Tre negda delati i vu posteli

Pregled tisKAJna

 

Međimurske novine
e-vundato: 23.07.2012.
 
Tre negda delati i vu posteli
 
Piše: Jožek radnik
 
Če duže dale vse vejčpot čujemo kak so oni šteri so do lani bili na vlasti čuda krali, ali vam morem reči gda so i hajdik toga delali. Delali so ceste, moste, vijadukte, autoceste, tunele (nešterne so farbali i po deset pot) i kaj nebom dale nabrajal jer bodete rekli gda za jiv navijam. A ve kak so došli ovi novi, ve se nikaj ne dela, nišči ne krade, a penez ga ne. Gde so penezi ak smo vsi pošteni? A ljude smo ogulili, očem reči, ljudima smo pobrali peneze prek pedevea i podražili smo benzina, plina strujo… To vam mene gvinta! 
 
Takorekoč prek noči je namanđeral naš vodeči međimorski narodnjak i dožupan Matija Posavec i postal je član Precedništva stranjke. Mortik se on tomo nadjal, mortik se več duže vreme šepetujilo o tomo, ali moram vam priznati gda so se o tomo nikaj nej spominali ovi pre čakoskoj grackoj vuri. Kak bilo gda bilo Matija je hajdig visoko dogural i, kaj se politike dotikavle, prestigel je i župana Iveka. Ivek je mel željo, štera mo se nej spunila, a Matija se, kak smo več rekli, stiha dosmickal vu sam vrh stranjke. I to na domačemo tereno vu Svetomo Martino. Kak bi labodoritaši rekli, iskoristil je vse prednosti štere donaša domaći teren. A vu Svetomo Martino je to topla voda, friški zrak, meso z tiblice, dobra kapljica… Ali to je vse nej dosti ak je igrač, kak god on dober bil, nej vu punoj formi kaj more vu svakomo cajto dati vse od sebe. Brzčas je Matija bil prepravleni jerbo je mam uspel čim so ga zebrali kaj bo igral. 
 
Gazdi vu Međimorskaj vodaj so meli svojo Skupštino pak smo zazvedili kaj se tam teško posluje. Dobiček je vse menši. I to na vodi. Istinabog gda mi ljudi dostik vode spijemo i skorom vse i platimo. No, makar je to tak, ipak so gazdi zmenšali plačo direktoro Jožeko (mojemo imejako) Zorčeco jerbo se dela premalo novih priključkov kak na vodo tak i na kanalizacijo. Nej znati je li je gospon Zorčec kriv za vse one vu Vanovco ili pak Križovco, šteri nečejo piti jegovo vodo? Zbogradi toga so ga vudrili po žepo, a to kaj je postavil novo cisterno vu Svetomo Urbano i kaj je tam potrošeno čuda vejč vode nek lani i kaj je i vino čuda bolše, za to ga je nišči nej pofalil. Kak smo mi Međimorci škrti gda treba nekoga pofaliti! Ili pak jalni? 
 
Nejrajši bi se preselil vu Nedelišče jerbo nedelski gospodarstveniki i obrtniki plačajo nejmenše kamate na zajme, a to vam je, bormeš, denes nej mala stvar. Najte me krivo razmeti, ali nebrem veruvati gda se je to dospomenulo mimo politike. Pak kak bi Splicka banka, ruom, vu Nedelišče odišla? Nešči jim je moral pota pokazati.
 
Vsaka čast dečkima i pucama na štrigoskom hataro kaj se dotikavle vina. Najme kaj, vina so jim vsako leto vse bolša i bolša i po temo jiv bije dober glas, kak vu Lepoj našoj, tak i dale do kraja sveta. No, ravnatel štrigoske škole i opčinski načelnik, gospon Rebernik, furt prepoveda kak se sam od vina nebre živeti, žali se i prosi svoje može i žene nek, bar tu i tam, napravijo i nešterno dete jerbo se mo bode škola spraznila. Pak za koga se naprajla tua fajna škola, a i šporcka dvorana polek je – to vas i ja pitam, dragi moji Štrigovčanci i preštimane Štrigovčanke? Neje dostik kaj delate vu goricaj, kleti, lagvaj, tre nekaj delati i vu posteli. 
 
Serjanski gracki načelnik i mještani Križovca nikak se nebrejo dospomenuti štero vodo bi Križovčari pili. Najme kaj, verjem gda znate kak vu Križovco imajo dva vodovode, jednoga staroga selskoga i ovoga drugoga grackoga, očem reči, Zorčecovoga, ali furt pijejo svojo domačo vodo makar je nej zdrava kak bi morala biti. Velijo, ak so tulikša leta preživeli z svojom vodom unda bodo i dale. Ali z tem se ne slaže gracki načelnik Dobranić, pak je uvel par – nepar i to tak kaj vu parne dneve teče Zorčecova voda, a vu neparne morejo piti ono svojo domačo. Najgerek sam što bode duže zdržal? 
 
Kak je to lejpo gda so vsi zadovoljni. To se vam je ovo leto pripetilo z pšenicom. Verjem gda ste čuli kak je ovo leto pšenica čistam kredno rodila makar je jedno vreme nej bilo dežđa. Ali to je još nej vse, tre reči kak je određena otkupna cena 1.35 kuna po kili, pak vam ve seljaki imajo kaj pelati vu Paromlin, a peneze dobijo za dva dni. To vam je to zakaj so vsi zadovoljni. Fala dragomo Božeko kaj sam i to doživel, a vse ove traktore po vulicaj okoli Melina si bodemo nekak (kak i vsako leto) zamagadili.

Nebrem veruvati gda so se i „Prijateli“ (to mislim na one šteri se brigajo za ničije pese) počeli sfaditi, a tulikša so si leta bili zdobra. Kak se pripoveda posvadili so zbogradi penez. Kak i vseposud, tak so i tu penezi svajo donesli makar so jiv nigdar nej dostik meli. Dok svaja traje peseki sam čusijo vu kučicaj, čkomijo i čakajo.
 
Naše žene se furt bunijo kak jiv mi zapravljamo, očem reči, damo jim kaj pre hiži držijo tri vogle i delajo vse one posle štere nišči drugi neče, a dok so peneze vu pitanjo unda jiv fkrej natiramo. Kak i vsaka medalja, tak i ova ima svojo drugo strano. Najme kaj, ve se i vu Štrigovi pokazalo gda so žene nej za to na ovomo sveto kaj bi gospodarile z penezi jerbo poglednite sam gospo Karino Zamuda, kuliko so joj ljudi penez dali kaj bode pazila na jiv i gospodarila žnjimi, a ona je vse zahuzala i to nišči ne zna kam i z kim. I unda bodo se naše žene čudile kaj jiv držimo dale od bukse?

Zvir:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=13953:tre-negda-delati-i-vu-posteli&catid=301:joek-radnik&Itemid=575

(i)l zajna (48.) stranica sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine880i?mode=embed&layout=grey

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
Ne se v love. Važne su i nekretnine.

Podvinčani
Podvincani – Penezi, 02:50
zagorska popevka