Ake je Martin suh, po zime bu rasel kruh

Pregled tisKAJna

Zagorski list
e-vundano 11.11.2010.
Iz bakine pučke bilježnice

Ake je Martin suh, po zime bu rasel kruh

Piše: Zoran Gregurek

Toplo vrijeme koje nas je snašlo zadnjih dana (početkom studenoga leta 2010.) bila je uobičajena pojava za našu hraščinsku baku Ivku, pučku prognozerku, koja je podosta znaka o čudnim pravilima koja vladaju na nebu.

– Oko Martinja znale je navijek biti deset lijiepih danof štere sme zvali martinske lete. A onda bi došel i Sveti Martin, šteri je uglavnom lijiep i suh. Zate su naši stari rekli: Ake je Sveti Martin suh, po zime bu rasel kruh. Tuo znači da bu zima pogodna za sejatvu, posebne šenice – govorila je baka. Starica je znala i kakva će biti zima za „vladavine“ drugih vremenskih uvjeta na Martinje.

– Ake Martin oblake preganja, nestalnu zimu pripravlja. Takof zakon vrijedi ake oblaki po nebu putuju brže kak prazna kanta po potieku. Če je Martin oblačen i meglen, došla bu zima blaga kak jesen. Same da na Martinje guska po blatu ne lazi, jer se onda na Božič po blatu gazi. A tuo nišči ne vuoli da kiti bor, a vune je blate do vuh ili ne daj Bože, gazdarica se z muhami bori da je ne poiejeju kuhanu šunjku i gibanicu vu špajze – smješkala bi se bakica i ponavljala omiljenu pjesmicu kao svojevrsnu mantru za Martinje:
„Došel bu, došel, sveti Martin,
vince bu krstil, ja ga bum pil.
Kumek moj dragi, dej se napij,
duge nas ne bu, daj se ga vžij…“

Zvir:
http://www.zagorje.com/clanak/8091/iz-bakine-pucke-biljeznice-ake-je-martin-suh-po-zime-bu-rasel-kruh.aspx

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vide(l)o:

Vinska Kaplja – Kvartet Gubec, 02:19