KEHNUTI, BUBNUTI, VUDRITI….

Pregled tisKAJna

 

Zagorski list
e-vundano 29.08.2012.

Za dušu, za spomenek

KEHNUTI, BUBNUTI, VUDRITI….
 
I hu ove ljietne vruče dane, tak si ja ljistam po naša domačja riečja, tere se več tak guste ne rabiju. Ž njimi hruka i h srcu vudrim brigu na veselje i tak mi ljiepi cajteki cinfraju življenje. I nadam se da mi radi toga ne nešče za pleči jednu zasmoljil, ruknul ilji sunul

Piše:Nevenka Gregurić

 „Batina je zišla z raja“!
Tak se povieda, alji se denes se menje rabi. Če bi se rabilje, reklje bi se da nešče nekuga zlostavlja. Tu povedu su negda največ spomenulji starci gda su batinu koristilji kak „odgojnu metodu“. Pri tomu su još reklji i onu:
„Kud starec vudri, tud zdrave mese raste!“
Nie bilje rietke čujti, da su ljudi kaj bi opravdalji svoje buhtanje, reklji i onu:
„Ni pes pri hiže ne velja bez straha!“

A strah se h kosti mogel zabiti same z bekovaču, kljukovaču, batinu, alji i z šakami. Da mi nej nešče zameril i zel za zlo kaj tak poviedam, niesem baš za tucilje. Makar je moja mati znala reči da sem ja „igrala“ tak duge dok mi nie z bekovaču, tera je bila navieke negde za striehu pririhtana, odigrala „poljku“ po noga. Da su te povede, a vezane za tucilje, zišle baš z naše kraje, nekak si ove dane gruntam gda sem si diela pred se jeden kajkafski riečnik od gospona z varažljinskuga ilji vegačkoga kraja, Ljipljina, teri je skupil i dal na znanje rieči kajkafskuga govora. Tak je on skupil prec rieči tere imaju nekak iste delje, tere govori o tomu kak se nekuga „odgaja“ ilji „tira strah h kosti“.

Te rieči kak da imaju posel nekomu reči i pokazati kakve je delje dobre, a kakve je loše. Te rieči, z teremi se nekomu grozime da ga bume delji h strah, senek kak se bu te napravilje je razljičite. Gda nekomu veljiš da ga buš stukel, te je rečene da bu dobil batin na bilje teri način. A gda se velji da buš nekuga zbuhtal, unda te nejveč put znači da bu dobil“buh tabljete“ ilji šakami po pleča. Bum te heznul takaj znači da te bum vudril, alji z nečem.

Morti se radi toga velji i onomu dielu staruga kola teri se odciekel, hiezljin. Hizljini su se dopeljalji z trsja dima i bilji složeni za kurenje. Navieke su unda bilji pri ruke da si z hiezniljem mogel nekuga, heznuti. Če si nekuga štel hrknuti, bilje je te nejveč put z laktem h rebere ilji pod rebre. Još se k tome znalje reči bum te hrebnul. Nu, naprimer, jekanje nie moralje biti grde i boleče. Jekati su znale babe muže poskrivečki pod stoljem kaj jih bi opomenule da preveč put zdižeju kupicu h zrak i veljiju:“živelji!“ Klepnulje se diete po vuha, alji i muži babe onak z putič. Tak se reklje i gda si nekuga same malje vudril, da se nie trieba buniti jer si ga same malje očiehnul ilji osmieknul. 

Grde je bilje če se nekuga odrapilje za vuhe, odalamilje kud se stglje ilji pak lupilje. Nie dobre prešel ni onie teruga su  meknulji, ožgalji ilji pak tresnulji. Fljisnulje se pak po ljica ilji za vuhe, a k tomu se još reklje i da te je nešče pljusnul. Takaj se dobil i šlopec po ljica ilji se pak prišlopil z petokraku (ruka z pet prsti). Još se znalje reči da si ga respaljil po obrazu, vrezal kud si stgel, puknul onak ovrš, štosnul z šaku pod rebra i opičili mu jednu za hasen. Tuj se još reklje da te bum zviznul ilji žvajznul, kak se šika ilji jednu hvrezal kak spada.

I tak se te rieči pomalje vljiečeju na stran i na „vučenje pameti“, onie teri ne posluhneju z mirem. Nu i te rieči ne moraju navike značiti da buš dobil batin ilji bil bijen. Če ti niesi si h glave bilji doma, reklje se je da si „vudren z mokru krpu“. Za one pak teri su bilji fejst pometni i znalji naprimer dobre račinati, reklje se da je matematički navudren.

Če se nešče štel pofaljiti da je je nekaj brze napravil, reklje se da došel kaj da ga vudrila striela. Ak se pak nešče radi nečega špotal tak kaj mu je bilje grde i teške i od grdobe je h glave počrljenel, reklje se da mu je krf vudrila h glavu. H ove vruče cajte bilje bi ljipe da vudri dešč kaj bi se malje zemljica natopila. A vudri i glas na sa zvona gda nešče za nekuga nekaj grduga ilji ljipuga poveda. Nekterem se kaj česa ljipe dogaja i gda god vudriju h smieh.

I hu ove ljietne vruče dane, tak si ja ljistam po naša domačja riečja, tere se več tak guste ne rabiju. Ž njimi hruka i h srcu vudrim brigu na veselje i tak mi ljiepi cajteki cinfraju življenje. I nadam se da mi radi toga ne nešče za pleči jednu zasmoljil, ruknul ilji sunul.

Zvir:
http://www.zagorje.com/kolumne/pregled/za-dusu-za-spomenek-kehnuti-bubnuti-vudriti

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dok žena me špota i kune i sama se v blate zasune

arete – vinska kaplja, 02:29