Naše zdravstve

Pregled tisKAJna

 

Zagorski list
e-vundano 29.09.2012.

Dnevnik tate Bena

Naše zdravstve
 
Sad sam se zmislil. Moram i nekaj pohvalno napisati za zdravstvo.
To je super stvar s tim e-uputnicama i e-nalazima. Još kad bi funkcioniralo da se moreš naručiti i dobiti točan termin h kolko vur da dojdeš bilo bi još bolje. A ne da zgubim par vur h čekaonici.

Piše:Tomislav Benčić

Najavili su iz naše vlade kak buju smanjili broj ljudi teri delaju h javnim i državnoj službi. Između ostalog spomenuli su i zdravstvo. Da je tam preveč ljudi. Pa mi nije jasno kak ja kad dojdem h bolnicu to nikak nemrem videti. Na neke preglede se čeka i po par meseci, jer nema dosta doktora. U to sam se i sam mogel uvjeriti prije nekih dva meseca. Kad sam se pokušal naručiti na specijalističke preglede. Malo me muči godina proizvodnje, malo loše održavanje i sve češče treba iti k doktoru.

Sad sam se zmislil. Moram i nekaj pohvalno napisati za zdravstvo. Nedugo sam trebal od Gracie mokraču odnesti h laboratorij da ju pregledaju. Čul sam več za e-uputnice. Ne dobiš papit nego se samo s iskaznicom pojaviš tam gde treba. Tak je doktorica za Graciu napisala h kompjuteru tu e-uputnicu. Da ne peljam bezveze Graciu h bolnicu i da se ne natežem ž njom e se bu popišala ili ne, kupili smo h apoteki onu čašicu za pišanje, pa e popišala doma. Prešel sam do bolnice, preciznije do laboratorija.

Dojdem do šaltera, a tam ko i uvijek gužva. Ja h jednoj ruki imam iskaznicu Gracijinu, a h drugoj vrečicu h kojoj je več malo prije spomenuta čašica s pišalinom. I na šalteu velim da mi je doktorica rekla da se samo s iskaznicom hjavim tu. gospođa kaj tam dela je pogledala h kompjuter, sprintala nekakvu naljepnicu i kad je videla imam spremnu i punu čašicu rekla mi je da to samo zaljepim i ostavim tam gde piše da to treba ostaviti. I da ne moram dolaziti po nalaz jer ga buju poslali k doktorici na kompjuter.

Kad se več ne mora iti po nalaz i ne mora se ga nositi k doktorici, onda je žena samo nazvala doktoricu e je došel nalaz i e je se h redu. Kak je bilo se h redu nismo niti morali iti k doktorici. To je super stvar s tim e-uputnicama i e-nalazima. Još kad bi funkcioniralo da se moreš naručiti i dobiti točan termin h kolko vur da dojdeš bilo bi još bolje. A ne da zgubim par vur h čekaonici.

Gledim vijesti i vidim da je se manje krava. Da ih ljudi masovno koljeju. Jer im se ne splati držati ih. Pa bu malo po malo došlo do nestašice mljeka. Za to mi je tak svejedno. Mljeko ne pijem. Jedino kaj moje pucke doma koristiju puno mljeka za čokolino i pahuljice. Onda si mislim da bi morti bilo dobro sad jednu kravu kupiti da ima čovek furt mljeka i to friškog domačeg. Sigurno su sad i pale cjene živim kravama.

Ali ima tu i problem. I to ne samo jedan. Prvo je to kaj se h mojem kvartu nesmeju držati krave. Drugo, nemam kravu gde držati. Trejto, nema ju gdo hraniti. Ne znam niti gdo bi ju pomuzel. A niti namam penez da kupim kravu. Znači to otpada. Hmmm … gdo zna kakef bi okus imele te pahuljice ili čokolino da se napraviju z vinom?

Zvir:
http://www.zagorje.com/kolumne/pregled/dnevnik-tate-bena-nase-zdravstve

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Đura z Međimurja pri doktorice: 09:50 – 18:07

Đura z Međimurja 1 (1 dio.avi), 18:07