Draga domača ivajnska rieč 2012.

Gradska knižnica Ivanec

Draga domača rieč 2012.

Pozivlemo Vas na završnu priredbu 32. kajkavskoga kniževnoga natečaja z autorskum interpretacijum nagrajene i druge zebrane zdelovin i z predstavlajnem zbornika “Draga domača rieč 2012”. Z radostju Vas očekujemo v amfiteatru Sredne škole v Ivancu, Vul. E. Kumičiča 7, (v) petek 09.11.2012. leta ob 18,00 vur.

http://de-de.facebook.com/pages/Gradska-knji%C5%BEnica-i-%C4%8Ditaonica-Gustav-Krklec/153657671397823

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Poleg jene Vel(i)ke Gor(ic)e

Klapa Bistrica — poleg jene velke gore, 02:18

 

http://www.youtube.com/watch?v=QkxMT523vqQ