Gradiščanski Mikula i Krampus v austrijskomu (š)parlamentu

07/12/2012
HRVATSKE NOVINE
Tajednik Gradišćanskih Hrvatov

Karikatura (v Karikaturopolu):
Sv. Mikula i Krampus u austrijskomu parlamentu

Svakoljetni pohod
u našem parlamentu:

Krampusu pohod je srića
svenek mu se puni vrića

Mikula dalje dare vliče,
ovde j‘ malo dobre dice.

Kljetu moreš dojt
sam simo!
S trimi vrićami!

Karikatura:
http://hrvatskenovine.at/sites/default/files/4-karikatura_07.12.2012.jpg

 

Turopolska forumgorica
Gradišće i Turopoliščě / Burgenland und Turenland

http://www.forumgorica.com/kajkavski/gradisce-i-turopolisce-burgenland-und-turenland/msg47651/#msg47651