Baš su vu selu, čuti je bajs, stari štrumenti, poznati glas (Iveka Robičovoga)

Mužikaši

Baš su vu selu, čuti je bajs,
stari štrumenti, poznati glas.
Prvista Joža, bajsar Tomaš,
beglajter Ivek i Pepčev Jandraš.

Igraju putnu, ideju sim,
cviliju gusle, škrgeče prim.

Nekak im cesta prevuska je
pak i po grabe ima ih ve.
Ne veli zabadav bajsar Tomaš
najlepše biti je mužikaš.

Ivek Robičov (Tamburaškin)…
IVO ROBIĆ -Mužikaši (KRAPINA), 01:55