Kada pojde duša z mene

“Plemeniti puti” Vojka Miklaušičovoga

 

KADA POJDE DUŠA Z MENE

1.
Ni sile nit mesta kam bi se vtekel
Bude ti vmreti gda ne bi ni rekel
Molitve pokore primli se za goda
Kak za prijatelja vezda dobiš Boga.

2.
O nestalnost sveta toga
Spomeni se človek Boga.
Doklam živeš skrbi blago
Ko poneseš sobum v nebo.

3.
Zbogom ostaj svet nestalen, ne buš me vkaneval več
Zutra oču drugi biti, to je moja zajdna reč;
Zato igre ne bum lubil nit se nasladuval več
Zutra budem gizdost kudil, na pobožnost srce budil.

4.
V zemlu mene položete
I za dušu si molete
Bog vam plati vaše trude
Kak i zvami milost bude.

5.
Čuj smrt nosi oštru kosu
Opasti je kralu mužu
I vu smrtnu dojti vuzu.

6.
1.
Nebo, nebo kak si lepo, srečen ki te zadobi
Kak si svetlo i veselo, joj nemu ki te zgubi
Teški puti, teški trudi mnogi jesu do tebe
Množina nas takove diku tvoju ki žele.

2.     
Vezda dole pokleknemu i si skupa rečemo
Bože sveti milostivni k Tebe mi se vtečemo
Neba diku nam ne skrati za ku jesi stvoril nas
Da bi ojzdeh i na nebu mi falili saki čas.

7.
Falen budi dvor nebeski
Vu tebe je kinč presveti
Križom ču se prekrižiti
Svetom vodum poškropiti

Sveta voda padaj na me
Angelek moj moli za me
Kada pojde duša z mene

8.
Vu tebi je jena vura več kak ojzdek i sto let
V tebi jesu sa veselja več kak ima celi svet
Tam de Otec Bog nebeski za blažene se skrbi
A Sin Jezuš i Duv Sveti z Marijum se veseli.
 
Vnogi jesu takvi ludi ki pak za to neznaju
Redovnike namesnike Bože ne posluvneju
Oni pak koj sud, smrt, pekel, nebo premišlavaju
Takovi se Gospodinu Bogu si dopadaju.

Zvir:

Vojko Miklaušič
“Plemeniti puti”

Matica hrvatska           
Ogranak Velika Gorica
Dolna Lomnica, 1994.

http://www.forumgorica.com/kajkavski/’plemeniti-puti’-vojka-miklausicovoga/msg46823/#msg46823

 DONJA LOMNICA – Vojkovi dani 2009 – KUD NOVA ZORA, 06:46