Pomori siroto na svojo sramoto

Pregled tisKAJna

 

Međimurske novine,
e-vundato: 09.10.2012.
 
Premišlavanje Jožeka radnika
 
Pomori siroto na svojo sramoto
 
Piše: Jožek radnik

Ovo vu Doljnjo Dobravi je zišlo po onoj staroj pučkoj: pomori siroto na svojo sramoto. Dobravski propali krčmar Drašek Matotekov je napravil bedake od vsih onih ljudi šteri so mo šteli pomoči kaj se reši „betega“ šteri ga je muočil. Na vse zadje se zazvedilo gda ga je zmislil i gda je peneze nucal za čistam nekaj drugo, a do dendenes se je ne zazvedilo za kaj. Nega penez, a nega niti Drašeka šteri je zapral krčmo i zginul. Vsi znamo kakši smo ljudi mi Međimorci, kak god malo imamo, ali navek smo tu gda tre drugomo pomoči, a dok se takše huncvutarije spelavlejo z našim dobrim srcima unda dojde do toga gda se negda i vkrej brnemo i tam gde bi pravzaprav trelo pomoči, ali smo nej sigurni je li je nešči vu pravoj nevoli ili pak nekaj špekolera.
Tak sam vam videl jednoga dostik mladoga čoveka kak je, kak gluhonemi, hodal po Čakovco za vreme proščeja i ljudima daval ceduljice na šteroj je pisalo kaj ga muoči. I ljudi so davali peneze, nešči vejč, nešči meje, a nešči nikaj. I tak vsaki den. Proščeje je minulo, a črez mesec dni sam ga zišel vu Varaždino gde se čistam normalno spominal. Ve vidite gda vu vsakomo žito ga je kukolja, a unda zbog takših, a i takših kak je Drašek, ostanejo brez  pomoči oni šteri jo zapraf nucajo.

Vse so labode okrogle, a nejbole je okrogla nogometaška, a brzčas zato kaj je nejvekša. Nejpredi so labodoritaši Reke nakefali Dinamovce i to tak kaj so ne znali otkod so, a unda so rečki labodoritaši došli vu Dunjkovec igrat kup utakmico z labodoritašima Nedelišča. Ne moram vam reči gda so z GPS-om našli dunjkovsko igrališče, ali jim je to nikaj nej pomoglo jerbo so dimo odišli podvijenoga repa, isto onak kak i Dinamovci štiri dni predi. No, neje tu kraj priče, nedelski so labodoritaši, vu minulo nedelo, igrali vu Svetomo Martino z Poletovcima, šteri so ovo jesen još nikoga nej pobedili, ali so Nedeliščancima očitali bukvico i nakantili jiv  4:1. Vidite na kaj to dojde gda se igra z temaj okroglaj loptaj. Vsi smo najgerek kak bodo nedelski labodoritaši zišli vu Dubrovniko i je li jim ne bode tam prejaki morski zrak šteri je čuda jakši od ovoga vu Svetomo Martino?!

Naši stareši velijo gda je čuda bole roditi se brez pimpeka nek brez sreče, jerbo ak čovek ima srečo unda mo i pimpek zraste. Ne bi vam znal reči je li Stankec Zvošec z Doljnjega Vidovca ima pimpeka, ali srečo ima. Stankec je za vsega dve leti dobil dva BMW-eje, a to je, prosim vas lepo, nej mala stvar. No, kaj vam nek rečem, mislim gda se vsi vi slažete z menom, pak moramo mo biti jalni. Bar malo. Ak ne bi bili, ne bi bili pravi Međimorci. Pak ne bodemo se, valjda, odrakli svojega jala zbog teh dva beemveja. Kaj se mene dotikavle, nebrem mo biti preveč jalen jerbo ne igram lutrijo, a kak bodem unda dobil ak ne igram, a Stankec je uporan i žilavi i furt igra. I dok drugi pijejo, on igra, a posle so mo pajdaši ne ženi, a on dobi auta i ne mora hodati peške. Sreča je takša kakša je je, i ona si zbira komo bo se v roke dala, jerbo ga je ne dostik za vse. Stankec sam ti igraj i dale, a mi ti bodemo i dale jalni.

Naša domača hrvaška televizija, šteroj, još navek, plačamo pretplato, nam je vu naše hiže posla, i to v nedeljo vu dve vure, Ivija Sanaderovoga, tak gda ve vsi znamo gda je on ne nikaj kriv i gda so naši vsakefele političari zebrali ruom jega kaj bodo vse drvje, kameje i vsega zmazanoga veša na jega hitali. Nešternima je to oprostil, makar nikomo ne bode to pozabil, ali svojo dovčerašjo pajdašico, Jaco Kosorovo, nebre nikak zabiti. Pak jo je on dopelal vu stranjko, na vlast i poklonil joj je Lejpo našo, za rođendan, pred tri leti. I ve se čudi. Prosim vas lejpo što je od nas uspel zagospodariti z ženami, kak z svojom doma, tak i z drugima z šterima se shaja, Što? Nišči, pak nebre Ivo unda biti izuzetak vu vsemo! Još je vu Bibliji napisano, rekel bi denešji precednik Vlade, Zoki Milanović: Što se za mač grable od jega i pogine!

Bila je prinas vu Čakovco i Međimorjo i kulturna ministrica Andrea Zlatar Violić i prešpancerala se po našoj varoši. Razgledala je Staroga grada skupa z Vladekom Kalšanom, a unda je odišla v Kulturni centar k Laceko Vargi, a na vse zadje se zadržala vu cirkvi Svetoga Mikloša vu spominko z čakoskim i međimorskim gvardjanom patrom Stankijom Belobrajdićom. Kak bi to pravi novinari rekli: ministrica i jeni pajdaši so vse vidli, vse čuli i vse obečali, a mi sam moramo paziti kaj ne bodemo zakesnili dok bodo oni prehajali z reči na djela. Najte me krivo razmeti, ali najgerek sam je li „kukurikači“ smejo hodati v cirkvo i je li premjer Zoki zna gda je gospa Andrea bili vu našoj cirkvi?

Minuli tjeden so dobri dečki pobirali, a dobri ljudi davali grozdje ili pak peneze za našo „Katružo“. Vsaka čast onima šteri so dali kaj so meli i kuliko so mogli. Jeno pet-šest pot sam prečital imena teh dobročinitelov, ali sam nigdi ne mogel najti niti jednoga poznatoga vinogradara. Nej znati zakaj je to tak, je li so jiv ovi dečki z „Radio goric“ nej mogli najti ili pak je nekaj drugo vu pitanjo. Nebrem veruvati gda so se oni, šteri nejveč imajo, skrivali? Ne, to nebre biti, jega i med jimi dobrih ljudi!

http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=14777:pomori-siroto-na-svojo-sramoto&catid=301:joek-radnik&Itemid=575

i(l) str. 64 sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine891i?mode=embed&layout=grey   

i(l) str. 64 sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/891/mnovine891i.pdf     

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Božek, dej mi pomori! Dej mi snage!
Sv. Raj na Zemle – (Sw)eden

Afion – Dej mi, Boze, 04:49
Sweden Ethno 2007 Croitia,