Bogek v Ivajncu

FRANJO HORVATH

OBIČAJI V IVANCU

1. Običaji Božični

Na sam sveti večer dojde muškarec pred hižna vrata, onda pokoči na vrata i onda veli on vuni: dober večer daj vam bog pune škrinje žitka, pone lagve vina, debeli konjov, debeli volov, debeli telić, debeli prascov. Daj vam bog picikov i racikov i dušno zveličenje. Gda to zgovori onda ide v hižu pa si sede i daju mu žitka i kruha i vina. Žitom mora zašvignuti okolo i zezvati picike. Onda mora dati sakomu ki je v hiži piti i to zato da bodo rajši živina pila. Onda dene po stolu po prečki žita od jednoga vogla do drugoga do tretjega i štrtoga. Onda mora napraviti sredi vienec s slame i na ovoj slami mora zasaditi kokoš, da se rajši piščanci zvađaju.

Onda dene na saki vogel jenu repu, saka ta repa mora biti od drugoga meseca. Da repa stirja cimu onda se mora sejati onoga meseca od kojega je repa.

Pred polnočkom mora se dati blagu koruznica da si šumiju, da copernice neladaju z onom štalom i z onim blagom, kajti se copernice boje onoga šomotanja.

Po polnočki se mora dati mladine sačkovoga zrnja zobati da rajši neseju jajca. To žito se mora dati mladine na Božić na Vuzem i na Trojake, ali to žito se mora nesti vu cirkvu k meši i to k polnočki, k zornici i k pozni meši. Isto tako se nese i hleb kruha k ovim trem mešam a to je zato kaj se da saki kravi jen falačic za jesti kaj bolše mleko imaju i kaj ga već imaju.

Na Božić i Štefanje nesme dojti puca pokrita v hižu dokle si skupa nedojdu v hižu a onomu možu ki dojde s pucami od polnoćke dadu flašu s vinom i kruha hleb.

Zvir:
http://marijan-kras.com/knjiga/html/dodatak.html#b3