Branje grozdja: bregi kak jedna prelepa popefka, zapraf simfonija

Pregled tisKAJna

 

Varaždinske vesti, br. 3532, 11.09. 2012.

Piše Barica Pahič

KAJ je naše pitanje i naš odgovor 

Dohajaju Barokne večeri, a skup z njimi i branje grozdja
 
Jena mi je gospa v Krapine rekla da kajkafski pesniki preveč popevlju o kletima, vinu i pijači i da zato naše kajkavske popefke niesu tak popularne kak su dalmatinske gdi se popevle o ljubavi, ljubavni čežnji i morju. To me malo zasmetalo  jer i jeni i drugi skažuju ljubav za rodni kraj  pa su i fnoge kajkavske popefke jako popularne.  Jasne je da je jakša ljubavna čežnja gda dragi otplovi na morje, a draga čeka i strahuje jel se bu vrnul ili ga morje bu odneslo. A ovde nema morja ni takvoga straha. Kak  jake strahovati da ti se dragi ne vrnul z gorice?  Če ne denes, onda zutra jer se sigurno nadelal i z društvom malo več potegnul. Do zutra se bu streznil*. Veli se da niesi eht Varaždinec če nemaš gorice na Varždinbregu ili pak negdi v blizine.

Čez varaždinske vulice je prohujala  zabava i norija. Ljudi su se malo špancerali, ophajali koncerte,   razgledavali,   kupovali,   pili  i malo se družili z starimi prijatelji i z novimi poznaniki šteri su prihajali  v naš grad da znovič vide čudo kaj se Špancirfest zove. Bilo jih je ze sieh stran sveta, od Amerikancov i Englezov do Japancov i Kinnezov.

Dohajaju Barokne večeri, a skup z njimi i branje grozdja  na Varaždinbregu i okolnimi bregi.  Je, branje ili trgatvu grozdja i gorice ne spominjem sam tak. Zapraf, povod mi je dal Znanstveni skup o kajkavščini v Krapini na šterom se naravo največ govorilo o  razlogima zakaj se za nju treba brinuti. Njejno čuvanje donosi kajkafcem i kajkafski književnosti veče poštovanje  i zjednačavanje z onemi šteri govoriju drugač i oneh šteri znaju same jezični hrvatski standard. Kajkafci se buniju kaj se njhevi nazivi sel, mest i gradov poštokavljeju, a z tiem se briše i dokaz da su to kajkavski hervatski kraji, pa se za sto liet, ak bu politika tak štiela,  ne znalo na čiji zemlji žive.i komu su kajkavski kraji pripadali od davnin.

No,  vrnimo se nazaj goricam, grozdju i branju, a z tiem i na kajkafske popefke štere budu sigurno zvonile po bregi v duoba branja. Jena mi je gospa v Krapine rekla da kajkafski pesniki preveč popevlju o kletima, vinu i pijači i da zato naše kajkavske popefke niesu tak popularne kak su dalmatinske gdi se popevle o ljubavi, ljubavni čežnji i morju. To me malo zasmetalo  jer i jeni i drugi skažuju ljubav za rodni kraj  pa su i fnoge kajkavske popefke jako popularne.  Jasne je da je jakša ljubavna čežnja gda dragi otplovi na morje, a draga čeka i strahuje jel se bu vrnul ili ga morje bu odneslo. A ovde nema morja ni takvoga straha. Kak  jake strahovati da ti se dragi ne vrnul z gorice?  Če ne denes, onda zutra jer se sigurno nadelal i z društvom malo več potegnul. Do zutra se bu streznil. Veli se da niesi eht Varaždinec če nemaš gorice na Varždinbregu ili pak negdi v blizine.

Jeno vreme je vladala prava pomamnost za komadičkom zemljice na šterom bi se napravila klet i nekaj trsekov posadilo. Za rekreaciju, za kontakt z prirodu, za malo vinčeka za kriepost i veselje, bez ikakve druge koristi. Onak za dušu. A denes se veli da su Varaždinci gorice delali iz hobija, a denes su jim  robija. Jeni su ostareli pa ne smeju piti, a drugi bi došli sam v branje i na zabavu z prijatelji. Za drugi posel jih ne blizu.

– A popefke? – pital bu morti šteri zaljubljenik f kajkafsku poeziju. Pa kaj ne vidite da nemam mesta za nju? Otidite na skorem na brege. Ak nemate gorice, imaju jih vaši rođaki ili prijatelji. Bute čuli i  “Dobro mi došel prijatel”    i “ V jutro dišeče…”  i “ Ak sem ti srčeko ranil” i tak dale. Bregi buju zvonili od popefkih i smeha, slatko vam grozdje bu dišalo i nepce sladilo… I vam bu došlo da nekaj zapopevljete pa buju si bregi našega kraja i vam  i siem nam jedna prelepa popefka. Zapraf simfonija!

Zvir:
http://varazdinske-vijesti.hr/kaj-je-nase-pitanje-i-nas-odgovor/dohajaju-barokne-veceri-a-skup-z-njimi-i-branje-grozdja.html
i(l) str. 37. sim
http://varazdinske-vijesti.hr/pdf/3532.pdf   

*

Citat:

Slavica Sarkotič 

                  DVA STARA PRIJATELA I ZAČARANA ŠUMA

– Da nes tudek več milijon put prešel,  rekel bi da je negdo šumu zacopral. – frktal je Matek dok je s teškum  mukum pukal noge s čižmami na tere je bilo par kil blata z bljuzgavice.
– Dej muči Mato. Sad je kesno rogobunjiti.  Sem ti lepo rekel da idemo okolo,  cestum, ali ti si štel ovud,  čez šumu poprek,  da nam bu bliže.  Pak sad naj jamrati.
…………………….
Sad ovak, zgublenima f šume na teru se več popraf bila spustila noč, sekej im je padalo na pamet, pak i to su li morti pogrešili kaj od tega trsja več zdamlek nesu zdigli ruke.

Nastavek:
http://www.forumgorica.com/kajkavski/pro(iliti)za-kajkavsku-p(r)oeziju/msg46068/#msg46068

 

VICE VUKOV 1985 Dobro Mi Došel Prijatel, 04:25