(Turopo)Lucijsko spravišče

Srečen ti rođendan, Gradek!
12.12.2012.Na blagdan Svete Lucije, zaštitnice Turopola, Grad Velika Gorica slavi svoj rođendan. Tak bu iza polagajna vencov ob 9:30 pri spomeniku zginulem branitelem, služena sveta meša ob 10:30 v cirkve Naveščejna Blažene Device Marije, a Svečana akademija počimle ob 12 vur v dvorane Gorica.Ob 16 vur počimle program pri Muzeju Turopola pod nazivom „Deca svemu gradu“, v teromu nastupaju dečje tancne, folklorne i zborske skupine. Posetil bu je i Ded Božičnak, a vujedno bu oprt i Adventski semen, teri Grad Velika Gorica organizera skup z Vudružejnem obrtnikov i Turističkum zajednicum.Ob 18 vur održalo bu se “Turopolsko spravišče” Plemenite občine Turopolske v dvorcu Lukavec.

Zvir:
http://www.gorica.hr/2012/12/sretan-ti-rodendan-grade/#more-13986

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Plemenita Občina Turopolska (POT)

https://sites.google.com/site/turopole/Home/plemenita-opcina-turopoljska

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Vide(l)o
2009.
Lucijsko spravišče 09 – film.AVI, 02:00
(čita Dragec pl. Katulič – Kočov z Buševec)Turopolski plementaši održali su Lucijsko spravišče v starome Gradu Lukavcu. Zajno Lucijsko spravišče održano je v Lukavcu leta 1847., jer se v kolovozu leta 1848. se seli v Turopolsku večnicu na Veliku Goricu. Inače, zajno redovno spravišče v Gradu Lukavcu održano je 15. velače leta 1941.