Došel bu, došel sveti Martin (na Muru)

Pregled tisKAJna

 

Međimurske novine, 
e-vundato: 12.11.2012.
 
Premišlavanje Jožeka radnika

Došel bu došel sveti Martin

Odbrojavlejo se zadje vure naše nejbolše i nejstareše banke – Međimorske banke. Verjem gda vam je poznato kak je ona več dvanaest let na probi vu zagrebečkoj Privrednoj banki, a z prvim decembrom bode odišla za sneho. 
Predične i preljubljene moje pajdašice i preštimani pajdaši, lepo vas je videti tak zcifrane i prepravlene kaj vsi skupa z našim svetim Martinom pokrstimo ovoga našega nezerenuša i kaj žnjega bode dobro vino.

Piše: Jožek radnik

Neje tak čuda cajta minulo od gda so se zagrebački labodoritaši, šteri nagajajo labodo prek Zološkoga vrta, so se norca delali z labodoritašov Reke šteri so popušili na nedelskom igrališčo v Dunjkovco. Neje čuda vode preteklo pod Trnavskim mostom, a več so Dinamovci na svojemo travnjako fasovali od zadarskih labodoritašov, tak gda jim je brzčas vgaslo vu pipi smeha z šterim so se norca delali z Reke. Črez par dni so več našli zgovora jerbo so ftruc zgubili (tak so bar rekli) sam kaj ne bi putuvali v Dunjkovce na megdan nedelskaj labodoritašaj. Nikaj je nebi bilo od splaneranoga jerbo so Nedeliščanci dišli po riti k meši vu Dubrovniko, a presudil jim je autrihter Gabrilo iz Splita. Dva loša (Gabrilo i Burilo) ubiše Miloša (Nedelišče).

Odbrojavlejo se zadje vure naše nejbolše i nejstareše banke – Međimorske banke. Verjem gda vam je poznato kak je ona več dvanaest let na probi vu zagrebečkoj Privrednoj banki, a z prvim decembrom bode odišla za sneho. A znate kaj sneha more dok jempot dojde k možovoj hiži. Mora posluhnuti staroga japo(čitaj: gazdo z Italije), staro mamo, očem reči, gazde iz Zagreba, a i mož, kak Nadzorni more vsaki den nekaj novoga zaprdnoti. Ne morate se nikaj bojati za svoje peneze štere šparate vu našoj negdašjoj banki, oni so vam vu sigurnaj rokaj, ali so več zdavnaj odišli z Čakovca.

Kak se čakoska gracka kasa puni čuda slabeše nek so i hadezeoivci vu grackomo večo planerali, grackomo načelniko, Brankijo Šalamono, je nej nikaj drugo preostalo nek gda se da vu Božekove roke. Nej znati je li je on to sam zebral ili pak je to po naputko precednika Zokija, šteri vse gosteše i gosteše čita Biblijo. Brzčas niti jemo, a niti pak jegovim kukurikačima ne cvetejo rože. A morete si sami pregruntati kak je unda stopram nam težakima vu Lepoj našoj. Najte me krivo razmeti, ali nekak mi se zdi gda si je načelnik Šalamon nej več tak zdobra z gvardjanom, paterom Stankijom, kak si je negda bil, ali kuliko poznam gvardjana on bode pomogel gradonačelniko ak bode se on štel spominati z dragim Božekom.

Nejsam ruon siguren je li sam ja to dobro razmel kaj sem čul i prečital. Najme kaj, Branko Šalamon se ravna na svoj peti mandat vu grackoj vlasti, a četrti kak prva gracka violina, i to prek kanalizacije i prečistača vu Dravskomo bazeno. Vsi znamo gda je on jako spameten i prefrigani političar i ak si je on toga pota zebral unda ga drugoga pota nega. No, pak i po šudrenomo poto se more sikam dojti!

Nej znati kaj je to z nami Međimorcaj? Em naš novi policijski načelnik furt ima nekše akcije, kak ovi štacunari v Betekso, em se mi ne ponašamo onak kak policaji (ili načelnik) od nas očekuvlejo. Prosim vas lejpo, kakši vam je to rekord vu akciji „Alkohol“ od 2.32 promila pijače vu krvi. Pa negda je rekord bil blizo ili ober štiri! No, vidi se gda je i vu krčme došla kriza.

Kriza se je dotepla i na groblja. Grobe smo bole prali, glancali, pometali i lišpali, a čuda meje smo cvetja donesli i meje sveči vužigali. I vsaki od nas (bar sam ja tak delal) je prosil pokojnoga nek mo oprosti kaj je ovo leto nej mogel vejč penez na jegov grob potrošiti, a za to so krivi kukurikači, šteri so zdigli cene benzino, plino, struji… I mrtvi so nas razmeli. Bar mene!

Nedeliščanci imajo nejbolšega načelnika. Obečal je gda čim završi labodoritaško igrališče na Trataj, mam bode fljučnul vu šake i počel bo zidati, očem reči, dozidavati pučko školo. A dok bode škola gotova unda bode na redo vrtec. Nekak si gruntam gda bi bilo čuda bolše gda je počel z vrtecom jerbo bi to dalo Nedeliščancima voljo kaj bi deco delali. A dok ga dostik dece unda moreš i vrteca popuniti, škola bode puneša, a i labodo bodo na Trataj nagajali domaći dečki. No, kak je gda je, nejglavneše je gda se furt nekaj dela jerbo unda bodo zadovolni i Nedeliščanci, a i drug Mladen si bode priskrbel još jednoga mandata.

Šporcka dvorana vu Svetomo Đurđo na brego se pak genula. Feniksovi meštri se pak motajo po gradiliščo. Vidite, kak to zide gda posla delajo stranjski meštri, a gda so delali naši dečki z Teama ili pak Graditeljstva deca bi več drkala po novoj dvorani. Na vse zadje ve je Feniks vse dal Božeko vu roke jerbo sam jim još on more pomoči. Nejpredi čakajo kaj Sveti Mikloš završi dvorano do svojega godovna, ali ako on ne bode mogel vse to vu red dotirati, unda jim jedino preostaja Djed Božičnjak (kak to kukurikači velijo), oliti jegov vnuk, Mali Isusek, kak bi to rekel mjesni velečasni i župnik. Bomo vidli na kaj bode to zišlo i kak si je Feniks zdobra z dragim Božekom?

Došel bu došel sveti Martin, on ga bu krstil, ja ga bum pil… Predične i preljubljene moje pajdašice i preštimani pajdaši, lepo vas je videti tak zcifrane i prepravlene kaj vsi skupa z našim svetim Martinom pokrstimo ovoga našega nezerenuša i kaj žnjega bode dobro vino. Moštek, ja te krstim u vino, u ime Boga oca i u ime Svetoga Martina, vinskoga krstitela i Svetoga Vinceka vinskoga podrumara… Vu ove dneve to bodemo poslušali kam god dojdemo i ne verjem gda bode šteri pravi vinar reskeral kaj vu lagvima ostavi nezerenoša šteri je zasrajeni z kajkakšaj nečistočaj i nevolaj. Posle krsta moštek več ne bode svadlivec, a to mi vsi čakamo i očemo. Verjem gda si i vi bodete zeli tuliko cajta kaj pomorete nešternoga mošteka odnesti na krst!

Zvir:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=15159:doel-bu-doel-sveti-martin&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56 sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine896i?mode=embed&layout=grey       
i(l) str. 56 sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/896/mnovine896i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Lepo naše Međimurje – ŽVS “Grlice” Sveti Martin na Muri, 02:53
Nastup Ženske vokalne skupine “Grlice” – Sveti Martin na Mure v emisije Lepum našum snimlenum v Svetomu Martinu na Mure, 3. prosinca leta 2009.