Štefajne, Ivanuše i Rodošovo v negdašne turopolske zadruge

Božečji (Božični) dani v negdašne turopolske obitelske zadruge

Drugi dan iza Bogeka (Božiča) (26. prosinca) na Štefajne dan je slavla i čestitajna sem Štefem (Stjepanem). Na-te den ne bilo poldešne meše v župne cirkve v Vukovine, neg samo v selu Kuče. Tu je velečasni išel “z križecom” iliti blagoslivlat iže. Večina Buševčanov pa i Kovačeviči na te den na federne kola (kojnskem zapregam) išla je masovno na poldešnu mešu iliti poldanicu v susednu župu Peščenica, a mejni broj v Kuče.

Obično te den održavali su se “bali” iliti zabava v jene od bertiji v Buševcu.

Na “Ivanuše”iliti dan sv. Ivca (Ivana) evanđelista (27. prosinca) gospodar zadruge znašal bi slamu van z iže. Od te slame delal bi mala povresla (zamotaje) i omatal je kak prstene oko debla vočki v veruvajnu da bu ova blagoslovlena slama štitila vočke od betega i kletu jem dala plodnost.

I v štalu pred krave stavilo bi se malo te slame kak dar. Tak je čista soba dočekala velečasnoga i blagoslov iž.

28. prosinca na Herodošovo ili, kak bi povedali po domači, “Rodošovo” iliti Dan nevine dečice, dečki bi išli z šibami po selu “z Rodošom” tam de su bile dekle i deklice, simbolički bi je vudrili šibum. Dečki bi daruvali sve zebranice jabukami. Na-te den išlo se k meše v Mraclin de je velečasni išel blagoslivlat iže. Buševčani su večinum išli peški. Mraclinski dečki znali su čekati dekle na putu pri cirkve i šibami lehko vudriti splašene zamušne dekle.

Zvir:
http://www.forumgorica.com/tradicija/zivlejne-v-turopolske-obitelske-zadruge/msg40523/#msg40523

http://www.forumgorica.com/tradicija/zivlejne-v-turopolske-obitelske-zadruge/msg40524/#msg40524

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jen dan v turopolske zadruge
Jedan dan u turopoljskoj zadruzi (1933), 24:47