Zagorka v Turopolu (Zebrana dela Zorice Krznar-Blagec)

Zorica Krznar-Blagec
 
ZAGORKA V TUROPOLJU 
 
(Prva dva stiha pročitati kao uvod u pjesmu.) 
 
 
Nekima je život navek jeno mesto,
Drugima da putuju i sele se često!

Dotepla me sim sudbina,
V turopolski lepi kraj,
Morti baš, jer kak v Zagorju,
Zazvoni naš dragi kaj.

Tu sem dobre ipak došla,
Još bole se kakti snašla,
Kaj po svetu svud iskala,
V Gorici sem i pronašla.

Zagorka sem v Turopolju,
Već su prešla mnoga ljeta,
Zagorka kak turopolska
Zemlica je meni sveta.

Otkud sem zaprav ja došla,
Turopolci nisu znali,
Pak me kakti dotepenku
Nigdar nisu doživlali.

Turopolec za došljaka
Navek ima dobrog sluha,
Pa vam tak vu jenu zijde
Dvostrana kultura duha.

Refrain:
Turopolci i Zagorci
Zaprav su si jake slični,
Jeni jake plemeniti,
Drugi same kakti dični.

Turopole i Zagorje
Dva su moja draga kraja,
Se najlepše i najbolše
Zanavek ih v jeno spaja!

Tekst: Zorica Krznar-Blagec
Uglazbio: Josip Kučan – Jožica, Zamorski Breg 21, Zagreb
Velika Gorica, 14. kolovoza 2009.
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
Zorica Krznar-Blagec
 
GOVOR SRCA I RAZUMA
 
Sabrana djela (I. – V.)

Zagreb, 2012.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NARUĐBE:

Zebrana dela Zorice Krznar-Blagec moru se naručiti pri iliti (k)od autorice
Tel.: 01 6217 731
Mob. 098 9759 509
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Knjiga prva VEDRA NOTA, aforizmi
Knjiga druga ODOLIJEVANJE, pjesme
Knjiga treća MOJE POSTOJANJE, pjesme
Knjiga četvrta GOVOR TIŠINE, haiku
Knjiga peta EPIGRAMI I DRUGI ZAPISI

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

UREDNIČKA NAPOMENA

Po izrazitoj želji Zorice Krznar-Blagec knjiga Govor srca i razuma obuhvaća sve autoričine radove koje je objavila u samostalnim knjigama ili u periodici do početka 2011. godine. Knjiga predstavlja njezina sabrana djela jer je u njima željela podastrijeti čitatelju ili pak eventualnom književno-kritičkom sudu na uvid baš cjelokupno svoje stvaralaštvo.

Rukovodeći se ovim autorskim htijenjem i ovom nakanom u uredničkom sam se postupku sastavljanja ove knjige ustegnuo od svakoga selektivnoga pristupa, odnosno uredničkoga ili kritičkoga vrednovanja, kako s obzirom na pojedinačne radove, tako i s obzirom na ukupnu prosudbu predočenoga opusa.

Umjesto toga uvrstio sam sve sačuvane pogovore, prikaze, recenzije, osvrte, intervjue, novinske članke i ostale pisane izvore koji su se pojavili u tisku i koji su sačuvani kao odjeci na objavljene radove, odnosno knjige, a uključeni su i autoričini vlastiti zapisi. Time je čitatelju osim direktnoga uvida u samo djelo, a dijelom i u književno i socijalno okruženje u vrijeme njegova nastanka, pružena i slika njegove recepcije u onoj mjeri u kojoj je ono ostavilo traga u lokalnom ili u širem književnom okruženju.
Znatiželjnom čitatelju ili istraživaču koji se pita o vrijednostima ovoga djela najbolji je putokaz upravo činjenica da u onome stoje imalo najvećega odjeka leži i najveća vrijednost.

Ova knjiga sabranih djela Zorice Krznar-Blagec obuhvaća svih pet njezinih knjiga u izvornom obliku: Vedra nota 1984., 1998. i 2006., Odolijevanje 1993., Moje postojanje 2001., Govor tišine 2007. i Epigrami i drugi zapisi 2008. Predstavljene su kronološkim slijedom njihovoga pojavljivanja, s tim da se zbirka aforizama Vedra nota donosi samo u svom trećem, najcjelovitijem izdanju, pri čemu su neke karikature izostavljene kako bi se izbjegla zagušenost materijala. Isto tako, iz knjige Epigrami i drugi zapisi izostavljena su pisma autoričinoga sina Zorana, koja i nisu nastala ispod njezina pera. U tekstovima su izvršeni jedino nužni lektorski i korektorski te pokoji manji urednički zahvat, a mjestimice je zbirkama pridodana nova pjesma, kao rezultat autoričine samostalne, naknadne intervencije.

Kao stoje već rečeno, iza svake zbirke uvršteni su pretisci i ispisi novinskih članaka ili faksimil pokojega pisma, a na kraju knjige čitatelju je predočen cjelovit autoričin životopis, njezina posveta i zahvala, izvori i bibliografija s uredniku dostupnim podacima, te sadržaj i foto bilješka o autorici.

Svjestan sam činjenice da bi se oštrini iskusnoga i savjesnoga kritičkoga pogleda teško mogli oduprijeti fragmentarni, ali i cjeloviti tekstualni ciklusi u ovako heterogeno složenim zbirkama s obzirom na njihove izborničke, uredničke ili recenzentske vrijednosne kriterije, pa ipak trebalo je objaviti ovo djelo autorici koja je osvojila prepoznatljivu naklonost publike u svome domicilnom, velikogoričkom kulturnom krugu i pokazala iznenađujuću stvaralačku žilavost u tolikoj mjeri da ostavlja iza sebe već sedam objavljenih zbirki, ne samo kao svojevrsno osobno svjedočanstvo o doživljaju vremena i prostora, dakle o vizuri koja čitatelju za dvadeset, trideset ili pedeset godina može biti zanimljiva, nego i kao karakterističan lakmus timbra kulturnoga i društvenoga života, čije su promjene boja, u pojedinim segmentima, sigurno više ili manje doživljavali kao opće mjesto i autoričini suvremenici.

S druge pak strane, objavljivanjem ove knjige postignut je cilj da se na jednom mjestu predstavi sveukupno djelo ove, ponajprije velikogoričke spisateljice, koja je zahvaljujući svojim najuspješnijim radovima ostavila i širega traga u hrvatskom književnom prostoru, osobito u području aforistike, pa joj s pravom pripada naziv »hrvatske aforističke pionirke«.

Božidar Prosenjak, urednik
Velika Gorica, 18. ožujka 2011.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

BILJEŠKA O SPISATELJICI

ZORICA KRZNAR-BLAGEC rođena je 1936. godine u Gusakovcu kod Marije Bistrice. Završila je gimnaziju u Zagrebu.

Radila je u zagrebačkoj Kemici kao korespondent-daktilograf, a od 2002. je u mirovini. U Velikoj Gorici živi od 1974.

Aktivno sudjeluje u kulturnom životu svojega grada. Pjeva u Gradskom mješovitom pjevačkom zboru »Franjo Lučić« i Mješovitom pjevačkom zboru »Turopoljska zvona« koji djeluje pri velikogoričkoj podružnici Sindikata umirovljenika Hrvatske, nastupa na književnim tribinama i posebno se zalaže za razvijanje ekološke svijesti kod svojih sugrađana. U okviru Županijske ekološke akcije Hrvatske turističke zajednice Volim Hrvatsku dobila je Priznanje za najuspješniji eko-slogan. Članica je stranke zelenih.

Od 1976. godine objavljuje pjesme, aforizme, epigrame i kratku prozu. Od 1976. je godine i članica Književnog kluba »Albatros«. Javlja se u periodici: Velikogorički list, Luč, Glasnik Turopolja, Glasilo Spark, Osvit-Karlovac, Feferon-Koprivnica, Brodolom-Slavonski Brod, Žalec-Zagreb, Pavliha-Ljubljana — Slovenija i dr. i na radiju, a 2002. učlanila se u Udrugu umjetnika »Spark«.

Uvrštena je u Turopoljsku čitanku (Matica hrvatska – Ogranak Velika Gorica, 1994.)
Objavila je sedam knjiga. Zbirku aforizama Vedra nota objavilo joj je Narodno sveučilište »Juraj Kokot« u Velikoj Gorici 1984. godine. Dopunjeno izdanje ove knjige objavila joj je Matica hrvatska – Ogranak Velika Gorica, 1998. i Genesis iz Zagreba 2006. Objavila je dvije zbirke pjesama Odolijevanje (Matica hrvatska – Ogranak Velika Gorica i Narodno sveučilište Velika Gorica, 1993. godine) i Moje postojanje (Pučko otvoreno učilište, Velika Gorica, 2001. godine). Knjigu haikua Govor tišine objavio joj je »Genesis« iz Zagreba 2007. godine, a zbirku Epigrami i drugi zapisi objavio joj je »Spark« (Velika Gorica, 2009.).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Posveta

Ovu knjigu svojih sabranih djela posvećujem svom jedinom i najdražem sinu Zoranu, koji mi je jedna od najsvjetlijih točki u životu, njegovoj suputnici — dragoj Barbari, cijeloj svojoj obitelji, bližim i daljim rođacima, brojnim prijateljima, znancima, te svim onim dragim ljudima koji imaju sluha za moju kulturu duha.

Moj dosadašnji život bio je uvijek materijalno veoma skroman, pa mije želja da ova knjiga bude moja duhovna oporuka njima i svim mojim budućim čitateljima.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zahvala

Život, koliko god dugo trajao, ipak je prekratak za sve lijepe riječi, djela i zahvale onima koji to zaslužuju, koje volimo i koji nas vole.
Zato i ovim putem zahvaljujem sinu Zoranu i svojoj brojnoj obitelji na razumijevanju i na moralnoj podršci, imajući posebno u vidu moj ponešto drukčiji svjetonazor od uobičajenog.

Od mnogih prijatelja i znanaca, koje ovdje nije moguće spomenuti, a zaslužuju zahvalnost, tri osobe ipak ne mogu zaobići:

Ponajprije Božidara Prosenjaka, profesora i književnika, koji je prvi otkrio moju darovitost za kratku književnu formu i ohrabrio me da počnem pisati aforizme. Zatim,
dr. Ivu Pranjkovića, sveučilišnog profesora, koji je gotovo svim mojim zbirkama bio recenzent i podupirao nastojanja da moji rukopisi ugledaju svjetlo dana. I napokon, zahvaljujem Miroslavu Vukmaniću, nakladniku i zaljubljeniku u pisanu riječ, a napose u aforizam.

Hvala i ostalim dragim i zaslužnim ljudima čija su imena našla svoje mjesto na stranicama ove knjige u ulozi urednika pojedinih izdanja, recenzenata, ilustratora, voditelja promocija i književnih tribina. Osobitu zahvalnost iskazujem urednicima i novinarima radija i listova koji su posvetili pozornost meni i mome radu svojim napisima i kritičkim osvrtima.

Članovima Umjetničke udruge Spark i Mješovitom pjevačkom zboru Turopoljska zvona, mojim dvjema duhovnim obiteljima izričem osobito veliko hvala.
I napokon, hvala i svim dragim čitateljima koji će uzeti u ruke ovu knjigu i izdvojiti svoje dragocjeno vrijeme da bi podijelili sa mnom ono što nosim za njih u svojoj duši i srcu.

Zorica Krznar-Blagec
Velika Gorica, 12. veljače 2011.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Copyright © Zorica Krznar-Blagec

Nakladnik, tisak i uvez
Studio Moderna d.o.o., Zagreb

Su izdavač
Udruga umjetnika »SPARK« Velika Gorica

Za nakladnika
Veseljko Stojak

Urednik sabranih djela
Božidar Prosenjak

Urednici pojedinih knjiga
Aleksandar Božić
Drago Bukovec
Božidar Prosenjak
Ivica Smolec Miroslav Vukmanić

Crteži
Aleksandar Božić
Dragutin Dubravčić
Berislav Grabušnik
Tamara Kordić
Mirna Krešić
Veronika Prvonožec
Stanko Zmazek

Rješenje korica
Veseljko Stojak

Korektura
Nika Matković Mikulčić

Grafička priprema
 Stjepan Ocvirk

ISBN 978-953-55885-5-9

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 804748.

Zagreb, travanj 2012.

Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne smije se ni u cijelosti ni djelomično
reproducirati, pohraniti ili prenositi ni u kojem elektroničkom obliku, mehaničkim
fotokopiranjem, snimanjem ili drukčije bez vlasnikova prethodnog dopuštenja.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Najava promocije je zgledala ovak…

22.05.2012
Sabrana djela Zorice Krznar-Blagec
U srijedu u 19 sati u gradskoj vijećnici Pučkog otvorenog učilišta održat će se predstavljanje knjige “Sabrana djela” Zorice Krznar Blagec.

Velikogorička aforistkinja i pjesnikinja predstavit će nam opsežnu knjigu svojih sabranih djela. Uz autoricu Zoricu Krznar-Blagec u predstavljanju knjige sudjelovat će: Božidar Prosenjak, urednik; Katja Matković Mikulčić, ravnateljica Gradske knjižnice Velika Gorica; Vlasta Zaloker, predsjednica Udruge umjetnika „Spark“ i Veseljko Stojak, nakladnik.

http://www.vgdanas.hr/Kultura/Clanak/4682/sabrana-djela-zorice-krznar-blagec.aspx

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

17.11.2009.
Kultura

Epigrami i drugi zapisi“ – naziv je nove, sedme po redu knjige Zorice Krznar Blagec koja će biti predstavljena večeras u dvorani Galženica. Spisateljica u Gorici živi već četrdesetak godina a sve vrijeme doprinosi kulturi i ekološkom osviješćivanju našeg grada. Obajvljuje književne priloge u raznim listovima i kulturnim časopisima, a dugogodišnja je članica Udruge umjetnika Spark. 
Uz autoricu, o knjizi će govoriti recenzentica Đurđa Parać, urednik Ivica Smolec i ilustrator Dragutin Dubravčić, a promociju će svojim nastupom upotpuniti kantautor Zvonko Knežević i zbor “Turopoljska zvona” u kojem, inače, pjeva i Zorica Krznar Blagec. Promocija je u 19,30.

http://www.rvg.hr/index.php?id=2198

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

 

Zorica Krznar Blagec — Govor srca i razuma (sabrana djela) , 01:06:19
Promocija knjige održana 23.5.2012 u Velikoj Gorici