Fala(čec) Božek(ov) za Međimurje

 

FALA BOŽEK ZA MEĐIMURJE

Da Božek svet je podelil,
sakomu nekaj je dobroga dal.
Dragi se Božek jako zmočil,
pak je rekel: “Malo bi spal”.

Još Božek je oči ne sklopil
ili si prespal bar kratek čas,
još je ne praf nit zadremal,
da na jemput začuje glas:

“Bez zamere, Bogek moj dragi,
znam da si truden i da bi spal,
kak dete tvoje sam bi te pital,
a meni Bogek, kaj meni buš dal?

Ja čovek sam mali, dober i pošten
i to kaj mi daš, to si bum zel.
Kakši potok, zemljicu, trsek…
Moj dragi Bogek, to bi ja štel!”

Videl je Božek da čovek je pošten,
da srebra i zlata si on ne želi,
neg zemlju i posel on išče,
pak Božek njemu ovak veli:

“Još jeden imam komad zemlje,
najlepši na svetu kaj za se sam zbral.
V srcu ti vidim – čestit si čovek,
ne bu mi krivo, bum ti ga dal!

Lefko ga najdeš, kak raj je lepi,
med Murom i Dravom tam ti leži.
De čuješ ftičju najlepšu popevku,
Međimurje to je – tu doma buš ti!

V srce ti dajem još i ovo:
bodi sakomu čoveku brat!
Bodi ponos svojega roda,
Međimurec bodi, bodi Hrvat!”

Razmel je čovek te navuk Božji,
suzu je spustil jer – vesel je bil.
Još denes tu orje, seja i kopa,
svoje je lice pred nikim ne skril!

Međimurci dragi,
ne hodite preveč v stranjski svet.
Bodite doma, tu tak je lepo,
živeli Međimurci, jezero let!

Zvonimir Klemenčić

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Fala Božek za Međimurje (Klemenčić, Draksar, Belčić), 07:25 
   .

http://www.youtube.com/watch?v=QtSWR3M3T1o