Nočna lampica / Gubec kaj se bez–deni

 

(i) vuz svet(l)u Luciju i(l) zimski suncostaj

 

 

Prof. Željko Funda

Varaždin

 

NOČNA LAMPICA / GUBEC KAJ SE BEZDENI

 

napokoncu me

vporabila četiri dni ne me nucala

tv nje je bil važnejši

menjanje kanalov pa postelja

kakovo čtenje knjig

ferića ima na nočnomu ormarčeku vre mesec dni

štela bi nje reči da bu platila zamudninu v knjigovnice

al meni je da svetlim

anda da čkomim i zajemljem del prostora

da se praznoča ne bi prelejala na nju

da je ne odplavi na stene od reči kaj dohajaju zvuna

ter je poteru kot morje praznu flašu

sreča da nje svetlo v kuhinje neje dovoljno bilo

dela me na stol poleg špigla

– napokoncu gorim! –

ona si polehko z pincetum puče dlačice z oberv

postajeva, dugo se gledi

kak da se hoče prepoznati

kak da si hoče dopovedati da je to zbilja ona

ja nje pomažem da se prepozna

z svojem svetlom ju rivljem k nje same

kak bi se morti zagerlila od veselja kaj je to ona

Vesna

mesto tega kažeju se soze na njejnomu licu

ne od boli od pukanja

neg od gubca kaj se vse več bezdeni

 

 

zamudnina – zakasnina; knjigovnica – knjižara; bezdeniti se

biti bez dna, zjapiti

 

Zvir:
DRAGA DOMAČA RIEČ 2012.

Zbornik zdelovin s XXXII. kajkavskoga kniževnoga natečaja

Nakladnik

Gradska knižnica i čitalnica “Gustav Krklec” Ivanec

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Kresnica – Kvartet Gubec, 03:38
(oko jene hiže)