Nek “se zna” gda starešina ide z gostuvanja

Pregled tisKAJna

 

Međimurske novine,
e-vundato: 22.10.2012.
 
Premišlavanje Jožeka radnika
 
Nek se zna gda starešina ide z gostuvanja

Naš novi izbornik dobro plava vu kvalifikacijama za Svecko prvenstvo vu Brazilo. Z štiri utakmice je skaseral 10 bodov. Kuliko gud vi nemate jega radi, ali to je lepi kupček. I nej sam to, počel se z publikom spominati prek Fejsbuka. Jeni ga kritizrajo, norca mo se delajo, hrmaka žjega delajo, a nešterni mo se i nudijo. Tak mo se ponudil Štef z Pušče Bistre: Strelam bole od Luke, skačem više i bole igram z glavom od Vide, pijem vejč od Samira i mislim da imam svoje mesto v repki! Bormeš so mo kvalitete nej za fkrej hititi. Takših ga ne preveč. Mora se Štimac požuriti kaj nam i jega ne bodo Švicarci odvlekli!!?

Piše: Jožek radnik

Vu ove minule dneve furt gledimo i poslušamo svaje Vlade i precednika Milanoviča z navučitelaj, profesoraj i medicinskaj sestraj. Nikak se nebrejo dospomenuti jerbo so ovi predragi za našo državno kaso, očem reči, minister Slavek nema dostik penez kajbi prosvetari i medicinari i dale dobavlali jednako debele (ili pak jednako tenke) kuvertline. Čistam razmem sestrice kaj gombajo i srdijo se na političare, ali nebrem razmeti prosvetare. Pak vse kaj političari znajo (ili ne znajo) so jiv prosvetari navčili. Pak je, bar do ve, još nišči nej uspel dati vejč od sebe nek zna!

Na leta so se, uprava i težaki, čakoskoga Jelena borili kaj bi opstali na ovomo turbolentnomo tržišto, ali na vse zadje, so odišli vu stečaj. Kak bi to cifrasto rekel moj pajdaš Tonča: Dogorela je jiva poslovna sveča. Istina je gda još navek imajo posla za delati, ali so nej proti plačali vse kaj je trelo. Davali so Božeko jegovo (čitaj: težakima plače), ali so nej dali caro carevo, očem reči, nejso plačali poreze i vse drugo kaj pravna dražava (kaj je naša nej) oče i išče, tak gda težaki oddelavlejo svoje zadje vure. To se more spremeniti sam ak se nekše čudo pripeti ili pak direktor Darkec dobi na lutriji.

Ve več negdašji načelnik Međimorske policiske uprave, Ivek Sokačov, je priznal gda je nejveč kvara po Međimorjo delal, a i nejveč je kral, nepoznati počinitelj, ali ga je on nej uspel, u minulih osem let, dopelati na sod, a niti pak vu rešt zaprti. Novi načelnik nam je, predi nek je do kraja cugle policijske vlasti prijel vu roke, obečal kajkaj toga, tak gda bode brzčas i rit nepoznatoga počinitelja došla na šekret.

Minuloga vikenda so čakoski i priločki policaji pregajali one šteri pijejo tam gde nesmejo, očem reči, po javnim mestima. Neje lefko, kuliko vidimo, denes niti pijanec biti: doma nesmeš piti, vu parko ili pak vu škarpi, isto tak nesmeš, za krčmo pak nemaš peneze, a ženo telo svoje išče. Niti žena duša nebre preživeti na suhom, a policaji trenerajo strogočo. Čistam se bojim gda bodo nam se pijanci zdošli, najbrž ovi mladi, a vsi znamo gda sam na mladima svet opstaja!!? Novi načelnik je (pre)oštro startal!

Naši međimorski turistički težaki so počeli deliti zeleno cvetje onima šteri imajo nejlepše varoši oliti sela. Zeleno cvetje se prinas deli več hajdig let, ali naši ljudi slabo, kaj bi rekel, skorom nikaj ne držijo do toga, jerbo vsi znamo gda je Međimorje naše malo nej lepo i zeleno kak je to negda bilo, nek je, več zdavnja, počrlenelo. Tak gda bi se i turističkaj težakaj šikalo kaj bi i oni svoje cvetje prefarbali ak očejo biti vu trendo.

V minuli tork so naši labodoritaši potukli Engleze z Welsa i to vu Osjeko. Publika je bila naš dvanajsti igrač i furt so glasno drukali ili pak popevali. Bilo je hajdig plafti z kajkakšaj natpisaj. Napriliko: U boj, u boj za narod svoj, Napred vatreni, Uvijek vjerni, Hvala ti Božek kaj sam Hrvat, a med vsemaj nejbole mi se dopal jeden pravi slavonski: Prodavlem pajceke! Kaj god bodete vi rekli, ali Slavonac se znašel, prava reklama za nikše peneze!

Naš novi izbornik dobro plava vu kvalifikacijama za Svecko prvenstvo vu Brazilo. Z štiri utakmice je skaseral 10 bodov. Kuliko gud vi nemate jega radi, ali to je lepi kupček. I nej sam to, počel se z publikom spominati prek Fejsbuka. Jeni ga kritizrajo, norca mo se delajo, hrmaka žjega delajo, a nešterni mo se i nudijo. Tak mo se ponudil Štef z Pušče Bistre: Strelam bole od Luke, skačem više i bole igram z glavom od Vide, pijem vejč od Samira i mislim da imam svoje mesto v repki! Bormeš so mo kvalitete nej za fkrej hititi. Takših ga ne preveč. Mora se Štimac požuriti kaj nam i jega ne bodo Švicarci odvlekli!!?

Kak vidite školski minister Jovanović nam je z čakoske Ekonomske škole natiral osem đakov jerbo so došli vu školo z premalaj ocjenaj. Prosim vas lepo, pak je nej muoči deco navek točno na deko ocjeniti, a nti deca nebrejo ruom unda vse znati gda jiv mi spituvlemo. Gda je gospon Jovanović bil minister dok ja Anjštajn hodal vu školo jega bi natiral škole več vu prvomo razredo. A kaj bode ve z tom decom? Pak je nej bole gda hodajo vu školo nek gda doma lufta brenzajo i Božeko kradejo dneve ili pak kukuričejo!?

Kam bode suza nek na oko, tak smo i mi Međimorci, a i naši prvi sosedi z Hrvaške, za svetek, na Den državnosti, skočili vu Deželo vu šoping. Kak bodo naši trgovci došli na zeleno kito, ak mi trošimo svoje peneze vu Deželi ili pak Osterajho, Hungariji…? Janezima je to prekipelo kaj oni morajo delati dok mi svetkujemo, a i malo smo jim jala postili prek meje, tak gda so pokvarili kompjutere pak smo morali čakati hajdig dugo na meji. Nebodete veruvali, ali nišči je ne zišel vum z reda i obrnuil se je dimo makar so i vsi naši vekši štacuni delali tej den. Ali uvozno je još navek uvozno. Nek se zna!

Štef Homonajec z conom zvani Pele je, posle nekaj vejč od dvajsti let, napustil svoje hadezeovce. To mo je jako teško palo, teško mo je bilo i pre srco i zato je svojim dovčerašjim pajdašim naručil pesmo i to potnico: A ve adio…Kuliko sam mel za čuti, pre čakoski gracki vuri, pesmo so igrali naši državni odvjetniki, a pratili so jiv policaji na frulicaj. Nek se zna dok starešina ide z gostuvanja.

Zvir:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=14922:nek-se-zna-gda-stareina-ide-z-gostuvanja&catid=301:joek-radnik&Itemid=575

i(l) str. 56 sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine893i?mode=embed&layout=grey     

i(l) str. 56 sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/893/mnovine893i.pdf
       
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vis Peri deri – Božja strela,  03:41