DVA STARA PRIJATELA I ZACOPRANA ŠUMA

Slavica Sarkotič 

                  DVA STARA PRIJATELA I ZAČARANA ŠUMA

– Da nes tudek več milijon put prešel,  rekel bi da je negdo šumu zacopral. – frktal je Matek dok je s teškum  mukum pukal noge s čižmami na tere je bilo par kil blata z bljuzgavice.
– Dej muči Mato. Sad je kesno rogobunjiti.  Sem ti lepo rekel da idemo okolo,  cestum, ali ti si štel ovud,  čez šumu poprek,  da nam bu bliže.  Pak sad naj jamrati.
– Ja sem štel,  ja sem štel. . . sad bum ja za se kriv,  kak da je mene sejeno,  da ti. . . – tu zastane.
Janton ne volel da se kune.  Janton je za razliku od Mateka bil pobožen.
Istine za volu,  ovi su se prijateli najbole slagali f trsiju,  vuz delo i kupicu. Vu semu drugem su imali naskroz drugačke,  oprečne poglede na svet i na život.
Janton je v nedelu išel ženum i decum v cirkvu,  Matek je išel v lov.
Matek je štel kleti,  Janton se sako jutro i saku večer Bogu molil.
V bele je Janton bil jakši,  v šahu Matek.
Janton je imal blizu dva metre i bil suv kak kolec,  a Matek je na svoje meter i šezdeset natukel skorom sto kil i bil okrugli kak lajt.
Jen i drugi su se međutem,  fletno i okretno spuščali niz breg,  štucali,  optrgavali,  špricali,  okapali trsje.
V trsju su bili međaši pa su tak se delali skup,  negda su ižene pomagale, ali gda bi one bile ž njimi, bila je to jena sasma druga situacija.
Unda se pazilo kuliko se vina popilo, merilo se i nalukavalo v lajtič z lanjskum slivovicum, se u semu, to ne bilo to, to ne bila sloboda.
Tak su prijateli Matek i Janton malo pomalo žene s toga posla izostavali, jedino su još dolazile gda je okapati bilo treba.  To su, mora se priznati žene bole obavlale. 
Če baš su več si oko njih modernu tehnologiju upražnavali, Matek i Janton nesu odustajali od staroga načina proizvodnje vina. 
– Samo modra galica! – odrešito je rekel Matek sinu gda je of, kak završeni agronom predložil «nejakove nove načine u vinogradarstvu».  Sin je odustal i okrenul se poslu f kombinatu.
– Samo sumpor! – Nijakovi industrijski otrovi! – drečal je Janton gda je negva žena f poloprivredne emisije videla prilog o «efikasnim sredstvima za zaštitu vinove loze».
Jantonova je kči samo prezirno frknula z nosom na te reči.
Upraf se spremala na obranu diplomskoga rada z moderne kniževnosti na filozofskem fakultetu i se te japekove priče o trsju užasno su ju dekoncentrerale.
Sad ovak, zgublenima f šume na teru se več popraf bila spustila noč, sekej im je padalo na pamet, pak i to su li morti pogrešili kaj od tega trsja več zdamlek nesu zdigli ruke.
– Mene je Marice Futačeve sin nudil dve ilade euri za ve pet redof. – mrmlal je Janton ki se baš te čas zaletel z nosom v nejakvu granu. Suze su mu mam pošle na oči. Popipal se po licu. Bilo je oguleno, ali je dobro prešel, mogla mi je grana oko skopati, pomislil si je.
– Kaj? Dve ilade je. . . .  euri? – zakričal je Matek, a janton se skoro počel plakati od muke. Kak da ne dosti kaj su f Starem gaju kud su tuliko put prešli zabludili, nek of stari norc, Matek još fort kune i prostači. To je Jantonu bilo teže slušati neg kaj mu je bilo noge z blata pukati i zmed šibla se rivati.
– Dve ilade euri? – ponovil je Matek i napravil značajnu stanku. Znal je da Janton napeto sluša bu li preklel. Tak je on Jantona i f karta znal zludeti, počel bi kleti, i Janton bi mam kralicu zgubil, i za čas bi usledil mat.
F karta se Janton bole snalazil, zato kaj je vraže adute pratil, i točno je znal kuliko ih je još v igre ostalo, a Mateku se to ne dalo pratiti, pak je na karta redovito gubil.
– Dve ilade euri? – dreknul je trejti put i potegnul s flašičke teru je navek nosil v nuternem žepu od kaputa.
– Kuliko put buš sad to ponovil? – več je Jantonu bilo dosta toga preseravajna.
– I čemu sad još piješ? Pa kaj ne vidiš da smo se zgubili? Do jutra nas domom ne bu, norc jen, policiju budu za nami poslali, si nam se budu smejali, a ti još ločeš.
– Muči, Janton, babjak jen. Ti se navek one svoje žene bojiš, ja ovu svu flašičku navek nosim. Znaš, gda sem bil mali, pokojna je babica navek v ormaru pod alinjem imala takovu flašičku i kon- ton ž nje potegnula, če baš sem čul da je mama rekla da je to samo «lek za ženske stvari».
Babica je pak rekla, je vražu mater, kaj ti Baro znaš, to ti jevraštvo za saku bolest, nema toga kaj domača stara slivovica ne bi mogla zlečiti.
– Znaš, Janton, kja si sada mislim da je mene ta slivovica obdržala na životu gda sem onu influencu pred tri lete imal. . .
– Kaj hočeš reči, da si ti tu rakiju trusil, a ne lek teri ti je doktorica prepisala?
– Kakof je. . . .  lek, em to saki norc zna da za tu gripu influencu nema leka. Če preživeš, preživeš, če ne, ne. Ja sem se držal špeka, luka i rakije, a žene sem rekel da smrdim po rakije zato kaj mi je alkoholne obloge metala.
Jantonu je bilo se bole i bole zima, a kaj je najgorše, činilo mu se da su pak pri Debelem rastu, praf tam de su pred jenu vuru bili.
Matek je fort potezal s flaše i počel popevati: – Devojka je zelen bor sadila. . .
Negde se proderal nejakof tič, valda se Matekove pesme poplašil
– Mato, pa kaj ti ne vidiš da smo pak pri Debelem rastu? – zavapil je Janton teromu je i zajna kapla vina zlapela z glave, kaj od zime kaj od strava.
– Mort je ova šuma zbilam začarana. – prešeptal je.
– Ti Janton kak pravi vernik vu te bedastoče ne bi smel veruvati. Jantonek, to ti je veeeliki greh. – Mateku je sakem gutlajem raslo samopouzdajne.
– Pak kaj če smo pri Debelem rastu? Bar znamo de smo. – štel si je sesti na zemlu ali ga je prestravleni Janton vlekel gore.
– Ojdi Mato, prosim te, mene je počelo biti strav. Tu bi negde morala biti steza. Bogek dragi, kuliko smo put tudek prešli.
– Ne spominji ime božje uzalud. – povučil ga je Matek teromu se pričinilo da raspoznaje obrise živice vuz teru bi morala biti steza.
Vu to je nekak i mesec iza oblaka zišel, sa sreča pak je kiša bila stala prve večeri, a tri je dana padalo, zato i nesu Bog zna kaj of vikend mogli f trsju narediti, uglavnom su jeli, pili i kontrolerali stajne trsja.
– Sem ti rekel da je tu steza. – cuknul je Matek Jantona za rubaču. – Ojd sim, za pol vure smo doma.
Živica teru je v normalne okolnosti samo treba bilo slediti, sad je čudno vijugala i of put se činila par kilometri dukša nek inače, tak da gda su došli na kraj, to jest na izlaz ze šume, več se brežđilo znad rastof i grabrof.
– Mogel sem zeti pušku i mam v juterni lov na šluke. – smejal se Matek dok je Janton pri samem spomenu puške počel zdihavati.
Gda su zišli na selski put bili su si v jenem blatu. Selski cucki su ih se poplašili i počeli lajati kak stekli.
– Znaš, Janton, ti si jena. . . nu dobro, nem rekel kaj sem štel, ali bumo rekli, ti si jena baba. – pri te reči potegnul je do kraja sadržaj flašičke i pobožno ju pospravil v žep.
– Kaj? Ja sem baba? A gdo se molil dilom putom? Kaj ti misliš da bi mi igda s te šume zišli van da se ja nesem fort molil? To nas je spasilo, a ne tvoja pijana glava i navigacija. Si nas dva put k Debelomu rastu dopelal, kaj nesi?
– Jes, nekak da jes, ali to je zato kaj tu volim  biti, tu sem ja svoju prvu ljubaf dopelal, tu smo divje ciklame brali. . . kaj ti znaš. . .
cupali su tak po selskomu slabo asfalteranomu putu, kak dva ratnika kaj se z rata vračaju domom.
Putom su negde zgubili špricu za trsje teru je Matek nosil na pleče i sekiricu «širočku» s terum je Janton kak na filmu granje sekel.
– Bumo to potlem več našli. – tešil je Matek svega pajdaša.
– Glavno da se doma i postele dočepamo. Posle bumo raspravili gdo je zaslužneši kaj smo se ze šume zvlekli.
– Pak bogohuliš, norc jen stari. Em se zna gdo je zaslužen, o Bogek, Bogek, jel ti ovo čuješ, mumlal je Janton sebe v bradu, a unda ga je nekaj za prsa ščapilo i povleklo da su mu mam gumbi na rubače spucali.
– A de si ti, čovek boži, mulec šašavi, celu noč nesmo spali, deca te po selu iščeju, ojte, pomorete mi ga f hižu! – vikala je Jantonova žena.
– Bogek dragi, em je i ona ponorela. – stenjal je Janton dok su mu se noge zapletale. – Mato! De si, ojdi mi pomori! – drečal je sega glasa.
Ali Matek je več odlazil niz vulicu prama svoje hiže tera je tkaj bila osvetlena.
A gda je spazil svoju ženu, nalakčenu na lesu kak ga čaka, samo je prešeptal: – O Isusek dragi, ze šume smo zišli, a sad mi pomori. Vubila me bu.

Slavica Sarkotič,
Vukevec Dolni (Vukojevac Donji)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Gda išel sem snočka ja z kleti doma čez vusku brvičku i velko blato ..
a vince je moč mi prevzelo sem opal vu blato debelo.

Vinska Kaplja – Kvartet Gubec