OD CINTORA DO CYBERA

Citat:

TREJTI OKRUGLI STOL
Kajkavski jezek, kniževnost i kultura čez stoletja

Krapina, 7. rujna 2004.
http://www.forumgorica.com/kajkavski/deseti-znanstveni-skup-kajkavski-jezik-knjizevnost-i-kultura/msg36971/#msg36971

 

Božica JELUŠIĆ

OD CINTORA DO CYBERA  (1)

Kajkavski stari i novi jedan pogled

Ače podrobno razmotrimo i razložimo, ostale su te vboge kajkavske i starinske reči brez zavičaja i zavičajnosti, kajti v jeziku, gda se reč od otajnoga smisla sprazni, ona brez duše ostane, i takva, nebivstvujuča, zniščena, smrtnosprepluvana (M.K.) i sprebrisana, po smerti se svojoj more hitro v pozabu preseliti. Rečeno pak vmiranje i preselenje reči ne gene skoro ni jeno serce, nit suzu na joko zmami, kajti je na njeno navlastito mesto mam druga pripravna skočiti, friško skovana i spredelana, z beloga sveta dotepena i doklatarena, od maloznancov amenuvana i pod normalno k domačemi reči priveržena. Stopram su ju zalovili, podjednako ju mešterski ljudi nucaju, kak i nevmetelni svet, pače i kakov naturalski norc, kakvi se lestor z tuđem špinče, a svoje odurjavaju i v sakoj prigodi opšaniti glede.

        Kaj su znali naši stari? Kaj su jeli, čemu su se smejali, kak su jafkali i kak su srđbu kazali, a kak od ljubavne boli zdihavali i z čem se vračili? Če bi zbilja rad znati, dobro se poradi toga v kakve mudre stare libre i pisanije naluknuti, pak skerbljivo navuka o starožitiju cmrknuti, iliti pak na peldu meštersku nekaj novoga zdumljavati i zgotoviti. Kajti, jezik je prav jeno nepotkupljivo z e r c a l o, i vu njemu se stoletja, ljudi i navade bolše nek v bilo kakvoj nacifranoj i namalanoj sliki ogledavaju. Tu je ni moči biti lepši, vredneši, preštimaneši, na bolšu peldu zdelan, nego kak zbilja jesi. A jesi tak i takov, koliko č u t i š, misliš, za prave stvari se daješ, poterpljivo z drugemi vu istu tikvu dihati moreš i bez himbe svoje im vrline kazati i skrovnosti ž njimi podeliti. Jesi kak pišeš, govoriš, o jeziku skrbiš i ne dopuščaš kaj bi te pozaba ničemuma obladala, da to svoje najvekše blago v kraj hitiš, i kak kakov “pomeknjenec rojeni” (Krleža) z tuđemi se rečmi špinčiti počmeš, kakti bedasti puran, z paunovem perjem okičen i nakinđuren.Te su reči morti mudre i hasnovite, al su ni čistam tvoje, koje si z materinim mlekom pocecal i z prvem plačom sebe vun zrinul, čim si z škurine na svetio zišel i muziku ljuckoga govora od halabuke sveta razlučil. Zemimo si k pameti kak su si i naši stari zeli i z tem se preštimavali zanavek: KAJKAVSKI se zove naš jezik, a vse su nam drugo štake za po putu životnomu štakati, ili morti kotači, za po belem se svetu koturati, kurblati i verglati, gdigoder bi svojim nazočibitjem rodu glasa mogli priskrbiti i raširiti.

        No, povrnuti nam se k prispodobi jezika i zercala. Negda su se trganci z makom i prežgana juva jeli, perva kop (do kolena!) v goricaj kopala, vozi slagali, žrt žrtila, a hambari i najže nagnjeteni i natervani bili z plodinami zemaljskemi, a pitano marše ili zivinče za kolinje se čuvalo, kajti bi dostikrat i na seljačkomu stolu fine jestvine zadišale. Teško se živelo, al se v hižnu slogu vufalo, pomoč z nebesih zazivalo i lepo, skladno se govorilo. Gda se živlenje preobrnulo, i jezik se premenil. To je nikaj ni čudnovatoga ni stranjskoga, ampak je normalni obol napretku, iliti pak osobnomu zdignuču, kajti nas je več Habdelić mudro povučil da “Natura človečja donaša, da človek na veliko znanje hlepi i šetnje” (Zercalo Marijansko). Na veliku pak ža-

(1)  Objavljeno u: Božica Jelušić, Od cintora do cybera, Kajogledi, Kajkavsko spravišče, Zagreb, 2004., str. 39-44.

Pojam cintor u naslovu knjige valja shvatiti kao nekadašnji ograđeni prostor oko crkve gdje su ljudi nedjeljom nakon misnoga slavlja, obično na svojem izvornom i milozvučnom kajkavskom jeziku, razgovarali o događajima iz minuloga tjedna. S uklanjanjem cintora, nestalo je i tih spominkov. Umjesto njih, sve više i svuda grubo nam se nameću tzv. anglizmi, a to je neprocjenjiva šteta.

202

lost, te človek/čovek, takvo je stvorenje, koje vse posle gledi napol zbaviti, čim prije vkraj odrinuti, zabašuriti i preko ruke prekopitnuti, samo kaj bi potom mogel vreme dragocieno na ludorije zahman trošiti i skvarjenju se običaja i naravi do volje prepusčati.Tak, na priliku, gda se k hiži traktor dopelja, nišče ne zna kaj je lemeš, ralo, akamoli igo, žrt, vupora, rudo i šaraglje. Traktor tak milno smrdi, brenči, drnda, zadrkava, spušča oblake dima, trga se i kvari, loče naftu, rascofa selske pute, z blatom zakaliža i razškliza asfalta, zada seljakima brigu oko kardana, getribe i karburatora, pa što ga onda ne bi poželel kak premiju i kak potkoženu vdovicu, a onu ropotariju i staru kramu od negdašnjega života hitil čim dalje od misli i od vidokruga?! A da i ne govorimo kak je čistam nekaj drugo najesti se parizera z nekakvim zdriskom zvanem majoneza, nego kaj su se ono ljudi gutili z hajdinskemi žganci i z trencom s prepečenim lukom! Drukčije se to v krepčinu preobrne, i drukčije takov jeden hlapec z takvom meštrijom/mašinerijom orje, pluži i preobrče, bivajuči k tomu svoj gazda, gospodar, kormanitelj i pioner napretka a ne dripec-piskutljivec, prosti feletar, iliti kočijašev pomoćnik, kak negdar!

        Tak stvar zgledi kaj se muškoga, gospodarstvu i mešterskemi posli vičnoga sveta tiče. A ženske se pak cifraju, larfaju i gizdaju, brez sake mere i gustokrat brez pameti. Lasi su jim rugane, bremane i frkane, ampak brez bremšlina, obrazi narumenjeni brez krep papera, dočim vse kaj su negda kiklje, halje i pocuknjenke skrivale, denes bezočno minice, tajice i vuske traperice joku i ruki nanuđaju i otkrivaju. Besramnost je “stvar stila”, a telogrešnost je menje grieh, a više kakti loša navada, nekaj slično hračkanju na zemlju, bez rupčeca. Nišče se ne sablazni nad takvem spreluknjanem svetom, gdi hahari i kurviši kolo vode, kajti se ni više navadno “nesnažneh peršon ogibavati” (Habdelić, ibidem) nek naprotiv jih mladež za idole ima, i mesto svete sličice po cajtungi i dalekovidnici furt ziskava i pobožno vu njih pogled vupire i za veliko jih jemlje. Lepo je kaj je falšno i pustopašno, i kaj je contra naturam, dočim za pošten glas nišče ne haje, niti pišljivoga boba nudi na tem vašaru praznosti, okolnosti i taštine. Vezda su došli na svoje malovrednjaki i gdogodernjaki, ampak se oni k zvezdami nebeski prispodabljaju, pak zmed sebe vsevdilj tak zlamenuju i tituleraju.

        Anda, gda bi mladeži hoteli prikladnoga uzora i peldu pred joči postaviti, oni lestor jednu zamisel imaju – kak bi se med te falšne zvezdice i bleščece dovlekli, kajti je to kruv brez motike, pače i brez zemlice i kapi znoja. Teškoga se i poštenoga posla odvračaju, na navuk glede posprdno, za školnike i dušebrižnike nazlobne rieči imaju, obitelji i domu čim predi teže hrpta obrnuti, dočim su za vsaku duhovnu hasen potpunoma gluhi, slepi i niemi, kak drevo i zdeni kamen. I ne da samo “opominjanje puste poleg vušes preleteti”, nego se v silne dišputacije puščaju, pak skrbnike svoje nadbijaju i nadgornjavaju, z jeziki plajsičo i z grdemi se rečmi na svoje fosile nahitavlju, kak
203

da bi je čim predi pod ledinu spraviti kanili. Na tem jim svetu treba puno mesta, kaj bi brez smetnje mogli halovanjiti, noreti, v limenih kantah zletavati, po oštarijah se povlačiti, v pogibelj srljati, a medtemtoga kak svinče se urokati i vu virtualnoj si zbiljnosti oduška iskati, gdi saku brigu moreš otpustiti i od sebe z prstencom ju odhititi. Stari bi mira i počinka, mladi čim više tentacijah, gibanja i burkanja, zabave, pustolovine i omiljavice vsakovrsne. Zverhu toga, oni su stalno v điru, muvingu i spidu, kak vijoglavi ftiči, ne imajuči nigdi gnezdo za otpočinuti. I gda bi mudraci večno v turnu elefantovom bili i zdumljavali, zvertavali i zganke sveta gonetali, ovi bi se zgubidani i vetrolovci “ki razum za slugu, grd za gospodina drže” (ibid.) rajše skulirali nego školerali, pak bi vreme vu vekvečni lenjak pretvorili, i mozga na pašu pustili, dok njem telo ne omlohavi a glave oplešive i posede do zadnje vlasi. Vezda je razvidno da za reč MERTUČLIVOST nega više mesta ni v našemi knigami, a ništarmenje ni v ljuckoj vsakidašnjici. Znucana i zraubana, mora se nesrečna/nezrečna reč hitro z sveta pretirati, med bokce pregnati, kajti joj vreme buduče zevsem stanovito ne misli ni sjaja ni preštimanja više povernuti.

Reči brez zavičaja

Ače podrobno razmotrimo i razložimo, ostale su te vboge kajkavske i starinske reči brez zavičaja i zavičajnosti, kajti v jeziku, gda se reč od otajnoga smisla sprazni, ona brez duše ostane, i takva, nebivstvujuča, zniščena, smrtnosprepluvana (M.K.) i sprebrisana, po smerti se svojoj more hitro v pozabu preseliti. Rečeno pak vmiranje i preselenje reči ne gene skoro ni jeno serce, nit suzu na joko zmami, kajti je na njeno navlastito mesto mam druga pripravna skočiti, friško skovana i spredelana, z beloga sveta dotepena i doklatarena, od maloznancov amenuvana i pod normalno k domačemi reči priveržena. Stopram su ju zalovili, podjednako ju mešterski ljudi nucaju, kak i nevmetelni svet, pače i kakov naturalski norc, kakvi se lestor z tuđem špinče, a svoje odurjavaju i v sakoj prigodi opšaniti glede. Tak, na priliku, vse kaj je netakmenito, puno kinča, naprv stoječe, pomnje vredno, glasovito, iliti znamenito, denes se reče daje super, ili prigodice da je zakon, ober kojega se nikaj več nemre postaviti.Vu te se dve dvosložnice vse stisne i prižmekne, kak grom vu perdec, pak takvoga i učinka zmed slušateljstvom poluči. Gustokrat mladi i stari takve reči preko vust prehite, ne misleči da je ljucka duša zvedana tak, da vnoge potankosti občuteti i izraziti more, ter je kadra najvekše glibljine dosegnuti i v bahoriji reči do vrhovite se visine takaj dovinuti. Poleg nemarnosti svoje i lakomislenosti, ti zatorniki reči (med koje na veliku žalost i gdekoje p o e t u š e pridružiti moramo!) vezda su i dragocijeni dar zgovorljivosti sfundali, na nikaj dopeljali. Pogana dosada i ničemurnost obladale su
204

mladež i starež, pak zdihavaju, pusu kak prazni mehi, omuhavaju se i okoli ogledavaju, ne bi li nekak vreme prikratili i kakvu zgodnu prigodu za zabavu ščapili i pridehnuli. Ače v naumu omanu, iliti prigoda zbegne, v hipu su v komi, pače je i družina, okoliš, ništarmenje i sam žitek, jena ogromna, kmična, merska i prestrašna koma, v koje se svetlo razuma prituli i vgasi kak dušica na vetru.
Jesu i vnoge druge bedaste, klempave i rogobatne reči v kajkavski jezik vlezle, poglavito poleg volje naših jezikoslovcov i redočiniteljov, kajti su leni bili inačicu smisliti, korjenitu reč znjedriti i na vreme, v nakani razsvečenja, prostomu puku ponuditi. Kajti, svet je negda počinjal i zveršaval v jenem cintoru, a ljudi su spametne pelde i mudro opominjanje pri meši poslušali, i gda bi se poklam nazaj v cintoru našli, vse bi hasnovito i redno podelili: brige, veselje, fakte, etc. pričem su jem reči harno služile i ni je trebalo prekladati i prevračati, poke dobe su vse z jene zdele, jenoga jezika ishajale i zvirale.A da, sako je sakoga razmel kak se patri! Medtemtoga, svet se je raširil v prekomernost, međe su se pomeknule, zidine i ploti sporušili, celi narodi i pokolenja prebivaju v globalnomu selu, ada v babilonskoj vrevi, hitrini, pometnji, čalarnosti, turbulencijah sake fele. Mašine su došle naprv, pak mesto ljudi misle, delaju, računaju, glase prenose, v pameti fakte drže, kalambure spelavaju, o dečjem navuku i razbibrigi računa vode. Vezda su sakakvi š u p e lj a k i (kak bi to naš Gašparoti poanteral!) navudreni, spametni, z stranjskemi jeziki baratajuči, a kljucanje po tipkovnicah najlepša je zabava za sakojačka potumplana vušesa. I prosti se vulgus hapil brčkati po tehniki i rashitavati z “terminologijom”, pak dok su jezičavci/zaspanci po svojemi vuhlemi listinami prekapali, začelo se naveliko imejlati, sejvati, repati, rejvati, esemeserati, bedesati, z jezika ruglo delati. Hodiju ljudi po varaši, nišče se za ruke ne drži, kakti saki sebom nosi i na vuho ga pritišče, nekakvoga pokretnjaka/bežičnjaka, koj tuli, zavija, brboče i žlabra, a odzivlje se na ime mobitel,. Njegov pak orsag preteže se do zadnje točke globusa, i to bezmerje zove se cyber space, iliti prostor čalarne zbiljnosti, v kojem je vse moguče, al nikaj silu opstanka ne jemlje nit ju vdehnuti more.
Tak, došel je kraj našemu cintoru. Kak na grobišču, ostale su vu njemu brenčati, cilinkati, švasteti i zdihavati reči čistam zgingavele i zbledele: aldov, špulja, predivo, svitnjak, rifljača, pralka, ritek, motilnica, možđar, čiga, kalafunja, logožar, vejača, reklec, opleček, povesmo, greben, trlica, preslica., tronožec, švarba, čiga, čurkaljin, našpulj, kulavec, preprut, povijač, holer, špotnica, štibra, lenjak, sekalec, srabljivec, mošnjica, culo, sokač, zagvozda, zburkavec, zatrihižnik, bagoš, guba, zdvojnost, i još stotine dotergnutih brače jim i sestric, kaj su se našle pod kolesima modernosti i več rečenoga n a p r e t k a. I kak je negda Krleža zajavkal:”Kucovlahi, janjičari, letoralci, graničari / Lalinščinu se nam kvari”, vezda nam je frazu obernuti, pak reči: “Lari,

205

fari, vsi strujari: beklav dijak, hudičstari / Angliščina se nam kvari!” . Nigdar je ni moči povernuti diku kajkavskoga jezika, ampak je prežalosno nekaj svojega od sebe otpustiti, zahititi, pak ludost i hincljive zmišljotine v tolnač zeti, namesto praveh zasad narodnoga živlenja, kajti v nestanovitosti sveckoga blaga jedina prava vrednota.
Jesu i budu v prihodnosti. Ače bi batrivi i zavufani bili, kaj bi tuđe smetje z gartlica kajkavskoga počistili, pak da nam se z dobre sreče pripeti i kakvo vrlo, zmožno kajkavsko pero, morti bi nam (takov) švelec šestoperstec na barjaku novo ime svilum našiti mogel, ada prinesti i znjedriti takvu jednu po esis, koja bi barem na diku naše belle letrije pretegnula, akoprem ne i zevsem vunshajanje kajkavskoga govora z stoletne kmice obznanila.

206

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

20.06.2005, Čakovec

Ogranak Matice hrvatske Čakovec

Predstavljena knjiga eseja Božice Jelušić “Od cintora do cybera”

Posljednju književnu tribinu uoči ljetne stanke Ogranak Matice hrvatske iz Čakovca organizirao je 20. lipnja, predstavivši stalnim posjetiteljima najnoviju, dvadeset i sedmu po redu, knjigu eseja, ugledne hrvatske književnice i pjesnikinje iz Đurđevca, Božice Jelušić — Od cintora do cybera. Valja napomenuti da je to predstavljanje organizirano na iskazanu obostranu želju autorice, i čakovečke Matice hrvatske. Naime, životni i književni put Božice Jelušić vezan je dobrim dijelom uz Čakovec. Tu je ona svojevremeno studirala na tadašnjoj Pedagoškoj akademiji, a u Zrinskom joj je, još kao studentici, 1973. tiskana i prva zbirka pjesama “Riječ kao lijepo stablo”. To su bile ujedno i osnovne misli koje je u uvodnom dijelu predstavljanja izrekao domaćin — dr. Zvonimir Bartolić, predsjednik čakovečkoga ogranka.

Uzimajući riječ, autorica je istaknula osobne osjećaje prema kajkavskom jeziku i njegovim nemjerljivim načinima i mogućnostima elastičnog izražavanja, iznijansiranim često različitim naglascima u riječima, iz čega tada proizlazi i njihovo posve suprotno značenje. To — zbog krutosti izražaja, u štokavštini nije slučaj. Ipak, naglasila je, pošto smo se mi kao narodna cjelina odlučili za štokavski kao standardni književni jezik, red je da i njega svi dobro poznajemo i njime se isto tako služimo. Ali, za ona naša ljudska, međusobna i intimna izražavanja prednost treba davati kajkavštini. Na kraju je objasnila da pojam cintor u naslovu knjige valja shvatiti kao nekadašnji ograđeni prostor oko crkve gdje su ljudi nedjeljom nakon misnoga slavlja, obično na svojem izvornom i milozvučnom kajkavskom jeziku, razgovarali o događajima iz minuloga tjedna. S uklanjanjem cintora, nestalo je i tih spominkov. Umjesto njih, sve više i svuda grubo nam se nameću tzv. anglizmi, a to je neprocjenjiva šteta.

Zvir:
http://www.matica.hr/www/vijesti2www.nsf/AllWebDocs/cakovecpk4a?OpenDocument 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Vid Balog i Kavaliri – Vrnul sem se v Podravinu, 03:39