Cajt vrači rane

XIV. Recital duhovno-refleksivnoga pesništva “Josip Ozimec”
Marija Bistrica, 2012.

Prva nagrada za kajkavsku pesmu
Kategorija cajta kak dimenzija Univerzuma stavla pred čoveka, daklem i pred pesnika, (zagoneten?) sled pojav; gruntajne o cajtu konačnomu, teri je ludski cajt, i o cajtu beskonačnomu, teri je cajt božanski, zapraf večnost. V mlinskomu kamenu mnoge pitajni, mnoge protuslovli, mnoge iskajni odgovorov – našel bu se i pesnik („Vreme leči rane“).(Dr. sc. Ivo Kalinski)

Pesniki v svem pesmam eksplicitno il implicitno pripovedaju o duše. Vinko Hasnek prvonagrajeni je za pesmu na kajkavskom „Vreme leči rane“ v tere posredno pripovedai o dečje duše tera ne (još) svesna smrti roditelov.)(Marija Lamot, prof.)

 

Vinko Hasnek, Belovar


VREME LEČI RANE

Bregi mučali
Hiže ručale
Den primeren cajtu
Jabuke vu belem cvetu
Marelice vu belem cvetu
Žouti cveteki po zelene trave
Marne pčele z cveta na cvet
Komorica mebel
Bračna postel
Roditelji na sko(l)ki
Na dvurišču babica čuvaju dete
Dete fkanile babicu
Prešle vu komoricu
Zestale polek postele
Mamek i japek spiju
Vu tem cajtu letišta
Vu novinami novi naslovi
Familija vu trnacu na trave sedi
Potirali glavu
Gdo bu maluga zdigel do mouža

Žmevke se snajti
Vse rešavaju
Vremenski cajti
A mamek i japek spiju.

 

Zvir:
Zbornik RecitalaJosip Ozimec“2012.
DOŠEL BUM V BISTRICU
XIV. Recital duhovnorefleksivnoga pesništva
Marija Bistrica, 2012.

 

Nedopustivo je da se kajkavski svede na liriku

Kajkavština kao pokret, a ne samo književnost, morala bi biti sadržaj Kajkavskog spravišča, organizacije šire od »društva za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti«, kako piše u njezinu nazivu. Takvo kakvo jest Spravišče je sada elitna udruga koja je svu svoju energiju usmjerila na uski krug pitanja što se obrađuju i publiciraju u časopisu, na tribinama, na književnim natječajima, na skupljanju baštine i povijesnih činjenica…
Što je s kajkavskim tekstovima u tjednim listovima na kajkavskom području? Zar se sve svelo samo na bijedni humor? Tko se od urednika tih listova ikada javlja na kajkavskom jeziku?

Nâstavek:
http://www.forumgorica.com/kajkavski/hrvacki-trojezicni-pluralizem-ili-sto-jenoumle/msg5342/#msg5342

Hudi cajti.mp4, 01:28
31. Smotra dečjoga kajkavskoga pesništva “Dragutin Domjanič”
Sv. Ivan Zelina, 22.10.2011.
Hudi cajti, Katja Topolovec, 4. (raz)red, OŠ Cestica