Blagoslov vina na Ivanuše v občine Vinica

Občina Vinica: Blagoslov vina na Ivanuše (zimsko Ivajne)

Božečje (Božično) vreme obiluje mnogem običajem teri  zafalujuč entuzijazmu pojedincov senako nabuju pozableni. Jen od običajov veže se z blagdanom sv. Ivana  ev. gda se od davnin  v Vinički kraji nosilo  mlado vino  na blagoslov. Vudruga vinogradarov „Vinea“ z Vinice oživela je ov običaj ter  več nekuliko let za redom organizera  blagoslov vina za se vinogradare. Tak je vinički župnik, prečasni Valent Posavec, v župne cirkve Sv. Marka za se vinogradare služil svetu  mešu ter  blagoslovil vina tera su donesli vinogradari. Naime, običaj nalaže  da vinogradari  donose  vino  v mejnem, prigodnem flašam, obavezno vukrašenem hrvatskum trobojnicum. Gda se vrnu domom,  v saki se lajt (bedejn) vleje malo blagoslovlenoga  vina kak bi se vino  čuvalo od  „kvarejna“,  a preporuča se i da saki od družine popije guk vina kak bi se očuvalo zdravje.
Posle meše i blagoslova vina, vinogradari  su priredili i prigodni domjenek ter pozvali se na zajedničko družejne v Pastoralni center.

Treba je naglasiti da Vudruga vinogradarov „Vinea“ neguje  i druge običaje vezane  vuz  ostale tzv. „vinogradarske svece“  pa se tak prigodno obiležavaju  svetki (blagdani) Sv. Vinka, Sv. Martina ter Sv. Lovre z čem člani aktivno doprinašaju očuvajnu tradicijskoga nasleđa i  etnografske baščine ovoga kraja
www.vinica.hr

http://www.varazdinska-zupanija.hr/index.php/novosti/iz-gradova-i-opcina/7785-iz-gradova-i-opcina/3042-opina-vinica-blagoslov-vina-na-ivanje-.html

* * * * * * * * * *

Pijmo brati vince, 01:52