Bogek v Hodošanu (Međimurje)

Školski kutak VIII.
OŠ Hodošan
, Međimurje

Kak je negda bilo na Badnjak i Božič

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Badnjak, Božič i Štefanje

Negda, dok sam jo bila mala, komaj smo čakali kaj dojde Božič. Na Božični večer se je bilo čisto, se se prepravljalo. Čakali smo dok dojdejo stori japa z slamicom. Mi smo si klečali na podu. Stori japa su donesli slamicu f plofti i bajali smo: “Na to mlado leto, zdravi i veseli…” i zaželeli da nam Bog do se: zdrovje, sreću i mira Božjega. Mi smo zmolili deset zapovedi i puno molitvi.
Unda su stora mama naprajli na stolu križa od slame, posipali pšenicom, kuruzom, žitom i grahom, prekrižili su to se z rokom i prestroli z belim stolnjakom. Za večerju je bila juha i gibanica z repom. Mi deca smo v slami iskali kaj nam je Isusek donesev. To su obično bile napolitanke zamotane v svetli paper i po kaki cukor. Potli smo kinčili bora i popevali Božične pesme. Starejši su dišli k polnočki, a mi mali smo zaspali na slamici. Stora mama su pekli čurke i kuhali meso. Dok su si došli z polnočke išli su si k Božični večerji. I nas su zbudili. Si skupa smo jeli i popevali. Na Božič se ne nikaj delalo sam se išlo k meši.
Na Štefaje rano v jutro se slamica dnesla vum. Nekaj kokošima, nekaj pajcekima. Dečki od rodbine su došli bajat. Saki je mev malo torbicu de je nametav koloče kaj je dobiv, jer ga negda penez ne bilo. I tak su nam prešli Božični svetki.

Zapisala: Saša Sabol
Pripovijedala: baka Štefanija Sabol, Palinovec 15

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kak je negda bilo na Badnjak i Božić

Badnjak je den prije Božića. To je den iščekivaja Isosovoga rođeja, priprema i molitvi. Žene so negda celi den pekle zdigane koloče v bidrami (zemlenim posodama) z makom i rehima. To se jelo na Božić i potli. Na Badnjak se postilo: jeli so se trganci, ribe, kalamperova šalota i domoči kompot-kuhane suhe slive, jaboke, hruške tepke i fige. Odvečer je japa z decom kinčiv bora i popevali so svete pesme. Na bor so se nametali domoči ukrasi i saloni-cukor v zlotnomu ili srebrnomu paperu. Pod bor se dela štalica. Prej neg se je vužgalo svetlo japa ili japica donesli so v hižu slamu. Rekel je: “Falen Isus” i počev bajati. Zaželev je se dobro za drugo leto. Familija je čekala s krunicama i unda so si skupa molili pre posvečeni sveči. Potli se vužgalo svetlo, vampolica na petrolej (prej neg je došla struja), saki si je zev malo slame, dev jo v križ na stolec i na to si sev kaj nav mev mozole i druge betege. Nekaj se pojelo posno i stol se pospraviv. Pod stoljak se delo malo graha, pšenice i kuruze i drobni penezi. Te peneze dovali so dečkerima šteri so došli na Štefaje bajat (Štefaje je den posle Božiča). Na stoljak se dela nejlepša, okićena bidra (koloč) i raspelo. Pod stol se dela slama. Tu so na slami spola deca, a na Štefaje se dnesla vum. Celo to vreme, dok je slama bila v hiži, nese smelo pometati. Na Badnjak se išlo na polnočku. Se je bilo tiho, svetlo po hižama (prej sveče, a potli žarolice)…
Na polnoćki se popevleju nejlepše svete pesme. Negda se i 10 kilometri išlo pešice v forno cirkvo na polnoćku. Moži so si buli čižme do kolena i blekli doge kapute, a žene visoke šolce, guzane kiklje, bundeke i prelevance. Cirkva je lepo okinčena, posebno velike jaslice – štalica z Marijom, Jožefom, malim Isusekom, z tremi krolji, pastiri, ovčicama, oslekom, volekom, a ober sega zvezda repača. Posle polnoćke jani drugima čestitali so Božića. Dok so došli dimo, z žepa so zeli jaboko čerleno i hitili jo v zdenec. Što je prvi išev na Tri krolje po vodo, jabokojezev vum.
Na Božić so se deca stala i bežala pod bor glet kaj im je donesev Isusek. Negda so to bile jaboke, orehi, a bormeš i nova oprava i drvene igročke. Na Božić se išlo k meši i jelo se nejbolše kaj je što mev. Ali, fina hladnetina i pečene čurke jele so se mom dok se došlo z polnoćke. Na Božić je familija skupa.

Zapisivač: Ivan Petar Srpak
Pripovjedale:
Franciska Škvorc (prabaka) i Ljuba Canjuga (prabaka) iz Vularije

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Stori običaji za Božić

Por dni predik Božića smo delali cimere i cukore za bor. Den za denom došel je Badnjak. Polne smo jeli grah, makarunce i z suhimi jabuki, slivami i hruškama. Predik večerje su stori japa v hižo donesli slamo. Na slami so bajali, a mi obitelj, deca i mama se pokleknuli i počeli moliti. Dok smo zmolili se išlo stola slagat. Na stol je stori japa del slamo z šterom je napraj križa. Spod stola je del kuruzo, pšenico i graha. Se to se lepo složilo i išlo večerjat. Večerjala se hajdinska kaša na juhi, mlinec i gibanica z repom ili jabukami. Dobro smo se najeli i išli kinčit bora. Bor je bil prirodni, ne umjetni. Okinčili smo ga z onimi cukori, prostim kuglama i pozlaćenim rehima. Pod bor se dela lepa zelena pšenica i črlene jabuke. Okinčili smo bora i dišli k polnočki.
Žene so mele blečene ljegane kiklje, bundeke, prljevance, a moži hlače i ancuge. S polnočke smo došli dimo i išli jest. Jel se boncek i hladnetina s kuruznim kruhom. Dragi den je bil Božić. Išlo se k meši, v jutro i polne. Blekla se najljepša oprava: črleni ili plovi ancugi, prljevanec, tibeti, lepe svetle forbe. Polne se jela kokošina juha, kokoš s hrenom, zelje z mesom i gibanica ili palačinke. Potli polne se išlo k večerni. Den je brže dišel. Došlo je Štefanje. Rano smo se si stali. Trebali smo posprajti slamo vum s hiže kaj na njo nado došli bajači. Dok so oni došli počeli so bajati. Dov im se šteri dinar ili pak štraca z likerom.

Napisala: Marti na Vidović
Govorila: Katarina Vadlja iz Hodošana

Zvir:
Školski kutak VIII.
OŠ Hodošan
, 30. lipna 2005. leta
str. 4, 5
http://www.skola-hodosan.hr/kutak/Skolski_kutak_08.pdf