je prodal? Vidite kak so teška ova krizna vremena i kak je velika recesija kaj več niti prirodni zakoni ne vredijo?

Očeš videti Španjolsko i to Barcelono?  Ak si mladi, napeti i ak si žensko, očem reči, puca željna vsega kaj mladi čovek, oliti žena ili puca, oče znati, unda si kak stvorena kaj z tebe napravijo hurmo, kaj nebodem rekel, fljundro na šteroj so vsi služili, a ona je delala i dobavljala nekše drobne. A znate kak so mlade puce, štere so zbavile kakšo takšo sredjo školo, a do posla nikak, a imajo voljo kaj se genejo z hrptejače svojih starcov. Takše puce je ne teško navabiti. Što bi rekel gda bode to tak zišlo, a vse je zgledalo kak pravi posel. Dohajali so mešetari vu anjcugaj z hojzpinklinaj, tu i tam so se naslajali i na policaje, tak gda je to vse zgledalo vu nejbolšemo redo. I to je još nej vse: na prvi posel so se peljali z reoplanaj. Što bi rekel kaj so te preštimani moži i fajne žene bili vu službi običnoga kurvaraja?

Teca Franca i jena pajdašica i treča soseda Jalža so se nekaj navelikom spominkovale, na klupici,  pod lipom naprej pred tecinom hižom .Vu tem cajto je Julika došla vum črez potna vrata na Pištijovoj lesi. Obedve so mam včuhnule i zagledale so se vu Juliko, štera je pomalem odhajala. Franca je prva pregovorila: – Kaj ti misliš, jo je je? A Jalža je mam otpovedala: Je jo je! Tak ve vsi znamo kaj se pripetilo. Ak nešči, mortik, ne razme nek se javi teci i ona mo bode vse sprepovedala.

Zvir:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=13871:kam-so-se-itak-skrili-meimorski-tajkuni&catid=301:joek-radnik&Itemid=575

KUD ”Orač” Demerje – Dej mi bože joči sokolove, 02:35