Chi non (ha) lavora …

Pregled tisKAJna

Zagorski list
e-vundano 06.12.2012.

Za dušu, za spomenek

LJEVUR

Negda je jeden ljevur bil one kaj je cinfralje življenje. Imel je on svoje posebne meste f hiže. Ne same meste nek i svoj stoljec, posebene za njega napravljen. Smieh mi beži, gda se zmisljim, kak negda ni si hižni niesu imelji meste za sesti, a ljevur je imel sam svoj stoljec i svoje meste. Bil je negda „gizdav“ i važni. Hu njemu su se ljudi hmivalji. Smakala se hu njemu britva i kefica za podbrivanje. Hu njemu su se žuljile hadre. Biele hadre su se dele hunjuga i opkuhavale.

Piše: Nevenka Gregurić

Po gdoj zna kuljike put saki dan gda o nečem gruntam nesme reči sama sebe: „te nem nigdar“. Postoji i ona teru se negda reklje, a i denes se rabi: „nigdar naj reči nigdar“, jer se se h momentu obrne. Če si h jednem cajtu misljil da nigdar nemreš i neš nekaj napravil, za kratki cajt ti ta tvoja „opadne h vodu“.

Kak mlada ženjska i svoja gazderica nidar si niesem mogla misljiti imeti gospodarstve bez punuga kočaka sakojačke pernate živine i barem parec pajcekof. Kak življenje ne teče baš onak kak si čovek zamislji i dok si rekel „keks“ se se zmeni.  Tak i moja gospodara. Ona se na kraju spustila na par kokoši. Imam jih malje, alji mi dielaju več brige nek gda jih je bilje jate. Če jednu odnese ljesica ilji lucki pes, mam h kupcu vidiš da falji. Radi toga jih trieba h večerku na vrieme zaprieti jer jutra se nej se hčakale. Gda sem oko kočaka, več h kmice, naganjala neposlušnu „kokodaču“  i tirala ju h kočak, na nekaj sem se popičila.

Nožni paljec je „videl se svece“, alji čube niesu „zezvale kletvu“. Prignula sem se i zdigla one h kaj sem se lupila. Bil je te jeden stari pocinčani ljevur. Zmisljila sem se kak mi se je prie par ljiet motal po drvarne i furt sem ga vugibala pred sobu. Bilje mi ga je šteta hititi, a fiže se več nie rabil. Unda sem ga diela h dvorišče kaj su ž njega vodu pile racice i još se hu njemu stofljale. Kak več po dvorišču ne gaga takva živina tera ima rada vodu, motal mi se i unda sem ga diela za vugljič. Nie bil furt na videlu, a i srce mi nie dalje da ga se same tak otarasim. Smiešne? Jeden običen ljevur da mi tak pune znači? Hm? Nie te baš same tak.

Negda je jeden ljevur bil one kaj je cinfralje življenje. Imel je on svoje posebne meste f hiže. Ne same meste nek i svoj stoljec, posebene za njega napravljen. Smieh mi beži,gda se zmisljim, kak negda ni si hižni niesu imelji meste za sesti, a ljevur je imel sam svoj stoljec i svoje meste. Bil je negda „gizdav“ i važni. Hu njemu su se ljudi hmivalji. Smakala se hu njemu britva i kefica za podbrivanje. Hu njemu su se žuljile hadre. Biele hadre su se dele hunjuga i opkuhavale. Če bi se z njega zbil cin, dok se čakal kotlokrpač da ga dojde zalotati, babe bi rupe štopale z krpicu. Unda gda se takef spiškani i zakrpani z krpicu del na šporet gret z vodu, furt se čulje po špretu kak je voda cvrkala ž njega: cvr, svr,pssssssss….svr…pssss. Ak je več bil tak podrapani kaj nie služil fiže, nie se hitil ni unda. Zbilje se njegve diene i metal se na raženj kopiča slame, krme ilji koruznice kaj je držal one kaj je h kopiču.

Siečam se kaj denes gda je moj Branek kupil tie ljevur h teruga sem se trknula. Morti ga i radi toga nemrem same tak hititi jer je dieljec mojih ljiepih spomenkof. Kak su moji starci došlji živet k nam, moj se otec i mati niecu moglji snajti bez ljevura. Otec je furt ragoboril i jambral kak mu trieba ljevur. Nie on držal nič do moderne napravi za pranje nog. Njemu je ljevur bil „zakon“. Pocinčani ljevur nigdar nie bil jeftin, pak je moj Branek ocu kupil ljevur od plastike. Nu on je bil same dan- dva. Točne se več ne siečam. Gda je bil sam, moj si je otec po navade natočil vode h ljevur i del ga na šparet gret. Za čas je skore vužgal hižu jer se je ljevur rastopil i počel goreti. Vidlji sme da je „vrag zel šalu“ i da ocu trieba kupiti pravi, pocinčani ljevur. I tak je tie ljevur služil mojemu ocu do njegve smrti prie dvojset ljiet.

Gruntala sem si o ljevure čez moje detinjstve. Dobre pamtim kak je otec kupil na siemu prvi šplehnati ljevur gda sme se odseljlji h svoju hižu. Gda sem bila pratila sem gda otec ide k domu. Napunila sem šplehneti ljevur i diela sem na šporet gret vodu. Dok je je došel fižu, sel si je na koštulu za drve pri šporetu. Voda h ljevuru je več bila mlačna. Snela sem ljevur z špareta diela ga ocu pred noge. Jednu po jednu nogu, metala sem mu h toplu vodu i z maljemi prsteci prala te trudne i zmučene noge….

Dok sem išla fižu, obrnula sem se prema ljevuru teruga sem nazaj prislonila na vugljič gospodarske zgrade. Pogledala sem prema nebu. Sigurne me odzgor lučeju moji strci i Branek. Mudriju se, kak mi je jeden stari ljevur pocinfral cajte i zmisljil me na naše skupne i ljipe življenje.

Zvir:
http://www.zagorje.com/kolumne/pregled/za-dusu-za-spomenek-ljevur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Peri (z lavorom il bežnega)
VIS PERI DERI-JEN-DVA-TRI, 03:23