Što nam je kriv kaj slabo računamo?

Pregled tisKAJna

 

Međimurske novine
e-vundano 2012-12-17

Jožek radnik

Što nam je kriv kaj slabo računamo?

Bojan Jambrošić je bil nejbolši na našemo Međimorskomo festivalo zabavnih pesmi, šteri je bil održani vu čakoski šporcki dvorani pred kraj minuloga meseca. Ne bi štel preveč faliti Bojana, ali ak vam rečem da je bil bolši od Nede Ukraden i od našega Žige unda sam vam vse rekel. Bojan se prvipot pojavil pred publikom otkak je skaleral, očem reči, od da je bil na djeti i hitil je doli skorom tridesti kil.

Piše: Jožek radnik

Kaj ne bode zišlo da je naša Vlada gljuha i kak nema sluha za nevole štere so se pripetile nam Međimorcaj, očem reči, našaj Puščinčaraj, štere je poplajla Drava, minister Linič je, negdi vu štomfaj, našel nekše skrite penez i poslal je nekaj malo vejč od dva milijone kuni za Puščine, ali je vu isto vreme za poplavlene Zagorce poslal čistam malo meje od tri milijone kuni. Nej znati je li so naši sosedi Zagorci meli vejč vode ili je jiva voda bila globleša, ali so oni naračunali vekšega kvara i dobili so vejč penez. No, pustimo Zagorce i obrnimo se k našoj nevoli. Najme kaj, naši županijski stručnjaki za poplave so naračunali kvara cirka dvajsti dva milijone , a dobili smo deset procentov. Kaj reči, pak smo mi nej brodogradilište Viktor Lenac, šterima je več tripot (nejmeje) potonul brod i dobili so čuda vekše peneze nek smo mi i iskali. A kajbi nam mam dali peneze, pak je to stopram prva poplava na tomo hataro i Puščinčari so stopram prvipot plavali, a vsi znamo da do tripot Božek pomaže, a posle je na redo Vlada. Zato je i rezrovani šanec v Puščinaj nej našel svoje mesto vu državnomo proračunu za 2013. leto! Što nam je kriv kaj smo si nej zdobra z ovima šteri držijo cugle vlasti i državno kaso vu svojaj rokaj. Dok sam tak bajal na naše državne političare, čula me je soseda Franca, pak mi je rekla: Dej ftihni več jempot, kaj očeš kaj te Linič čuje, pak niti to ne bo poslal kaj je kanil? Mortik ima ona praf. Što je nam Međimorcaj kriv kaj smo bogoboječi, pak smo navek stiha i zadovoljni smo z droptijom štero nam ovi v Zagrebo puščajo z vladinoga stola? Što, ak nej mi sami?

Kaj si vi gruntate: po čemo je poznato Središče na Muri? Negda je to bil grad rudarov, a denes građevinarov, a i ima nejjakšega, očem reči, nejžmehkešega varoškoga načelnika. No, moramo deti roko na srce i priznati da ga nejga Jožija Švendovoga i jegovoga poduzeča Team več se ne bi niti znalo da so negda Serjančari bili rudari i kopali vuglena. Sam dragi Božek ga je poslal v Središče i kaj je tam zafremal svojo fabriko i zato denes vsi stranjski šteri dojdejo v Središče morejo videti gde je negda bil rudnik vuglena i kak je to negda zgledalo da so stari Serjančari rovali pod zemljom i na svetlo dneva vlekli ono kaj so nakopali. I to je još ne vse kaj se dotikavle Serjančarov.Završili so šetnico, a to vam je steza za španceranje. Dok je ne bila gotova furt so spituvali i hodali glet da bode, več jempot, gotova, a ve da jo imajo preveč jo ne nucajo, tak da se skorom nišči ne špancera. To vam je isto tak kak gda je došel čovek v Međimorsko banko, mam posle kak je odišla za sneho v Privredno banko, i iskal je, mlado i fajno puco na šaltero, nek mo da jegovih sto jezerač kuni. Dok mo jiv je ona nabrojila i dela na pult, unda joj je rekel nek jiv dene nazaj, jerbo je sam štel videti je li so još navek tu. Tak je i šetnicom, dok jo Serjančari vidijo da je tu opče jo več ne nucajo!

Lepo so se čakoski  i priločki gracki načelniki dospomenuli da bode Prilok sponzor (nešterni jalnoši velijo sponzoruša, kaj god to značilo) za čakosko gracko kanalizacijo po selima Dravskoga bazena. Vsi čakoski i priločki vječniki so bili za to, sam je gospon Jura Deladijo bil protiv. On se briga za priločko gracko kaso kaj ne bi i sponzori morali nekaj dati z svojega žepa. Brzčas Jura ima praf, pak sponzori so navek plačali, a ve pak so se dospomenuli kaj bode Prilok sam dal moralno podrško Čakovco kaj napravi to kanalizacijo. Prosim vas lejpo, pak što si bode pomagal, ak si ne bodo sosedi. A sosedaj se mora i nareč veruvati!

Minuli tjeden sam vam pripovedal o temo kak so županijski vječniki zglasali proračuna za leto pred nami i kak župano več ve fali 40 milijonov kuni ak bode štel naprajti vse ono kaj je splaneral. Neje mo lefko, makar bode hercuval sam do majuša, do novih izborov, ali do unda tre zdržati. Mortik sam ga zato videl vu poslovnici Lota gde je plačal celi pušlek listekov. Ima on praf, ak igra more i dobiti, a ako pak dobi unda more z temaj penezaj zakrpati bar nešterne luknje vu županijski kasi. Kak velijo naši stareši: sreča je na strani onih šteri imajo vupeše, a kuliko vidimo, Ivek je stal prvoga koraka prema sreči. Mortik bo mel srečo, pak ga ona prepozna.

Verjem da znate ono izreko z Biblije, kak bi to rekel precednik Milanović, što se za mač lovi od jega i pogine. Tak vam je zišel i Ivek Perhočov, prvi čovek međimorskih esdepeovcov. On je uvel demokracijo vu stranko, očem reči,  dal je vsakomo pravo kaj more misliti i reči kaj oče i to ga je koštalo glave. Odišel je po riti k meši jerbo so esdepeovci počeli misliti, a kaj mislijo so rekli dok so kak kandidata za župana zebrali mladoga Deana Hunjadija, šteri je ve načelnik svetomarske opčine. Gda je Ivek gledal Sulejmana unda bi znal gda je Veličanstveni ne daval svojima prevelike slobode. Niti v haremo.

Nebrem veruvati da je to kaj si gospon Zorčec, glavni međimorski vodovodač, kupuvle novoga auta i to polovnoga, vijest za prvo stranico jednih međimorskih novin. I nej sam to, čudni so ftiči tej novinari: dok je gospon Zorčec zrihtal kanalizacijo Dravskoga bazena, prek Evropske banke i Hrvackih vodi, štera vredi ili košta, prek deset milijonov eurov, unda je o tomo, vu temaj istaj novinaj, pisalo par redi i to na osmoj stranici, a ve da si kupuvle polovnoga auta na mesto onoga šteri se mo je ftopil vu Puščinaj, unda se za to potroši pol stranice novin. Nej znati z čim je gospon Zorčec zadužil te novinare kaj so mo dali tulikšega placa? Ili je prihvatil mojega predloga, pak se, ipak, kani kandiderati za župana?

Bojan Jambrošić je bil nejbolši na našemo Međimorskomo festivalo zabavnih pesmi, šteri je bil održani vu čakoski šporcki dvorani pred kraj minuloga meseca. Ne bi štel preveč faliti Bojana, ali ak vam rečem da je bil bolši od Nede Ukraden i od našega Žige unda sam vam vse rekel. Bojan se prvipot pojavil pred publikom otkak je skaleral, očem reči, od da je bil na djeti i hitil je doli skorom tridesti kil. Morem vam reči da je ženska publika to mam v pamet zela i zato je nej nikaj čudno bilo kaj so ga mlade puce nagajale. Pak gda ga bodo ak ne ve dok je v nejjakšim letima i jako fajno popevle. A, kuliko vidimo i čujemo, dober glas se, još navek, jako dauko čuje!

Zvir:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=15565:to-nam-je-kriv-kaj-slabo-raunamo&catid=301:joek-radnik&Itemid=575

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Bojan Jambrošić – Zgublene zorje, Krapina 2011, 03:31