Mucko Bucko na ravne

Pozivamo Vas na
promociju slikovnice

„Mucko Bucko na ravne“

autorice Tatjana Udović
z ilustracijam  Alene Udović, Iana Carra i

dece Dečjoga vrteka „Z.Cviić“

13.11.2012. ob 18 vur
v Domu Hrvatske branitelov na Viškovu
vuz bogati program

Gostuju:

Dečji vrtek „Zvonimir Cviić“
Dečji vrtek „Loptica“
Dečji vrtek „Zvončica“
OŠ „Sv. Matej“
OŠ „Fran Franković“
Dečji zbor „Halubajčići“
Dečji zbor „Zvona Viškova“
Vudruga „Mijau“
Vudruga „Za bolši svet“
Dodo gitara
Mažoretkinje „Halubajke“
 

Vudruga za kulturu „Ča?“
(Osnovna delatnost Vudruge za kulturu “Ča?” je  promicajne  slobodnoga, kreativnoga i kulturnoga izražavajna ter promicajne životne vrednosti čez kniževno, likovno i glazbeno stvaralaštvo ter izražavajne na čakavščine pri dece i mladem.)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Slikovnica je na čakavštine.
Evo del teksta:

Mucko Bucko na ravne
 
Bil je jedanputa jedan mucko
Ki bil je va obrazeh malićo bucko.
 
Zato su mu tako ime i dali,
Mucko Bucko si su ga zvali.
 
Jedan je dan Bucko junačan bil
I na ravan se je sam otputil.
 
Mame svojoj niš rekal ni,
Ni ju pital da ga pusti.

i t.d.

Citat:

Halubajski zvončarislikovnica Tatjane Udović, 03:32

http://www.youtube.com/watch?v=milXYY-zIQ8

 

Bajke Tatjane Udović,  03:25
Bajke Tatjane Udović: “Plavobradi čarobnjak”, “Vjerkina pekara”,”Rožica va koloreh mavrice”, “Božićna bajka”,”Christmas story”, “Halubajski zvončari”