Šetala se sama Baro

Šetala se sama Baro
(Lomnica)

Šetala se sama Baro…
Šetala se k Majke Bože…
K Majke Bože na Bistricu…
Nu su stali dva jangelki…
Dva jangelki, dva golubki…
Nu su stali, nu pitali…
“Kam ti ideš sama Baro…? ”
“A ja idem na Bistricu…
K Majke Bože Bistričke…! ”
“Tam ti nejdi sama Baro…
Tam ti jesu dalki puti…
I gorice previsoke…
I vodice pregliboke…
I stezice prevuzecke… ”

Šetala se sama Baro…
K Majke Bože Bistričke…
Da je k Bistre dohajala…
Na Bistricu, na vodicu…
Sami zvoni pozvajnali…
Sama vrata s otpirala…
I svečice vužigale…
Sam Jezušek mešu služi…
Jangelki mu podvarjali…
A Marija Boga moli…

Pripev:
Moli za nas, Marijo! 

Citat:

“Plemeniti puti” Vojka Miklaušičovoga
F)  SADRŽAJ
I. DIO
CRKVENE POPIJEVKE                   
        MARIJANSKE
               Šetala se sama Baro …………………………………..            60

http://www.forumgorica.com/kajkavski/’plemeniti-puti’-vojka-miklausicovoga/msg45070/#msg45070

 

Na Bistricu – Adam Končić, 2:24