Došel bum v Bistricu Jožeku Ozimcu (2)

Zbornik Recitala”Josip Ozimec”1999. – 2008.

BIELE SEJNE
SEČAJNE NA PESNIKA JOSIPA OZIMCA

I.-X. Recital duhovno-refleksivnoga pesništva

http://de.scribd.com/doc/23627954/2/SJE%C4%86ANJE-NA-PJESNIKA-JOSIPA-OZIMCA

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zbornik Recitala”Josip Ozimec”2009.

DOŠEL BUM V BISTRICU
XI. Recital duhovno-refleksivnoga pesništva

http://issuu.com/glaskonc/docs/dosel_bum_v_bistricu

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zbornik Recitala”Josip Ozimec”2010.

DOŠEL BUM V BISTRICU
XII. Recital duhovno-refleksivnoga pesništva

http://issuu.com/glaskonc/docs/zbortniweb

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

4. recital “Josip Ozimec“ v Marije Bistrice – leta 2002.
Nagrada publike

Mira Šincek, Varaždin
 
MATI IDEJU NA BISTRICU

Stali su se jake rano,
predi nek kokoti raščehaju kmicu
i z Francovog brega vu oblok
sončece namigne.
Denes mati ideju pešice na Bistricu.
 
        Pri trepteči petrolejki peneze od ščerašnje dere
        na tri so kuopčeka deli
        i šepteči Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu zmolili
        – jen kuopček Marijici Bistrički za dara
        jen bokci pri crkveni vrat
        jen dečici za medenjake.
        Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
 
V črleni so robec zamotali
falaček kuoruznega kruha,
i tri kisele petruovke.
(Za žejo bo dobra voda z zvirnjaka.)
Stiha so prekrižili zaspano deco
i škripeča priprli vrata.
 
        Mam ih je poguotnola črna kmica.
        Nikaj zato, mati so išli sigurno, fletno
        kak da im z neba Marija sveti pota,
        i med prsti čislo prebirali:
        Zdravo, Marijo, ti milosti pona…   
 
Vsa ova leta pozabili neso
od kud so došli zdravle i smeh
i gdo je hude cajte umikal,
gdo sozu brisal, betega vračil,
Bogeka prosil naj otpusti ves greh.
 
        Ideju mati pešice na Bistricu.
        Denes niš prosili neju,
        za nikaj sklapali roke
        samo stati hočeju pred zlatnoga oltara
        i Črnoj Marijici za vse povedati:
        Mati Božja, fala!

Zvir:
http://www.rmb.hr/index.php?kat=recitali&podkat=josip_ozimec&opsirnije=74

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na Bistricu – Adam Končić,  02:24
s Koncerta Kvartea Gubec v Komediji, 2007.