Čačićo se nuše fotelja i pomalem pakera kufre

Pregled tisKAJna

 

Međimurske novine,
e-vundato: 01.10.2012.
 
Premišlavanje Jožeka radnika

Čačićo se nuše fotelja i pomalem pakera kufre

Čačićo se nuše fotelja i kuliko je meni poznato i kuliko se ja razmem bu politiko, on bode dobil vritnjaka i završil bode na burzi. Vidim vas gda me malo čudno gledite, a to zato kaj ste vi mislili na prvoga potprecednika Radimira, a ja vam govorim o prvomo trenero Dinama Tončeko.

Piše: Jožek radnik

Pak je zavrelo vu jednomo od naših romskih kotlov i to vu Gornjemo Hraščano. Što je kriv, a što ne, kaj je do toga došlo ne bi vam točno znal reči, ali deca so sigurno ne kriva, ma kaša god bila, očem reči, bela ili pak čokoladna jerbo je politika tu, a i političari so zbogradi toga zebrani kaj bodo rešavali te probleme štere mi obični smrtniki nebremo, oliti ne znamo. Pak so naši sosedi z Hrvaške hitali drvje i kameje na nas Međimorce i to zbog radi toga kaj mi tu delamo segregacijo prema Romima. A neje ruon tak. Nejso naši čokoladni sosedi birkice, a niti pak mi svetleši vuki. Vsi znamo gda je Romov vsaki den vse vejč i vejč i gda bi se i oni trebali nekšega reda držati, kak doma, tak vu školi i na vulici. Nebrejo deca dojti vu malo ili pak prvi razred prave škole, a gda ne znajo hrvaški. Ili bar međimorski. Zato bi štel vsima reči, šteri nam bajajo gda se ponašamo prema sosedima Romima kak mačeha prema ljuckoj deci, nek dajo svoje dete vu razred gde so dva ili tri beli, a ostali čokoladni, pak unda nam nek solijo pamet kak se mi ponašamo i unda nam nek pokažejo kak zbeči „segregacijo“. Nejleži je prdekovati z Zagreba šteri je sto kilometrov dauko od Čakovca i Međimorja, a problemi z našaj sosedaj još so jim dale. A Evropa nas gledi črez kukere kak se mi muočimo z našaj Romaj jerbo oni znajo kuliko so penez dali Lepoj našoj sam kaj Romi ostanejo prinas i kaj jiv ne bodemo tirali prek meje kak to delajo Francozi. Što itak zna kuliko ga pravzaprav Romov prinas vu Međimorjo? 4500 jiv je priznalo na zadjemo popiso ljudstva, hajdig jiv je, več ve i Hrvatov, a čuda je i onih šteri tu prinas živijo, a nigdi so nej zapisani, kak ona prekobrojna deca vu Kini. Nišči mi je nej znal povedati kuliko Romov je završilo prinas vu Međimorjo gda jiv je negdašji francoski precednik Šerkezi natiral? I još nekaj očem pitati: kuliko jiv pak bode došlo vu Međimorje dok jiv bodo natirali z Pariza? K nam sam dohajajo, a dok jempot dojdejo nigdar več ne odidejo jerbo kak je moj pajdaš Šike napisal, a pajdašica Marica popevle: Što jempot zajde vu lepi naš kraj, te tu ostane i nejde nazaj… Ne znati što je, itak, Romima prevel to našo lepo pesmo, tak kaj ve i oni znajo gda tu živijo sam dobri ljudi?

Grozdje se bere po cele dneve, kak vu petek, tak i vu svetek. Čujejo se pesme, vesela je i Marička (vidi joj se resporek), gveždre žrmljajo, preše skeščijo, mošt sam teče, negdi bole, negdi po meje, a mi okoli preše smo natankani predi nek na cirkvi pre Svetomo Jurjo Zdravo Marijo zvoni. A kaj moremo gda nas je frčna Marička (štera po mami ima nekaj slovenske krvi) furt trucala, a mi, kak niti ona, ne znamo reči „ne“! Nešterni vinari so se požurili pobrati, pak ve morajo restapljati cukora vu mošto, a oni šteri so meli vupeše i kesneše berejo so nej sam prešparali na cukoro nek imajo i bolše vino, onakše kakše je dragi Božek splaneral za ovo leto. Pak je zišlo po onoj nejstarešoj: Što reskera te profitera. Nej znati kak bode zišla pajdašica Marička jerbo sam videl gda je i ona reskerala?

Čačićo se nuše fotelja i kuliko je meni poznato i kuliko se ja razmem bu politiko, on bode dobil vritnjaka i završil bode na burzi. Vidim vas gda me malo čudno gledite, a to zato kaj ste vi mislili na prvoga potprecednika Radimira, a ja vam govorim o prvomo trenero Dinama Tončeko. Bilo je lepo dok je trajalo! Istinabog, publika je slabo dohajala na tekme i vse je bilo vredo dok so labodoritaši Dinama gubili vu Evropi, ali čim so se ftopili vu Reki vsemo je došel kraj. E moj Tonček, neje problem sam vu našemo Pokrivačo i jegovomo pajdašo Samiro, šteri malo globleše vu kupice gledijo, nek je problem i vu drugima šteri nebrejo z pet metri vu gol vritnuti. Vse igrače je nej muoči tak fletno spremeniti, pak je unda nejleži zmeniti nejslabešo kariko vu Dinamovom lanco, a to si Tonček ti. Zbogom i nek ti Božek da srečnoga pota, a gazda Mamič bode ti odigral potnico.

Vu pondelek, 17. septembra smo obiležili 21. obletnico od kak so naši domaći branitelji natirali jugosoldatesko i oslobodili Međimorje. Špot sramota je, ali na to obilježavanje je došlo sam cirka sto ljudi. A još smo otkrivali i spomen-pločo na vojarni. Ve vidite, gda je tak malo ljudi došlo i 1991. nigdar ne bi kasarna postala vojarna. Čuda je onih šteri so 1991. bili tu, a denes so ne došli. Dok smo jiv zvali unda so došli, a v pondelek jiv je nišči ne zval pak so ne došli. A vsi znamo kakši smo mi Međimorci, ne dohajamo tua kam nas, i dok nas, nišči ne zove. No, neje tak sam dok nekaj organizera Županija, isto je tak i zišlo vu Gorčano, gde je niti načelnik Moharič nej došel. Brzčas je z esdepeovcima zapuhnul nekši novi veter šteri ne poštuvle ono kaj je bilo predi. A vsi znamo kak zidejo oni šteri ne poštuvlejo svojo povjest?!

Nej znati kak se, itak, to zove gda se gospon Martan z HDSS-a dela norca z HSS-a. Vsi znamo gda so se «seljaki» skrčili kak stranka i gda so od velike postali mala, ali gda pak so «demokracki seljaki» meli tak čuda članov kaj bi bili jakši od običnih «seljakov»? Nejleži je gledati, prek blanjki, vu ljucki dvor, kritizerati i faliti se kak vse znamo, nikaj ne davlemo vum i nikaj ne delamo sam kaj se ne bi nešči nekaj navčil od nas. Ajoj, ajoj!

http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=14682:aio-se-nue-fotelja-i-pomalem-pakera-kufre&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56 sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine890i?mode=embed&layout=grey   
i(l) str. 56 sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/890/mnovine890i.pdf   

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ciganica s prislavci, 0:31