Halo! Ste znali?

Ste znali?

Poreklo pozdrava „halo“

Pozdrav pri telefonerajnu „halo, hallo” morti je i vugerskoga porekla.
Pri testerajnu prve amerikajnske brzoglasne centrale, teru su razvili vugerski znanstveniki (Tivadar Puskás) navodno je rablena reč  „hallom“ (vugerski: „čujem“), odnosno „hallod“ (vugerski: „čuješ? “).

Zvir:
Német Wikipédia iliti nemačka (k)wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Hallo

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * *

Halo, je tam dimnačar Štef?

Citat:

Halo, je tam dimnačar Štef?
Je, pri telefonu.
Ke bi mogli dojti k meni. Pečka mi se zaštopala, znate.
Kak ne, kak ne, več jurim. Letim čak. A kam treba dojti?
V Vlašku vulicu.
Vlašku vulicu. A ja bi lepo prosil, a koji brojček?
Ne treba Vam broj. Kad dojdete v Vlašku pitajte samo za gospu Jelu.
A-ha, a-ha.
I prosim Vas, najte nikak pozabiti kefu i kugle.
Joj nebum, bez toga nikam nejdem.

Gospa jela (Dimnačar Štef) – reči pesme
http://www.sisak.info/forum/showthread.php?6821-Stihovi-koji-su-vam-ostali-u-sjećanju&s=faa6334450bb669fee51e48564873851&p=182409#post182409
 

Jimmy Stanić & Barbara Trohar – Gospa Jela(Dimnjačar Štef), 02:52