Za Prcinkulovo vsi poti vodijo vu Čakovec

Pregled tisKAJna

 

Međimurske novine,
e-vundato: 20.08.2012.

Premišlavanje Jožeka radnika

Za Prcinkulovo vsi poti vodijo vu Čakovec

Piše: Jožek radnik

Minulo je glavno čakosko proščeje Prcinkulovo, štero čakoski fratri i patri obslužavlejo več duže od 350 let, a čakoski turistički težaki nekaj duže od četrdeset let. Kak je da je, dok to denemo skupa unda dojdemo do toga gda se Prcinkulovo obslužavle več cirka štiristo let. I kaj vam nek rečem ve posle od kak so se proščejarska svetla vgasnula? Vsako leto so proščeja vse bolša i bolša, a to nam je potvrdil i čakoski gvardjan, pater Stanko, šteri je rekel gda ga ovo leto, na glavnoj predobednoj meši, bilo čuda vejč ljudi nek lani. Nekaj je za to „kriv“ fratarski biškup iz Perua, Gerard Žerdin, nekaj pater  Zvijezdan Linić, šteri je predvodil trodnevnico, a nejveč pak zaslugi ima Marijica čije se godovno i slavilo. Proščeje se je, vu cirkvi i okoli cirkve, slavilo po dnevo, a po noči so bili drmeši i terevenke, štere so prek meli turistički težaki. Vu te dneve bilo je po Čakovco vsega kaj ste si poželjeli, a i čuda vejč od toga.

Čuda je bilo bandistov, tamburašov, plesačov i pjevačov za teh pet dni vu Čakovco. Naši klošari pre gracki vuri so zbirali nejbolše pjevače, nejlepše pjevačice, nejfajneše oprave, nejdebleše moške, nejbolešlank puce i žene, nejbole hercig frizurice, kiklice, vroče hlačice, kape, škrlake, špilhoze… Zazvedil sam gda je nejlepšo frizuro mel Đo Maračić Maki, a odlično drugo mesto je osvojil Duško Lokin. Nek se zna!

Na samo proščeje, drugoga augustuša, predi glavne meše bila je pršecija po glavnoj čakoskoj vulici, od Orla do cirkve. To je nej nikaj novoga i tak je vsako leto, ali ovo leto so turistički težaki najavili gda bode vu peršeciji i Gospa od anđela. Brzčas so se nej z Marijicom nejbole dospomenuli jerbo je ona nej došla.

Vu soboto, den predi Dneva Pobjede vu Čakovec se doteplo hajdig oldtajmerov, kaj motorov, kaj autov. Bilo je tu čuda domačih, a još vejč stranjskih. Došli so ljudi, očem reči, dopelali so se iz vsih krajov Lejpe naše, a bilo je i sosedov. Došli so oni z Evrope, a i oni tretji. Spazil sam lejpoga plavoga auta z Beograda. Čovek je vupal tak dauko dojti jerbo je i on i auto z onoga cajta gda smo si još bili žnjimi z dobra. Rekel je gda navija za Dinamo i gda zato vozi plavoga auta i gda je štel videti Međimorje o šteromo je čul vse nejlepše. Kuliko sam mel za čuti bilo mo je jako lejpo prinas, kak i vsima šteri dojdejo.

Nej znati je li je Marijica mela rada labodo i labodoritaše? Cirkvene knige o temo nikaj ne pišejo, ali je labodoritaški klub Međimorje organizeral turnira za Prcinkulovo. Igrali so naši međimorski tretjeligaši: Nedelišće, Prelog, martinski Polet i čakosko Međimorje. Pobedili so Međimorci. Kuliko sam mel za čuti šteli so pozvati i domačega čakoskoga tretjeligaša, ali so jiv nigdi nej mogli najti: niti upravo, niti trenera, a niti pak igrače. Najgerek sam kak bodo itak Čakovčari igrali vu tretjoj ligi štera zutra počne.

Za vreme proščeja so me zastajli Janezi (prepoznal sam jiv jerbo so govorili slovenski) pred čakoskim Kulturnim centrom i pitali so me po šteromo Nikoli Zrinskomo je čakoska knjižnica dobila ime. Zvlekel sam se i rekel sam jim: Kaj po šteromo, po onomo glavnomo! I odišel sam vu Centar za kulturu na nejbolša vina naših međimorskih vinarov! Ruon so mene našli, pak so mogli nekoga spametnešega pitati!

Još je proščeje niti nej minulo, a več so tati orabali škreblico, i to ono glavno, vu čakoskomo samostano. Nešči je vodil brigo o temo gda so vsi fratri pre večernji meši pak je prekapal po samostano i odnesel je peneze štere je našel. Nej znati je li so se tati okuražili pak so počeli po cirkvaj i farofaj krasti otkak so državni političari prestali hodati k meši ili pak so si to več od predi splanerali. Nej znati kam bode to itak došlo jerbo vse vejč i vejč ga toga.

Na sam Den pobjede zišli so se vu Hodošano haesesovci i obilježili obljetnico smrti svojega prvoga precednika Štefeka Radića, a  isto tak so preslavili i Den pobjede i domovinske zahvalnosti. Posle meše bilo je skupno druženje gde smo zazvedili kaj „seljaki“ planerajo. Vsi znamo kak so, nej slabo nego nikak, prešli na minulaj parlamentarnaj izboraj tak gda imajo sam jednoga sabornika. Morem vam reči gda so naši međimorski „seljaki“ nejfletneše genuli i počeli so se prepravlati za nove izbore šteri nas, i jiv, čakajo drugo leto vu majušo. Oni znajo kaj očejo: poticaje za seljake, posla za one na burzi, težakima plače, kukurikačima kaj prejdejo z reči na djela, a vsima nama kaj čim predi zidemo vum krize i recesije. Tak je bar rekel jiv međimorski precednik Zoran Vidović. A mi vsi bi šteli kaj dragi Božek da jegovim rečima hasna, tak kaj bode nam bole, a unda bodo i „seljaki“ dobili čuda vejč glasov.

Jedna nevola nigdar ne dohaja sama, to nam je odnegda poznato. Tak je polek ove naše i svecke krize, štera nas duši več štiri leti, k nam došla i suša. A dok je suša seljaki nemajo kaj žeti, a mi pak unda nebodemo meli kaj jesti. Čim je skorom cela Slavonija preglasila elementarno nepogodo zbogradi suše mam so se oglasili „kukurikači“ na vlasti. Oni to vse vidijo, oni to vse znajo, ali penez ga nega kaj bi se to nadoknadilo. I kaj so ve naši seljaki krivi kaj je letos tak velika suša? Nikaj! A vse to bodo morali platiti z svojega žepa. Vidite, a z druge strane se ovi vu državnaj službaj bunijo kaj jim bodo plače sto, dvjesto ilio tristo kuna meneše i kaj nebodo dobili božičnico. A kaj bi rekli gda bi i na jiv došla takša nevola kak je na naše seljake? I unda mi nek nešči reče gda so vsi jednaki. A što je seljakima kriv kaj i oni nemajo kolektivne ugovore z svojim ministarstvom?
.

http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=14190:za-prcinkulovo-vsi-poti-vodijo-vu-akovec-&catid=301:joek-radnik&Itemid=575

i(l) str. 48. sim
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine884i?mode=embed&layout=grey
i(l) str. 48. sim
http://www.mnovine.biz/images/pdf/884/mnovine884i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

KOM3DIJA – DE JE LJUBAV – MEF 2011 Grand Prix, 04:09

 

http://www.youtube.com/watch?v=Tuh6I_I8CZs