Žene so vsposud glavne. I ja bi štel biti jim jednaki!

Pregled tisKAJna

 

Međimurske novine,
e-vundato: 03.12.2012.
 
Premišlavanje Jožeka radnika

Žene so vsposud glavne. I ja bi štel biti jim jednaki!

Najte me krivo razmeti, ja sam vam isto za ravnopravnost možov i ženi, protiv nasilja jednih nad drugima, ali kakši bi ja to bil moški da ne bi vupal vudriti šakom po stolo? Nek se zna što je gazda pre hiži. Ili pak kaj če mi takša žena z šterom se nebreš (ili nesmeš) niti posvaditi. Tu i tam si poglednem toga Sulejmana na televiziji. Kuliko vidim neje niti jemo bilo lefko, kuliko ženi je mel vu haremo tuliko problemov. Ne znam je li tak sam bilo vu Turskoj ili pak je tak vseposot, ali vsaka ženska glavica, bila črna, plava, smeđa ili pofarbana, vsaka ima nekaj svojega na pameti i oče kaj bi ruon tak bili kak si je ona to pregruntala. Brzčas je to tua ravnopravnost, ali vam to ja preveč ne razmem.

Vsima je poznato da smo si mi Međimorci odnavek bili zdobra z Hrvatima i zato se je Ivek Sanaderov moral nekaj fest zameriti našoj Tamari Laptoš, glavnoj Ivekovoj tužibabi, gda ga je ona spakerala vu rešt na, nikaj vejč, a niti meje, deset let. Dugo se je boril, kak bi naši stareši rekli, bil je žilavi kak sam vrag, ali znate kak je to: koga žena zeme na zob nek hiti fkrej vsako nado, očem reči, puške v kuruzo. Tak je i to zišlo na sodo gda je na jednoj strani bil Ivek, a na drugoj naša Tamara i kak več znate, Ivek je odišel po riti k meši i znova je vu Remetinco otkod dohaja na nove rendese z Tamarom i jenim pajdašima jerbo so tužibabe još nej rekle zadjo reč. Kuliko znamo, a tak se i po sodo pripoveda, Ivek je veliki grešnik i mora spovedati vse svoje grehe gda bi mo sod mogel odrezati pokoro kakša ga ide. Kuliko sam mel za čuti, pre gracki vuri, Ivek nikak nebre pozabiti Tamaro, pak joj skorom vsaki den pošilja poruke prek mobitela. Fčera joj je, napriliko, poslal ovo poruko: Na te mislim gda jutro dohaja, na te mislim gda se ravnam spat, na tebe bom mislil po zimi i leti i to nejmeje deset let…

Minister Jovanovič i dale trenera strogočo na ravnatelici čakoske Ekonomske škole škole, a jeni je nejvekši greh kaj je deco zapisala vu školo i kaj jiv je nej ostajla na vulici. Ak je to jedini greh, šteroga je gospa Duška Novak naprajla za svojih dvajsti let, kak dugo je ravnatelica, unda joj je trelo nekšo nagrado dati, a nej kaj jo je minister zmenil i hitil jo na vulico. Neje bilo vredo kaj je gospa Novak to deco zapisala vu svojo školo kam so šteli iti, a to kaj so se tua nešterna deca posle zapisala vu gimnazijo, to je čistam vredo. Ili to mortik minister ne zna. A ja mo to nečem reči jerbo bi mortik i ravnatelico gimnazije zmenil. Prosim vas lejpo, pak od da so ocjene jedino kaj nam govori kuliko deca znajo. Nešči zna, a nešči ne zna da je Albert Ajnštajn mel jedinico z matematike vu gimnaziji i da je unda Željkec Jovanovič bil minister bil bi i jega hitil vum z škole i svet bi bil kvaren jednoga Ajnštajna. Kuliko sam mel za čuti, minister je zmenil same dobre ravnatele, ali jega to nikaj ne sekera, glavno je da on trenera strogočo, tak gda bodo ve i deca i ravnateli na vulici. Toplo se nadjam da on ne bode dugo minister, pak se bodo vsi vrnuli nazaj dok on sprazni ministarsko foteljo.

Vlada se dospomenula z težakima vu javnomo sektoro i to čuda predi nek so se nadjali i nejvekši optimisti tak da, brzčas, ne bode nikaj od štrajkov šteri so se nam kazali. Nebodete veruvali, ali zestanek je trajal meje, očem reči, krajše od tri vure. Sindikati so se mam složili za zmenšanje plači cirka, okoli deset procentov, odrekli so se potnih stroškov, regreslinov za urlabe, a za božičnico so niti nej pitali. Sindikalec šteri ima pod sobom navučitelice, navučitele i medicinske sestrice je mam posle izjavil za medije: Ak se morejo težaki vu Hrvaškoj odreči toga vsega sam kaj pomorejo svojoj državi, unda niti mi Bosanci ne bodemo hujši! Mam posle tega bosanski je precednik vlade pozval vse na janjetino.

Čakosko Gracko veče je doneslo proračuno za novo i evropsko 2013. leto. Oporbenjaki velijo gda je i of, makar nej tak fest kak lani, napuhani kak oni „napuhanci“, maškori z Selnice, dok ovi na vlasti obečuvlejo (kak i navek) gda bodo naprajli vse kaj so zapisali. Vsi znamo da je proračun politički, a nej gospodarski, paper i tak ga tre gledati. A paper, kakši je takši, pravi ili reciklerani, on vse zdrži. Gradonačelnik Šalamon je ruon takšega zafremal i to malo jakšega, jerbo od majuša drugo leto več on, a mortik niti jegova družina, ne bode na vlasti, pak si je mislil nek se i te novi močijo kak Kristoš. Tak se i on močil zadje tri leti i zato je i tej manjak tak veliki. Brzčas se nadja da ga bodo spasili Linič i Milanovič z šterima si je on na ti, a tu je i jegov pajdaš i dofčerašji zamjenik Veselin Biševac. Od župana Iveka nebre preveč nadjati jerbo je vu županiskoj kasi čuda vekši propuh nek vu grackoj. Kak bilo da bilo, što god bode gospodaril z Čakovcom moral bode zasukati rokave i fest delati. Oni dnevi da ga vu Čakovco bilo penez kak blata so zdavnja minuli. Denes ga, bormeš, nega blata, a niti pak penez!

Verjem da ste i vi bili srečni kak i ja i nej vas je bilo sram kaj so vam soze počele teči same od sebe da je glavni sodec vu Hago prečital da naši generali i heroji, Gotovina i Markač morejo odma iti dimo. Z tom je novom oslobađajučom presudom zbrisana črna mrlja z našega Domovinskoga rata, a akcija naših branitelov „Oluja“ je bila poduzeta z ciljom da se Lejpa naša oslobodi od agresora. V Oluji smo, za par dni, oslobodili skorom celo Lejpo našo, a vu Hago nam je trelo vejč od petnajsr let kaj to napravimo. I na krajo je bilo 3:2, od pet socov tri so bili za žrtvo, a dva so i dale drukali za agresora. Bilo je knap, ali pobjedi se ne gledi vu zobe. Još so naši heroji nej pravzaprav došli dimo več se oglasila Karla del Ponte i vsa je sreča kaj je ona nej bila vu Hago jerbo bi unda bilo 3:3. Nejmeje. Ona je mislila da vse drži vu svojaj rokaj, ali kotač sreče se je obrnul tak da je ve ona doli. Ostala je bez Gotovine tak da joj je ve sam još Mladič ostal!

Najte me krivo razmeti, ja sam vam isto za ravnopravnost možov i ženi, protiv nasilja jednih nad drugima, ali kakši bi ja to bil moški da ne bi vupal vudriti šakom po stolo? Nek se zna što je gazda pre hiži. Ili pak kaj če mi takša žena z šterom se nebreš (ili nesmeš) niti posvaditi. Tu i tam si poglednem toga Sulejmana na televiziji. Kuliko vidim neje niti jemo bilo lefko, kuliko ženi je mel vu haremo tuliko problemov. Ne znam je li tak sam bilo vu Turskoj ili pak je tak vseposot, ali vsaka ženska glavica, bila črna, plava, smeđa ili pofarbana, vsaka ima nekaj svojega na pameti i oče kaj bi ruon tak bili kak si je ona to pregruntala. Brzčas je to tua ravnopravnost, ali vam to ja preveč ne razmem.

Zvir:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=15401:ene-so-vsposud-glavne-i-ja-bi-tel-biti-jim-jednaki&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56 sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine899i?mode=embed&layout=grey
i(l) str.sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/899/mnovine899i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Cinkusi – Pet je kumi (1998), 02:36