Političari so branitelje stirali vum z cirkve

Pregled tisKAJna

 

Međimurske novine,
e-vundato: 24.09.2012.
 
Premišlavanje Jožeka radnika

Političari so branitelje stirali vum z cirkve 

V pondelek 17. septembra smo preslavili 21. obljetnico otkak je Međimorje naše malo oslobođeno od Jugosoldateske. Položili smo vence pre spomeniko vu parko, vužgali sveče pre zido gde so  naši branitelji šteri so dali svoje živote za Lejpo našo i okrili spomen pločo na ulazo vu negdašjoj kasarno. Vse je to lepo i dobro, ali je ovo leto prvipot nej bilo meše vu cirkvi za vse poginule i nestale branitelje. Nej znati što je to tak zakukurikal, a vsi znamo gda so naši heroji išli vu rat z krunicaj okoli šijaka i gda jim je dragi Božek pomagal, a ve ga tak zapravljamo!

Piše: Jožek radnik

Minuli tjeden se vseposot pisalo i pripovedalo kak so se gospoda Vladek Ivković i Ivek Cerovec, ugledni i dugoletni članovi nejjakše stranke vu opoziciji (bar za ve) hadezeja posvadili i pokefali vu Doljnjemo Kraljevco. Jiv županijski precednik, gospon Darko Horvat, nam je lejpo pojasnil kak so to novinari vse napuhnuli, tak gda je on moral reči pravo istino. A to je: spomenuta gospoda so skup došli vu krčmo, a isto tak so, črez vuru, dve, skup i zišli vum. A kaj je nutri bilo o temo nam je gospon precednik nikaj ne govoril, pak si moramo, na vse zadje, zebrati od onoga kaj so nam pripovedali oni šteri so tam bili i šteri so vidli.

Najte me krivo razmeti, nemam vam ja nikaj protiv hadezeja, ali vu toj stranki se nekaj kuha. Nebrem reči gda se oni resteplejo, ali nešterni odhajajo ili pak ne dohajajo dok treba. Vse drvje i kameje je hičeno na glavnoga kuhara, kak so ga od milja Štefa nazvali, a včasi bode se vidlo je li so nekaj krivi i oni šteri so na ogej metali, kak i oni šteri so prpra i papriko, po skrivečki, vu lonec nasipavali?

Još jempot smo mi Međimorci dokazali gda smo vekši katoliki od pape. Najme kaj, jedino kaj se, vu ovom cajto, prinas vu Međimorjo zida je šporcka dvorana pre školi vu Svetomo Jurjo na Brego. Vsi znamo gda naši zidari, a i ostali meštri šteri delajo polek i posle zidarov nemajo kaj delati, ali našo dvorano pre Jurjo zidajo meštri z Slavonskoga Broda. To je još nej vse. Treba i namještaja dopelati vu dograđeno školo i dvorano, a i to smo dali dečkima z Slavonskoga Broda. Po onoj staroj pučkoj: Kud krava tud i tele! Prosil bi lepo naše međimorske političare kaj bi oni pelali naše meštre vu Slavonski Brod i kaj bi jim tam nekšega posla našli. A ako pak to ne bi išlo, unda pak si nek, bar dva-tri mesece, idejo tua po plačo!?

Naš novi državni labodoritaški trener i Dalmatinec, Igor Štimac, počel je svojega posla jako domoljubno i po željama. Najme kaj, počel je metati vu reprezentacijo vse one šteri očejo igrati. No, nej ruon vse, sam one šteri so mo zemljaki. Tak so več svoje prve tekme zigrali, još junjori, Mario Maloča i Josip Radošević. Vsi znamo gda i pesme po željama na radio koštajo, a brzčas su tu tarife čuda vekše. No, ak pak je ne preveč drago mogel bi se i ja zapisati, jerbo mi nej preškodilo kaj bi se, zutra ili pak prekzutra, falil pred vnukima kak sam igral za vatrene, pak makar i protiv Hajduka z Brezja.

Čuda je reči i tinte, vu ove dneve, potrošeno na našega Mikloša Zrinskoga, šteri je ratuval protiv Turčinov vu Sigeto i tam je ostal brez glave. Hajdig je onih zvanih, a još vejč onih drugih, reklo svoje mišleje o našemo sigeckomo junako, a i o jegovomo protivniko Sulejmano Veličanstvenomo. Nejsmo mi jalni Sulejmano kaj je on Veličanstveni, nek smo srditi kaj je naš Mikloš nej isto takši. Rekla je soseda Franca: Kak se kcoj držimo tak nam je i je. Brzčas ima ona praf. Isto tak si gruntam zakaj mi furt pripovedamo gda idemo vu Sigetvar, a dok Mađari idejo k nam oni idu vu Čaktornjo. Ak se Zrinski boril v Sigeto unda ga nebremo iti iskat vu Sigetvar. Skradja je vura, oliti zadji cajt, kaj se to navčimo. I to vsi. I to je još nej vse. Prosim vas lejpo kak bode naš Mikloš Zrinski Sigecki veličanstveni gda smo vu čakoskomo parko zdigli spomenika meter cvancik? Pitam vas: Kak?

V pondelek 17. septembra smo preslavili 21. obljetnico otkak je Međimorje naše malo oslobođeno od Jugosoldateske. Položili smo vence pre spomeniko vu parko, vužgali sveče pre zido gde so  naši branitelji šteri so dali svoje živote za Lejpo našo i okrili spomen pločo na ulazo vu negdašjoj kasarno. Vse je to lepo i dobro, ali je ovo leto prvipot nej bilo meše vu cirkvi za vse poginule i nestale branitelje. Nej znati što je to tak zakukurikal, a vsi znamo gda so naši heroji išli vu rat z krunicaj okoli šijaka i gda jim je dragi Božek pomagal, a ve ga tak zapravljamo!

Vsi oni šteri držijo ključe od kasi vu rokaj, kak vu županiji tak i po gradaj i opčinaj, čuda premalo penez davlejo za šport i športaše. Kaj se unda čudimo težakaj? Več niti oni nečejo davati za športaše, čuda jim bole paše kaj bodo vsaki mesec dobavlali plače. Pak je i dragi Božek prvo sebi brado napravil. Tak bar velijo nezerenoši, očem reči, agnostiki.

Leto ide krajo tak gda več ne bodemo mogli gledati te ženske resporke, kak one gori pre bregecaj, tak i ove doli pre jačkicaj. Neje lefko bilo zdržati to novo modo štera vejč otkrivle nek skrivle: em ti gori skačejo zizeki, em ti doli plešejo ritice… Probal sam jempot fkrej gledati od teh ženskih bregecov, pak sam se vu kandelaber zaletel. Od unda sam si premislil zanavek: bole nek mi tlak, cukor, trigliceridi skočijo ili pak mali Jožek glavico zdigne sam kaj nebom več mel frugo na čeli.

Zvir:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=14605:politiari-so-branitelje-stirali-vum-z-cirkve&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56 sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine889i?mode=embed&layout=grey 
i(l) str. 56 sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/889/mnovine889i.pdf   
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Fala Božek za Međimurje, 07:14

Autor: Zvonimir Klemenčić
Recital: Marijan Belčić
Glazba: “Šest let je minulo” – Gusti Draksar

Dragi Međimurci i Međimurke čuvajmo svoju tradiciju, svoje pjesme, proširimo ljepotu Međimurskog kraja !
Sudjelujte i Vi u očuvanju međimurskih narodnih pjesama, slanjem istih na mail: ZmedMureiDrave@gmail.com  , te će sve pjesme biti uplodane na ovaj kanal.
Radujemo se Vašem odazivu !

Živeli Međimurci jezero let !