Rajka Poljak čita poeziju na kajkavskom

Rajka Poljak http://poljak.jimdo.com čita stihove hrvatskih pjesnika Stanka Petrovića, Vlade Franjevića, Ilije Šikića i Zlatka Martinka u vlastitoj interpretaciji kajkavskog dijalekta.