Žganica

Žganica

Vu grabici kraj grma
vu hladu me več čeka
prava dekla čistoga lica –
moja draga pajdašica, 
fina domača žganica.  (2x)

Lepo i prelepo je
vreme tak trošiti,
vu hladu sedeti,
domaču žganicu piti.

Lepo i prelepo je
pajdašicu meti,
vu zimi i leti,
domaču žganicu piti.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

Z flaše pune đunđi
vu štamperlinek mali
preštimano tak je tekla.
Vlejal sem ju vuse
i po celom telu me spekla.   (2x)

Lepo i prelepo je
vreme tak trošiti,
vu hladu sedeti,
domaču žganicu piti.

Lepo i prelepo je
pajdašicu meti,
vu zimi i leti,
domaču žganicu piti. (3x)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

A čim se živlejne zružđi
i semu dojde kraj
si bute rekli
da japica mel je praf –
dok je domaču žganicu pil
bil je vesel i zdrav.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

Lepo i prelepo je
vreme tak trošiti,
vu hladu sedeti,
domaču žganicu piti.

Lepo i prelepo je
pajdašicu meti,
vu zimi i leti,
domaču žganicu piti. (3x)

 

TS KUU Zasadbreg&Željko CiglarićŽganica.wmv, 03:04