Školski odborniki nejbole znajo kuliko nam Duška vredi

Pregled tisKAJna

 

Međimurske novine,
e-vundato: 05.11.2012.
 
Premišlavanje Jožeka radnika

Školski odborniki nejbole znajo kuliko nam Duška vredi

Piše: Jožek radnik

Inšpektor za škole je predložil kaj zmenimo gospođo Duško, ravnatelico čakoske Ekonomske škole i to sam zato kaj je deco zapisala vu školo kak bi tua ista deca zutra bila spametneša. Furt vsi pripovedajo gda mi Međimorci očemo kaj bodemo županija znanja, a nej kaj bodemo išli naprej z motikaj, krampaj, lopataj oliti pikaj vu roki, a dok to ravnatelica Duška napravi unda dojde inšpektor i oče jo zmeniti. Najgerek sam je li je tej greh, šteroga je profesorica, ravnatelica i gospa Duška naprajla tak veliki kaj jo tre zmeniti ili je dosti kaj pe na spoved k ministro, a on bo joj unda to oprostil isto onak kak nam grešnikaj oprosti velečasni vu cirkvi.

No, i nekšo pokoro bi joj dal, a pokoro bode menša ak obeča gda več nigdar ne bode zapišuvala decu štera so nej prek bodovnoga poceka. Nejleži inšpektori trenerajo strogočo tu prinas vu Međimorjo ili pak pre sosedaj vu Koprivnici, ali, prosil bi lejpo, nek to probajo naprajti vu Varaždino ili pak, nedaj Božek, vu Osjeko, Zadro, Šibeniko, Splito, Knino…Nek odidejo inšpektori v Istro, a kaj se ne javijo župano Jakovčićo pak bodo vidli kak bodo zišli. Ili jiv bode pes za škurdo zgrabil ili pak bodo odišli po riti k meši. A naš se precednik Vlade, drug i gospon Zoki, fali kak je cela Lejpa naša jednaka i gda vsi zakoni za vse jednako vredijo. Malo morgen. Prinas vse vupajo, a vu Zadar niti ne vupajo dojti!? Tam pitajo gospona Kalmeto je li slobodno ido vu kontrolo ravnatelici škole, a prinas ravnatelica obavještavle župana gda je kontrola bila. Brzčas je tam vekši red nek prinas. Vsa je sreča kaj je Školski odbor glavni vu školi i kaj on more, a ne mora, posluhnuti inšpektora, a nit pak ministra jerbo odborniki nejbole znajo što je nejbolši za našo Ekonomsko školo, kak za profesore tak i za našo deco. Nebrem veruvati gda je gospa Duška jedina grešnica vu temaj našaj školaj jerbo se prah prinas zdigel, a dale je vse stiha. Čudno mi je, jako mi je čudno, kak je nišči, ali čistam nišči, nej predložil kaj bi zmenili dekana Fakulteta za doktore gda se zazvedilo kaj so jegovi profesori prodavali ispite. Jako čudno, pak je to čuda vekši greh od onoga Duškinoga. Em so študente puščali dale, a nej so jiv nikaj navčili i kak bodo nam unda te pomogli dok bodemo betežni, em so nej platili poreza za mito štero so prijeli. Tu ve ne bode nikaj rekel minister Linić, a našega Jelena je vu stečaj poslal zbogradi neplačanja poreza. To je još nej vse: nejsam uspel zazvediti što je, itak, pisal ministro kaj je Duška naprajla i kaj je of unda poslal inšpektora. Ljudi moji, pak je nej več dosti toga našega jala? Ili pak je mortik i tu politika vu pitanju?

Listam vam pomalem novine i sam najempot zglednem Mateka Posavca kak hiče svoj pogled prema Evropi, a tak čuda mladih i fajnih puci bi štelo kaj bi jegovo (i nej samo) oko zapelo za jiv. Ali on se neda i Evropa je jemo nejglavneša i furt na pameti. Ak vam slobodno povem po istini, ja vam ne bi zdržal polek tuliko fajnih puci i del bi Evropo na čekanje. No, pak vidite gda smo nej vsi isti i zato je Matek skorom župan, a ja sam samo težak. Vidite, Mateko je važno kaj se bodo, prinas vu Međimorjo, delale ceste, popravljali nadvožnjaki, kaj bode delal granični prijelaz tak gda se ne bodemo morati sramotiti dok bode Evropa k nam došla. Vsaki čovek vam ima svoje igračke: Matek politiko, a ja pak vam se igram z vnukima.

Kuliko smo meli za čuti, mamograf vu našoj čakoskoj bolnici bode znova predelal čim ga popravijo. Čul je minister za zdraviče gda nam je mamograf vu kvaro i mam je dal zeleno svetlo kaj ga vu red dotiramo. Nej znati kak so dugo naši doktori bili stiha o temo kaj se nekaj vu mamografo pohabilo i gda to tre v red dotirati. Morem vam reči gda je nam moškima bilo čuda bole gda je mamograf nej delal jerbo smo unda mi morali, vsaki den, meti vu rokaj ženske zizeke i iskati falinge, a ve pak bodemo ostali brez toga lepoga posla. A to nam se čistam dopalo, ali so, brzčas, ovi stareši gombali. Makar je minister dostik mlajši, ali je razmel ove penzionere i dal je mamografa poprajti. Čul sam pre čakoski gracki vuri gda so nešterni fraj moški več i obrta otprli po to poslo.

Na dnevni red so došle i tajne službe makar je vse tajna okoli tajnih službi. Nesme se znati kaj se dela, nesme se znati što kaj dela, nesme se znati kaj so pravzapraf zahuzali, jedino se zna koga so zmenili i što je odišel po riti k meši. Bar nekaj. I ve smo mi veseli kak vušive gače kaj nekaj znamo o tajnaj službaj. A Pereka Miševića so zmenili jerbo je preveč delal i preveč je znal. Ali niti to mo je nej bilo dostik, nek je štel znati još vejč. Kak Eva, štera je vu rajo jela z jabuke nejslajše. I žena je mene prisluškivala kaj sam govoril dok sam spal. Na vse zadje smo se rezišli jerbo nam se znucal zajednički jezik. Ne morajo se drugi veseliti dok čujejo i vidijo kak mi presušamo našega zmazanoga veša.

Gda bi ja znal kukurikati i ja bi bil na vlasti! Furt si nekak gruntam je li je to vse kaj znajo? A kuliko čujemo niti ne kukuričejo skupa? Vsaka stranjka ima svojega zbora, esdepeovci svoje, narodnjaki svoje, a ideesovci so navek bili malo (gda bi malo) na svojo roko i za svojo kaso, kaj nas kak biračko telo i težake Lejpe naše nejbole muoči. Oni vežbajo, a mi plačamo. Lejpo so nas zaškolali!

Zvir:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=15066:kolski-odborniki-nejbole-znajo-kuliko-nam-duka-vredi&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56 sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine895i?mode=embed&layout=grey         
i(l) str. 56 sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/895/mnovine895i.pdf 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kvartet Gubec i Savski Valovi – Spoved, 04:06