Nišči se neče igrati z partizankom

Pregled tisKAJna

 

Međimurske novine
e-vundano: 6. kolovoza 2012.

Nišči se neče igrati z partizankom

Pravzaprav sam štel reči gda ambrozijo, očem reči, partizanko moramo likviderati ak nečemo nekše vekše nevole. Tuliko težakov imamo na burzi, tuliko ljudi kaj dobavlajo kajkakšo pomoč, a nigdi nikoga što bi se malo zaigral z partizankom. Znate kaj, to moramo mi sami naprajti jerbo nišči to ne bode napravil mesto nas. Tak smo lanjsko leto čakali kaj dragi Božek nekoga pošle (po onoj narodnoj: Božek joj je dal kaj zraste nek se i pobriga za jo), ali neje išlo. Tre fljučnuti vu šake, zeti koso ili pak kosilico vu roke i na posel.

Piše: Jožek radnik

Naš jahač na konjo z ručami Filip – Fićo Ude se vrnul z Olimpijade vu Londono z praznaj rokaj. Mel je veliko željo kaj bi srebrno želencijo z Pekinga zamenil za zlatno, ali neje išlo. Najme kaj, on je prinas doma, vu Nedeliščo, treneral na našemo domačemo međimorskomo konjo, a tam so mo podlečili engleskoga pak ga je of hitil z sedla. Kak smo vidli, neje mel srečo, a vsi znamo gda vu športo treba meti bar malo sreče. Poglečte naše labodoritaše Dinamovce, jiv sreča na rokaj nosi. Bar ovo leto. Nejpredi je vu Bugarskoj Ante Rukavina spasil, i to vu zadjoj minoti, kaj so Bugari ne zabili drugoga gola, a unda je vu 93. minoti zabil gola i zravnal na 1:1. Vu Zagrebo pak so Dinamovci zabili gola vu 98. minoti tak gda so, bar za ve, ostali vu Evropi. Ak jiv bode sreča i dale tak mazila unda bodo ostali i duže. Znate kak velijo naši ljudi: što ima srečo kalamper mo i na betono zraste. No, bil bi zadji cajt kaj bi Dinamovci počeli igrati, a ne kaj se bodo furt naslajali na srečo, jerbo nebre se niti sreča restrgati.

Furt se pripoveda gda ak je čovek više bole vidi, pak bi tak trelo biti i dok je na vlasti. Ali ne, dok so naši političari vu oporbi unda vse bole vidijo, ak ne verjete meni pitajte esdepeovce predi, a hadezeovce ve. Predi je za vse kaj je ne štimalo vu Lepoj našoj esdepeovcima bil kriv hadeze, a ve morajo med sobom iskati krivce, predi je ne trelo mosta na Pelješac, a ve ga tre, predi je pedeve 23 bil preveliki, a ve je i 25 premali, predi so huškali nezadovoljne težake kaj zidejo na vulice, a ve jiv zmirivlejo, predi je bilo vse hudo, a ve je drugač i još huje…

Šest meseci je minulo otkak so esdepeovci i haenesovci, očem reči, «kukurikači» prevzeli vlast, a nikaj se je nej genulo na bole. No, neje ruon tak jerbo so zdigli cene benzino, plino, struji, povečali so pedeve…, tak gda ga vejč penez vu državnoj kasi,a vse meje i meje vu žepima nas težakov. Zakaj je to tak povedale so nam, minuli tjeden, na presici, Dragica Zgrebec i Nadika Jelaš, dve naše i esdepeove saborske zastupnice. Zazvedili smo gda esdepe pomalem jemle vu roke cugle vlasti, ali gda se još ne vidi sunce na krajo tunela. Nejsam nejbole razmel je li smo pravzaprav mi došli vu tunel ili ga još iščemo, očem reči, ili je još na farbanjo. Isto tak smo zazvedili gda jim ne bode dosti jeden mandat od štiri leti nek jim bode trelo nejmeje osem let kaj Lejpo našo dotirajo vu red. Posle toga sam nej mogel spati i kajkakše so mi huncvutarije hodale po glavi, tak gda sam zazvedil kaj je kukurikačaj značil tej «Plan 21», oni so zaprav splanerali kaj bi bili 21 leto na vlasti i za tej cajt bi, mortik, ftegnuli vse naprajti kaj so z obečali. Što bo jiv tak dugo magadil? Nekaj si gruntam gda bi za tak dugi cajt sfondali i nas i Lejpo našo, tak gda bi se posle toga ljudi mogli spominati i to vu Austrougarskoj, kak je na tom placo negda bila država vu šteroj so živeli Hrvati, a i jivi prvi sosedi Međimorci. Verjem gda «kukurikači» pomalem trošijo zajma šteroga jim je dalo hrvaško biračko telo lani vu decembro, a dok se kupica našega strpleja preleje, bogzna gde bodo završili.

Znali smo gda prinas vu Međimorjo raste ambrozija, očem reči, partizanka štera nam Međimorcaj donaša kajkakše nevole, ali gda i mi imamo pedofile to sam nej veruval. Ali vrag nigdar ne spi, pak je tak došla i na svetlo dneva istina kak se Damir z Črečana jako rado «igral z decom» i to z dečecima. Kak vidimo i vu međimorskom cvetnjako ga jega drača i to onoga šteroga se teško rešiti. To je beteg i to veliki beteg jerbo kak razmeti Damira kaj se «igral» z dečecima, a tuliko puci ga je čakalo. On bo završil vu rešto, sam nej znati je li bode rešt zlečil toga betega ili bodemo i posle morali paziti na jega. Ajoj, ajoj, a kaj bode z dečecaj?

Gda sam več spomenul partizanko, moram reči gda nam se je jako lejpo rezrasla i raste makar jo ne zalevlemo, a niti pak gnojimo. Nišči jo je ne posejal, a vseposot raste onak ftruc. Znate kaj me čudi, pak kak je nišči do ve nej zmislil nikaj kaj bi od partizanke mogli naprajti, a kaj bi od toga bil nekši hasen. Mortik bi jo mogli zažgajariti i dobiti nekšo žganico za kurje oči. Ili bilo kaj drugo sam kaj jo sfondamo. Pravzaprav sam štel reči gda jo moramo likviderati ak nečemo nekše vekše nevole. Tuliko težakov imamo na burzi, tuliko ljudi kaj dobavlajo kajkakšo pomoč, a nigdi nikoga što bi se malo zaigral z partizankom. Znate kaj, to moramo mi sami naprajti jerbo nišči to ne bode napravil mesto nas. Tak smo lanjsko leto čakali kaj dragi Božek nekoga pošle (po onoj narodnoj: Božek joj je dal kaj zraste nek se i pobriga za jo), ali neje išlo. Tre fljučnuti vu šake, zeti koso ili pak kosilico vu roke i na posel.

Nebrem veruvati gda so naši policaji nej mogli prijeti mladoga Slovaka, šteri je fkral Škodo fabijo i žnjom preletel prek naše državne meje gde smo ga nagajali prek sto kilometrov. Rečite mi, prosim vas lejpo, kak so ga policaji nej mogli tak dugo dostići, a mojega kuma so včasi zastajli vu bemvejo, a pelal se prek dvesto kilometrov na vuro. Kaj so, mortik, ovi kumovi presretači na urlabo?

Zvir:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=14060:nii-se-nee-igrati-z-partizankom&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56. sim
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine882i?mode=embed&layout=grey
i(l) str. 56. sim
http://www.mnovine.biz/images/pdf/882/mnovine882i.pdf

Žiga i Bandisti – Klinčec stoji pod oblokom, 04:03