Sesvete v “Trsju rieči” (vienec sonetov)

Ivica Jembrih Cobovički

Trsje rieči (vienec sonetov)

14.

Emanuel, fala Bogu, Životu.
Denes su Sesvete, sveče goriju;
žive slavime kaj govoriju;
pokójni vu nami živé, pri plotu.

I naj vre na tem svetu ne noriju,
naj se rajši na grobja pomoliju,
naj svetu svetlóču zemlji zmoliju,
naj se Božje Ljubavi pokóriju.

Zvir:
Književna scena

http://www.matica.hr/kolo/kolo2010_1.nsf/AllWebDocs/Trsje_rieci_(vienec_sonetov)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Gordana Ivanjek i Prava stvar – Još me na te spomen zbudi, 03:45