Božečjo-novoletna spajanja

Pregled tisKAJna

Zagorski list,
e-vundano 29.12.2012.

Dnevnik tate Bena

Blagdanska spajanja

Kak se bliži Nova godina tak velika večina vas več zna gde bude ju dočakala. Nešči bu išel h nekakvu gostionu, nešči bu doma pri sebi ili pri nekom drugom, a nešči bu posjetil i neki doček na otvorenom. Normalno je da čoveka teri još nije odlučil gde bu dočakal Novo ljeto interesira gde se kaj nudi

Piše:Tomislav Benčić
Ko povlaštena klasa državnih službenika zamislil sam si kak bi bilo dobro da od drugog tjedna pa do kraja godine prejdem na godišnji. Iskoristil bi samo 4 dana, a doma bi bil cjelih 11. Kak. Zel si bi slobodno na Badnjak, pa je onda Božić i Štefanje kaj su neradni dani, po slobodno u četvrtak i petak, pa dojde vikend i još slobodno drugi ponedjeljak, pa je Novo ljeto.

I kad se tome pribroji još vikend prije Božića zide se skupa 11 dana. Iako z matematiku h školi nisam imel problema, ispalo je da loše računam. Ipak bum nekaj spojil. Delam na Badnjak, na Božić i na Štefanje. Da ne ispadne kak ja nemrem nič spojiti.

H zadnje vrijeme se intenzivno pripoveda o smaku svijeta. S obzirom da ovo čitate smak svijeta se nije dogodil. Ipak budite bez brige za koju godinu buju zmislili još nekakav smak svijeta pa se bute opet mogli o tome spominati.

Neki dan sam imel tehničkih problema s televizijom prek telefona i bil sam osuđen na onih par programa kaj se emitiraju prek odašiljača na Sljemenu. I došel sam do zaključka da ljudi teri nemaju nekakvu televiziju prek telefona ili satelita zbilja nemaju kaj drugo gledeti osim raznih sapunica. Kam god da sam prešaltal samo te serije. Pa moreš birati e hočeš gledeti naše ili turske, da ne ispadne kak nema izbora.

Več sam se bil zabrinul da na nekoj od naših televizija sad ovih dana nišči ne prikazal „Sam u kući“. I ozbiljno sam se zabrinul. Kak je to moguče? Međutim ispalo je da bu ko i svake godine serijal navedenih filmova ipak emitiran na jednoj televiziji. Kolko sam videl prva tri nastavka budeju.

Kak se bliži Nova godina tak velika večina vas več zna gde bude ju dočakala. Nešči bu išel h nekakvu gostionu, nešči bu doma pri sebi ili pri nekom drugom, a nešči bu posjetil i neki doček na otvorenom. Normalno je da čoveka teri još nije odlučil gde bu dočakal Novo ljeto interesira gde se kaj nudi. A ponude ima.

Razne gostione koje držiju do sebe imaju internetske stranice i na njima se več neko vrijeme more videti ponuda za doček. Od toga kaj bu za jesti pa do toga gdo bu igral. S obzirom na stanje proračuna doma žena i ja nismo u mogučnosti izdvojiti sredstva za takav doček. Pa nam ostaju druge dvije mogučnosti. Doma ili nekam na otvoreno. Pod nekam na otvoreno mislim na zabočki trg teri nam je najbliži. Probal sam na internetu najti kaj bu na trgu za doček, ali takve informacije gugl ne nalazi.

Nije to slučaj samo za Zabok. Na stranicama od Zaboka bar piše da bude doček. Malo sam po internetu poiskal stranice drugih gradova i opčina u Zagorju i nisam našel nigde informaciju e uopče imaju kaj na otvorenom za doček. I kaj mi ostaje? Biti doma za doček. Sad e bu to pri meni doma ili pri nekom drugom još imam vremena dogovoriti.

http://www.zagorje.com/kolumne/pregled/dnevnik-tate-bena-blagdanska-spajanja

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kavaliri – Šterči, šterči mala – TV spot, 02:33