Ak se očemo zvleči, Zorčeca za župana!!!

Pregled tisKAJna

 

Međimurske novine,

e-vundato: 29.10.2012.

 

Premišlavanje Jožeka radnika

 

Ak se očemo zvleči, Zorčeca za župana!!!

Lani so nas zapišuvali i popišuvali tak gda smo zazvedili gda je vu Međimorjo nekaj duša vejč nek pred deset let. No, dok malo bole poglednete vu te spiske unda vidite gda je nej več nas nek naših sosedov na krajo sela. Vu plusu so one opčine i gradi šteri imajo Rome, a što zna kak dugo bodo i te fabrike tak dobro delale? Ali brzčas bode vse vredo dok bodo si mogli hodati po peneze vu svojo Romsko ambasado štera je nanovo zazidana polek Policije.

Piše: Jožek radnik

 

 

On minuli tjeden je vu našoj županiji bil gospon Ivica Plišić glavni direktor Hrvacki vodi. Neje došel sam zato kaj bode videl svojega imejaka, a našega župana, Ivico nek je došel glet kak i kam Jožek (moj imejak) Zorčecov, naš glavni vodovodač, troši te peneze štere mo davle kaj zameni več lozne ili pak cusrave cevi za vodo na hataro negdašjega Priločkoga kotara. No, to je još nej vse. Još so skočili do Poturna i tam zafremali kanalizacijo skupa z prečistačom, a i vu Dunjkovco se dela kanalizacija. Gospon Zorčec je gospono Plišićo dal još štiri pušle projektlinov vu šteraj so bile zamotane želje nas Međimorcov kaj se vodovoda i kanalizacije dotikavle. Gospon Plišić je pofalil gospona Zorčeca, a i župano je rekel kak more biti jako srečen kaj ga ima, jerbo žnjim bodemo prva županija vu Lepoj našoj štera bode mela vodovoda po vsakomo falačko (tu je mislil i na Hlapičino i Peklenico), a ruon tak i kanalizacijo. Kuliko sam mel za čuti ak si bode čakoski grdonačelnik jako zdobra s Zokijom unda mo bode rešil i kanalizacijo Dravskoga bazena tak kaj ne bode moral štečiti vu Evropi. Jedno mi nikak nejde vu glavo jedno: A kaj je to Zoki dužen ovima z Poturna kaj bode jiv nejpredi zrihtal? Nej me brige, ali sam pitam! Dok malo bole poglednemo i ak bodemo rekli po istini unda je gospon Zorčec jedini na našem falačeco zemle med dvemi vodami šteri nekaj dela i šteri našaj građevinaraj davle posla. Brez jega bi več zdavnja mogli deti zobe na klin. Dok sam to čul i prečital počel mi je črvek rovariti vu glavi i dal mi je kuraža kaj predložim gospona Zorčeca za našega župana jerbo ak bode on župan vsi bodemo posla meli (i to dostik) i pak nam bode lepo živeti. Ali sam moj glas je ne dosti, pak ste, unda, ve vi na redo.

Čim je gospon Gosarić prijel vu roke cugle vlasti vu našoj Policiskoj upravi mam je dobil i metlo (tak so mi bar rekli) z šterom je pomel nešterne načelnike. Ali ne bi ja rekel gda je to metla, to vam je ringišpil šteri se furt vrti tak gda so jedni gori, a drugi doli i tak se vam to meja, a zavisi od toga što vrti toga ringišpila. Bar si ja tak gruntam. Rečite mi, prosim vas lejpo, ali pošteno, je li vi ne bi nametali svoje pajdaše kaj bi skupa hercuvali, bar dok ste glavni? Ja bi! A dok dojde nešči drugi on bode dopelal, očem reči, zebral čistam druge tak gda bodem mortik i ja na porti završil. Dovčerašji načelnik Ivek je mel srečo kaj je, pred par let, zdigel roko, očem reči, glasa dal kaj so zafremali Policisko stanico vu Priloko jerbo gda je nej tak bilo sam dragi Božek zna gde bi ve delal. No, denešji načelnik Kruni bode moral nekaj drugo zmisliti jerbo ne verjem gda bodo i v Gorčano meli svoje policaje.

Verjem gda ste čuli kak je pajdaš Tonča došel k doktoro i požalil se na nevole štere ga muočijo. Javkal je: Doktore pomorite, boli me pleče, levo koleno, a desni kuk mi škriple, a i laket mi nekak ne dela kak do ve. Kaj bi to, itak, moglo biti? Doktor se nejpredi zkašlal, unda si je poravnal očale i onak preštimano je rekel: Gospon, Tonča, ne bi vam znal kaj bi to moglo biti jerbo sam toga ispita kupil! Nebrem veruvati gda se tua trgovina tak širi i to vseposot. Tak smo ve zazvedili gda se vu udrugo TU ME POŠTUVLEJO, TU KUPUVLEM posle Prometnoga (nešterni so več i v rešto) i Ekonomskoga učlanil i Doktorski fakultet. A teca Franca je zgombala: Jožek, sam ti lepo rekla gda se i vu nejbolšoj pšenici najde kukolja!

Lani so nas zapišuvali i popišuvali tak gda smo zazvedili gda je vu Međimorjo nekaj duša vejč nek pred deset let. No, dok malo bole poglednete vu te spiske unda vidite gda je nej več nas nek naših sosedov na krajo sela. Vu plusu so one opčine i gradi šteri imajo Rome, a što zna kak dugo bodo i te fabrike tak dobro delale? Ali brzčas bode vse vredo dok bodo si mogli hodati po peneze vu svojo Romsko ambasado štera je nanovo zazidana polek Policije. Kak sam mel za čuti, pre čakoski gracki vuri, dok so čuli kak javčemo gda nas je vu Međimorjo vse meje i meje, ponudili so nam se Kinezi kaj popunijo luknje tam gde smo mi zahuzali. Nebrem razmeti kak vsi očejo živeti prinas na tom falačeco zemle med dvemi vodami sam se mi domaći špotarimo, kaj nebom rekel zbrčkavlemo i okrajamo se poslov posle šterih deca dohajajo na svet. Nej znati što bi nam moral rezbistriti naše pameti kaj bi se to poprajlo jerbo je več i dragi Božek zdigel roke od nas!

Čakoske labodoritašice furt pobeđuvlejo tak gda so dečki i puce, šteri so zafremali toga kluba napravili pravoga posla. Ve so i puce vidle kak je to lepo dok porineš nutri ( to je nam moškima nejlepše), a sodec zafučka i pokaže na center.

Ne moram vam to govoriti, ali je brzčas kriza vu semo dok so naši ljudi i na labodoritaškaj utakmicaj nervozni, očem reči, živčani i to vsi. Tak je bar bilo vu Kuršanco gde so labodo ritali domaći labodoritaši Drave i prvi sosedi z Strahoninca. Nigdar se ne bode zazvedilo vse kaj se pripetilo jerbo je sudac nej nejbole videl kaj je maser delal, a delegato se ruon kihnulo (i to tripot za redom) dok je bila stiska pre igrališčo. Makar se je ne snimalo, ali se reda tre držati tak gda so v kaznaj vsi: delegat, sodec, maser, domaći klub, a i Strahoninčari. Nebodete veruvali, vredo so bili labodoritaši i publika. To se je ovih sto i nekaj let, kak dugo se laboda riče, nej pripetilo niti prinas, niti vu Evropi, a niti pak vu sveto. Čistam drugač se pripetilo, of tjeden, vu Paragvajo. Tam je sudac podelil črlene kartone vsemaj igračaj, kak ovaj na igrališčo, tak i onaj na klupi jerbo so se pokefali. Neje mogel čovek videti što je bil, a što je držal, jer so mo očale pale, pak je unda  vse isključil dok je došel vum z slačionice kam je pobegel dok so igrači sređivali račune. Publika se je nej nikam rivala sam so drukali.

Zvir:

http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=15004:ak-se-oemo-zvlei-zoreca-za-upana&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56 sim:

http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine894i?mode=embed&layout=grey      

i(l) str. 56 sim:

http://www.mnovine.biz/images/pdf/894/mnovine894i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

FA SKUD-a ‘Ivan Goran Kovačić’ – Pojte pojte Romari i Ružmarin je lepi cvet, 03:58