Zagorski glavni grad – vinograd

Pregled tisKAJna


Zagorski list
e-vundano 15.11.2010.

Za dušu, za spomenek, 15.11.2010.

Vinske hamuljije

Svetec Martin je bil dober biškup, zaštitnik vinara, vina , guski, konje i kaj česa još ne. Od mladosti je deljil se kaj je imel siromakem. Zapisane je h stara knjiga da je kak petnajščak jahal, ljiepe obljiečeni h vojne uniforme i ziestal bokca kak se zmrzava na pol golji. Unda mu je z mačem odrezal komad svoje halje i dal mu da se ogrne. Tie bokec bil je Isus teri mu se hjavil h senje po noči.

Nekteri veljiju, a  z tem se Zagorci ponosiju, da je za Zagorce glavni grad, vinograd. Kak su denes grdi cajti, puni laži, krađe, kazanje meseca h vode dobre dojede tuj i tam pogutnuti dobru kapljicu, kaj bi bar na kratki cajt  bilje veselje pri srcu. Ze te se trieba držati do one tera se zna čujti med ljubitelji dobre kapljice:
ONI KOJI NE PODNOSE VINO MORAJU PODNOSITI STVARNOST!

Piše: Nevenka Gregurić

Martinje je za nami. Ljudi su ga preslavilji i pogutnulji dobru kapljicu. Sveti Martin njim je hkral mošt i ostavil vine. Vinčeke bude na stolu pri sake veseljice, pri poslu, pri žlabranju z pajdaši i pri sake druge priljike čez ljete. Onie teri su na god svetuga Martina potegnulji več, morti jih je malje duže boljiela „buča“. Nu za nadati se da bu poklje par dane i par aspirine prestala bubnjati. Sveti Martin gda krsti mošt radi toga dene h mošteka solji, da glava menje bolji, pak tak unda i mora biti.

Svetec Martin je bil dober biškup, zaštitnik vinara, vina , guski, konje i kaj česa još ne. Od mladosti je deljil se kaj je imel siromakem. Zapisane je h stara knjiga da je kak petnajščak jahal, ljiepe obljiečeni h vojne uniforme i ziestal bokca kak se zmrzava na pol golji. Unda mu je z mačem odrezal komad svoje halje i dal mu da se ogrne. Tie bokec bil je Isus teri mu se hjavil h senje po noči. Kesniejše, čez življenje je pomagal siromake i radi toga su ga štelji za biškupa. Njemu te nie bilje baš  drage. Gda su ga iskalji crkveni starešine da ga preglasiju biškupem on se skril h gusinjak kaj ga nej našel. Alji Bog nie tak štel. Guske su fejst gagale pak su ga tak i crkvenjaki našlji h gusinjaku i otpeljalji sobu kaj bi ga preglasilji biškupem.

Malje je čudne gda je jeden tak dober svetec zaštitnik onuga kaj več put pomuti mozak. Ilji nie!?.  Nie on mislil na one teri nemaju meru ni h jelu, ni hpilu, a ni h druge poslje. Vinčeke če se pije rezložne i krieposne daje čoveku jahkost h sakem poslu. Senek su   sakojačke hamuljije povezane za  dobru kapljicu i se kaj se oko nje dogaja. Zna se reči, ak čovek spije malje, dober je kaj janček. Če spije malje več postane hrabri kaj laf. Negda se več nekteri nemreju zabremzati pak si spijeju fejst preveč, a unda su hudi kaj tigri. Oni pak, teri se budiju i lježeju pod „turažu“ rajske kapljice su kaj pajceki teri se valjaju h blatu ilji bi po gospocki reklji kak svinje.

Za ljubitelje rajske kapljice velji se da nigdar ne pijeju osim gda su sami ilji h društvu. Velji se i da ima ljudi teri pijeju od radosti, jedni od žalosti, a jedni pak od jutra.

I tak se pune piše o te drage kaplje tera več put zavlada z čovekem. Gda malje pomuti čoveku pamet h glave, sega se moči nadati. Znalje se reči i da se z pijanem nemaš kaj raspravljati i trieba ga pustiti na miru. Ž njim neš došel nikak koncu raspravljanja.

Vinčeke, tere zoveme  i  rajska kapljica tak ispadne kapljica tera pomuti možđene, a senek je dielec našuga življenja. H Ljiepe naše ljudi mislji da je vinčeke same diel življenju zagorcof, a da drugi rade ne frižaju svoja grla z vinčekem.  Zagorci pak veljiju da nišče neče z praznuga piti.
Malje sme si i mi Zagorci za te krivi. Malje tera naša pesma ne popieva o tomu kak Zagorci očeju piti i kak su, bume reklji, pijanci. One kaj je još grde kaj h glava ljudi okol čuči priča kak Zagorci pijeju loše vine. Največ o tomu šlabekuju oni teri niesu bilji nigdar h prave zagorske klječurke i probalji dober škropec ilji gemišt. Istina i bog da su jedne kratke, alji kratke cajte pri nas caruvalji nasadi od tere se dobivale vinčeke zvane „kraljica plota“. Poklje kaj si  pri pajdašu pogutnul dobre dva gemište če bi išel k domu moral si se držati za plot. Radi toga je ta draga zagorska kapljica dobila tave ime.

Denes več nie tak. Zagorci se moreju pofaljiti da gutneju dobru kapljicu teru se ne posramiju ni h Svietu. Nekteri veljiju, a  z tem se Zagorci ponosiju, da je za Zagorce glavni grad, vinograd. Kak su denes grdi cajti, puni laži, krađe, kazanje meseca h vode dobre dojede tuj i tam pogutnuti dobru kapljicu, kaj bi bar na kratki cajt  bilje veselje pri srcu. Ze te se trieba držati do one tera se zna čujti med ljubitelji dobre kapljice:
„ONI KOJI NE PODNOSE VINO MORAJU PODNOSITI STVARNOST!

Zvir:
http://www.zagorje.com/clanak/8102/za-dusu-za-spomenek-vinske-hamuljije.aspx

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vide(l)o:
PodvinčaniDaj mi natoči – TV spot, 03:08