Vsakomo čoveko, a i ženi, jempot mora biti prvipot

Pregled tiskajna

 

Međimurske novine,
e-vundato: 11.12.2012.
 

Premišlavanje Jožeka radnika

Vsakomo čoveko, a i ženi, jempot mora biti prvipot

Vsakomo čoveko, a posebno vsakoj ženi jempot mora biti prvipot, tak je i nam Međimorcaj bilo prvipot kaj smo se pobunili protiv ministra za škole i športaše, šteri trenera strogočo nad, ve več bivšom, ravnateljicom čakoske Ekonomske škole, Duškom Novak. Zišli smo se pred školom vsi oni šteri bi šteli kaj bi Duška i dale gospodarila z školom, a to so deca, roditeli, profesori i dostik Čakovčancov i Međimorcov i vsi skupa se prešpancerali do župana kaj ga natiramo kaj se i on još jempot, vu štiri oke, pospomina z svojim partijskim pajdašom Jovanovičom.

Naši sosedi Janezi so znova zbirali precednika svoje male, ali frčne države i posle dva kruge, kak se to i šika velikaj i staraj demokracijaj, zebrali so znova Boruta Pahora. Kak je to i red, na pobjedi so mo čestitali vsi, pak i mi kak jegovi prvi sosedi. Ak so oni nam zapadni sosedi, unda smo mi jim istočni. Čestitala mo je i jegova simpatija gospa Jaca Kosor. On je ve precednik, a ona je sam sabornik. No, ak se po jutro (čitaj: sosedima) den pozna unda se i Jaca bode vrnula vu precedničke dvore (jedne ili druge), pak se bode jiva ljubezen mogla nastaviti i rezgoreti, a unda bode skončaje vu Briselo. Najte nigdar reči, nigdar, jerbo denes je vse mogoče. Ak nej ruon denes unda ,malo zutra.

Janezi vseposot štrajkajo protiv vsega, a nejvejč protiv politike, očem reči, protiv nevole i vuterske štera se zove Evropa, a mi se nebremo fčakati kaj nam tua ista Evropa otpre svoja vrata, očem reči, reširi krila i kaj mi dojdemo nutri kak piceki pod kvočko. Grkljani, Mađari, Bugari, Romani, Portugalci, Španjolci, Talijani, Janezi… cvilijo kak jim je hudo, ali mi Hrvati smo čist nekaj drugo, mi smo nejčudneše raslinje na ovoj kugli zemaljskoj i jedino nam bode v Evropi bole nek nam je do ve. A ve nam je hudo i to tak kaj nam huje nebre biti, hudo nam je tak kaj cvilimo i Evropa nas bode spasila makar je do ve još nikoga ne. Brzčas je tak, jempot joj mora biti prvipot.

Vsakomo čoveko, a posebno vsakoj ženi jempot mora biti prvipot, tak je i nam Međimorcaj bilo prvipot kaj smo se pobunili protiv ministra za škole i športaše, šteri trenera strogočo nad, ve več bivšom, ravnateljicom čakoske Ekonomske škole, Duškom Novak. Zišli smo se pred školom vsi oni šteri bi šteli kaj bi Duška i dale gospodarila z školom, a to so deca, roditeli, profesori i dostik Čakovčancov i Međimorcov i vsi skupa se prešpancerali do župana kaj ga natiramo kaj se i on još jempot, vu štiri oke, pospomina z svojim partijskim pajdašom. Vsi smo mi ljudi, vsi mi grešimo vu svojemo poslo sam jeni to vupamo priznati,a drugi nej. Brzčas i ministri delajo vekše i menše grehe, a verjem da niti minmistro Jovanovičo ne bi pala las z glave gda bi priznal da se je malo zaletel kaj se dotikavle ravnatelice Duške. Sam je štela pomoči deci kaj si nekše škole zbavijo i ve je završila na vulici.

Navučiteli i profesori so štrajkali. Nejso so vsi, ali velijo gda je štrajk uspel. Deca so se ne nikaj bunila kaj so morali doma ostati, a podvorniki po školaj so se ne odazvali štrajko. Ministro Jovanovičo se nuše fotelja, tak bar velijo sindikalci i prosvetari. Ak to vse bode onak završilo kak prosvetari očejo unda bode i minister Jovanovič završil na vulici. Mortik se tam zide i z našom Duškom.

Županiski večniki so donesli novoga proračuna za novo 2013. leto. Leto je još ne došlo na vlast,a več vu županovoj kasi fali četrdeset milijonov. Tak bar velijo hadezeovci, a oni so nejjakši oporbeni igrači pak jim tre veruvati.

No, ne razmem zakaj se maše z temaj milijonaj šteri falijo gda se zna da je županova partiska pajdašica, Dragica Zgrebec, glavna vu državnomo odboro za peneze, a i potprecednica Sabora, tak da se tej manjak da včasi zglihati. A morate priznati, skupa z menom, da je to, vu denešje vreme, nej mačji kašelj. Ve ne moramo loberati jerbo so državni penezi gospi Dragici v rokaj i zato je župan tak jaki i siguren vu sebe. Kak da je v Grčki, a ne v Kumrovco, završil političke škole. Verjem gda vam je poznato da Grkljani sam trošijo peneze štere so nigdar nej zaslužili, a unda dojde gospa Merkel i donese zajma, šteroga nej tre vrnuti, i žnjim zakrpa vse lukje vu grčkoj državnoj kasi. Ona izreka štero so nucali naši stareši: „Dužen si kak Grčka“ več nedrži vodo jerbo so si Grkljani našli sponzora.

Sponzora si je našel i Grad Čakovec dok je donašal odluko gda bode delal kanalizacijo vu selima Dravskoga bazena. Najme kaj, tak se z skupnom conom zovejo Kuršanec, Šandorovec, Totovec i Novo Selo na Dravi. A sponzori so opčina Nedelišče i Grad Prilok. Kak je to lepo, v denešje vreme, meti tak dobre sosede šteri ti pomažejo vroče kalampere z ogja vum jemati. Prosim vas lejpo što denes more najti žiranta za zajam osim političarov? Što? Nišči! Gracki večniki so se složili gda tre ljudima polek Drave kanalizacija i to jednoglasno. Na Vječo so bili i precedniki Mesnih odborov, šteri so več na leta štečili to kanalizacijo i oni so se, na vse zadje, zafalili gradonačelniko kaj bodo dobili kanalizacijo, a on je nej niti glasal. I nej sam to, puce z evropske banke, štera bo dala zajma, so priznale da se je vse žnjimi dospomenul gospon Zorčec z Međimorskih vodi. Isto tak se je gospon Zoki vse dospomenul z dečkima vu Hrvackaj vodaj, šteri bodo vračali zajma, a jedini pofaljeni je bil gradonačelnik. Vidite kak je to, jedni delajo, a drugi pobirajo vrhje. No, kaj nebo zišlo gda je gradonačelnik nej ruon nikaj napravil, on se pobrigal kaj bode voda v Čakovco dražeša za jedno kuno, tak kaj se i tu nekaj penez nabere za to novo kanalizacijo. Jedni bodo dobili kanalizacijo, drugi bodo pobrali lovorike, tretji bodo zajma vrnuli, a četrti bodo pili dražešo vodo. Vsaki nekaj!

Vsako čudo tri dni traje, tak i poplava vu Puščinaj. Gde ste več ve nekoga čuli kaj se nekaj spomina o poplavi i ak se spomina to je tak kak gda bi se spominali o lanjskom snego. Nakon dugoga i teškoga betega ipak smo uspeli zazvediti kuliko je nevole i kvara voda donesla ili odnesla Puščinčaraj. Županijski stručnjaki so nam rekli gda je to cirka dvajstidva milijonaikuni. Nebrem veruvati da je tak velika voda tak malo kvara naprajla? A pol sela je bilo pod vodom? Da si čovek malo bole pregrunta: Pak tuliko, ak nej i vejč, košta vila jednoga malo slabešega tajkuna. Za Puščinčare se hrvaška Vlada nikaj ne briga, niti minister za vode, a niti pak Hrvaške vode. Lejpo pitam vas i sebe: A kaj bi bilo da je Trnovec bil pod vodom? Vsi bi čas meli i letali okoli kak z križecom. Najte me krivo razmeti,: mi smo si odnavek bili zdobra z Hrvatima, a oni z nami?

Zvir:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=15502:vsakomo-oveko-a-i-eni-jempot-mora-biti-prvipot&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56 sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine900i?mode=embed&layout=grey 
i(l) str.sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/900/mnovine900i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ŽENA IDE NA GOSTI + tekst, 02:08