Bili smo kak muhe brez glave

Pregled tisKAJna

 

Međimurske novine,
e-vundato: 26.11.2012.
 
Premišlavanje Jožeka radnika
 
Bili smo kak muhe brez glave

Piše: Jožek radnik

Ove minule dneve smo na dnevnomo redo za spominke meli sam sode, soce i presode. Nejpredi so nas sosedi Mađari presenetili z svojom pravicom prema našemo , ve več negdašjemo, prvomo potprecedniko Vlade gospono Čačićo, a unda pak so nas haški soci razveselili z tem kaj so priznali našaj generalaj gda je naš Domovinski rat bil obrambeni i gda smo ratno akcijo Oluja poduzeli sam zato kaj oslobodimo naše kraje štere so nam četniki šteli fkrasti. Kak smo bili veseli, kak so nam tekle soze radosnice i kak smo se štimali z našaj generalaj i herojaj Antom Gotovinom i Mladenom Markačom. Mam je vse bilo nekak lepše, mam je i sunce lepše svetilo i mam nam je bilo topleše pri srco. Čim je Karla del Ponte odišla z Haga vu penzijo mam je pravica našala svoje mesto i vu tem sodo. Makar so naši generali i jivi fiškaljoši knap pobedili, bilo je 3:2 za naše, ali to i vi jako dobro znate gda se pobjedi ne gledi vu zobe.

I na vse zadje naši soci so presodili i našemo bivšemo precedniko Vlade, Iveko Sanaderovomo, šteri je mlatil peneze i dok je nej bila žetva. I nej sam to, bral je i tam gde je nej sejal. Imajo praf oni šteri velijo gda je do pravice nej muoči fletno i lefko dojti, ali kak bi moj sosed Pišta rekel: vsaka rit dojde na šekret, pak je tak došla i Sanaderova. A kak znate tej šekret je, bar za ve, vu Remetinco. Najte me krivo razmeti, ne veselim se ja kaj je on završil vu rešto, ali vse je mel, i nas i Lejpo našo, ali mo je niti to nej bilo dosti i još je štečiv kruha prek pogače. Ak mene pitate, niti ne mora biti v rešto, kaj bode nam i Liničo stroški delal, nek sam on vrne kaj je zel ober onoga kaj mo je pripadalo i more iti dimo. No, tak si ja nekak gruntam, ali kaj bi na to rekla naša i državna tužibaba Tamara Laptoš, štera ga je vu rešt posprajla. Verjem gda joj je nej bilo lefko, trelo je to vse zdržati jerbo vsi ne mislimo jednako. A kak joj je stopram bilo z ovim Ivekovim fiškalima? Ne bi joj štel biti v koži. Brzčas joj je ve malo odlehlo dok je sodec Ivijo odrezal ono kaj je iskala.

Na vse zadje se je zazvedilo gda je za poplavo vu Puščinaj, kriv naš župan Ivek Perhočov jerbo so si vsi drugi, kak Poncijuš Pilat, oprali roke. Ivek se za krivca sam prijavil i priznal je to novinaraj i Puščinčaraj. Vsi znamo gda je on nekaj kriv, moral je vse one, šterima je to posel i šteri za to plačo dobavlajo, pozvati i na kup natirati, pak bi oni unda naprajli ono kaj znajo i morajo. Nej znati koga Ivek tu oče skriti, je li Iveke (Cerovca i Mustača) z Hrvackih vodi ili pak Ferida Kašmija, šteri je tu čuda mogel pomoči. Ili pak nedelskoga načelnika šteri je vu kravati pomagal? Ili pak, mortik, zagrebečko gospodo?  Nišči je nikaj nej pomogel kaj do poplave ne bi bilo došlo. Pak, ak so nej znali kaj tre naprajti, jerbo jim je to bilo prvipot, mogli so pitati ove z Poturna, šteri vse znajo jerbo so negda plavali vsako leto. Ve mi je ruon nekaj palo na pamet: zakaj mi plačamo, i to vsaki mesec, vodnoga doprinosa Hrvackaj vodaj, ak nam one nečejo nikaj pomoči gda nam nejbole tre, a nucamo jiv vsaki dvajsti let jempot?

Negda smo, vu onoj kmičnoj državi, šteroj se niti ime nesme reči brez velike sile, meli vežbe vu šteraj nas je „Nikaj nej moglo zaskočiti“, a posle rata smo se norca z toga delali, a ve gda nam je tua vodena nevola došla ve smo ne znali što kaj mora delati, kam iti, koga pozvati, koga posluhnuti, komo nejpredi pomoči? Gda je nešči komanderal kak tre unda se bar marha nej bila potopila i čuda toga bi se bilo vum odvleklo predi nek je voda došla, a mortik niti šanca ne bi vruhnula.

Isto tak se pripoveda, kak prinas tak i vu Varaždino na placo, gda so Zagorci dali vruhnuti našega šanca sam kaj ne bi Varaždin plaval. Ali, morete mi veruvati, to je nešči na šanko zmislil. Pak kaj Zagorci imajo z našim šancom?

Pre čakoski gracki vuri so se spominali gda je voda poplajla Puščine jerbo so Puščine vu općini Nedelišče, a tam pak je, i to več dugo, očem reči, predugo (tak so bar rekli) na vlasti esdepe. Ali brzčas vam je niti to nej istina jerbo je poplava bila zato kaj je došla prevelika voda, nejvekša vu zadjih sto, ak nej i jezero, let i kaj je šanec bil hiravi i popustil.

Isto tak so pripovedali gda so Baptisti nekaj dužni dragomo Božeko i zato jim je cirkva bila vu vodi, a ona druga, katolička, je ostala na suhom. Ali verujte meni, niti to vam je nej istina. Istina vam je gda je voda dojšla vu Baptističko cirkvo jerbo so jo zazidali vu grabi, a katoličko cirkvo je negdašji župnik, velečasni Pavel Markačov, dal zazidati na breščajko. Dok se nevola pripeti, kuliko vidimo, ljudima se kajkaj toga po glavi mota.

Kuliko smo meli za čuti, naša Vlada i Slavek Liničov nikaj ne kanijo pomoči našim Puščinčarima,. Tak se bar pripoveda. Pak je to selo z desne strane ceste dok se pelate od Nedelišča prema Varaždino, a nej brodogradilište Viktor Lenac ili pak Tretji majuš v Reki. Nebrem veruvati gda bi Slavek bil tak trdoga srca, ali do ve se je nej nikaj oglasil, a niti pak roko v žep porinul. Župan je preglasil elementarno nepogodo i to je vse, ali od toga ga nej nikšega hasna ili kak bi moj sosed Pišta rekel: z te mele se kruh ne bode jel! Minister Tihi Jakovina je stiha došel vu Puščine, a još bole stiha je zbrisal vu Varaždin, jerbo se odnod Puščine čuda bole i čuda lepše vidijo, a i nišči ga je tam nej za rokav vlekel ili pak nekaj spituval. A i direktor Hrvackih vodi, Ivek Plišičov, je došel, pogledal i odišel kak gda je to nej jegova briga. Kaj god bodete vi rekli, ali mi Međimorci smo vam vu toj Lepoj našoj kak trinajsto prase.

Zvir:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=15327:bili-smo-kak-muhe-brez-glave&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56 sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine898i?mode=embed&layout=grey           
i(l) str. 56 sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/898/mnovine898i.pdf     

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Loborfest 2011 Fiškali – Fiškal, 03:12