Trikralski zvezdari v Kumrovcu

TRIKRALSKI ZVEZDARI 2013.

Pozivlemo Vas na mednarodnu smotru

TRIKRALSKE ZVEZDAROV 2013.

V nedelu 6. sečna leta 2013. z početkom ob 18 vur

na prostorem Muzeja “Staro selo Kumrovec”.

http://www.kumrovec.hr/neweb/index.php?option=com_content&view=article&id=347:trikralski-zvezdari-2013&catid=37:iz-turistike-zajednice&Itemid=71

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

TRIKRALSKI ZVEZDARI

Oko blagdana Sv. Tre kralov tradicija je, v sutlanskomu kraju , obhodna “zvezdarov” čez selo.

„Zvezdari“ su skupine od pet do šest mužov, teri pred kmicu i do kesno v noč idu od iže do iže i popevaju pesme vu slavu rođejna Jezuša Kristuša (Isusa Krista).

Domačin iže nudi je okrepum i nagrađuje z dari ( obično kolač, klobasica,vino)

Tri z skupine predstavlaju Sv.Tri krale i nose „zvezdu“ ( posebno zdelana maketa tera kaže dogotke oko rođejna Jezušovoga, a vu-sebe ima sveču tera se v određenomu momentu vužiga).

Običaj je posle II svetske vojne zamrl, a grupe se pre desetek let znova pojavluju.

Z cilom oživlavajna i popularizerajna običajov pokrenuti su „Trikralski zvezdari“.

Sad v „Najpoznatešomu (?!) selu na svetu“ na blagdan Sv.Tre kralov okuplamo skupine z : Kumrovca, Velike Horvatske, Ravnic Desiničke, Miljane i Tuhlja.

07.01.12. ob 18 :00 vur okupili bumo još više grup, kak i skupine tere to delaju v Republike Slovenije, pa bu dogodek imal mednarodni karakter. Zvezdari buju obhodili „Staro selo“ i predstavili običaj .

http://www.uzagorju.com/manifestacija-zagorje-trikralski-zvezdari-muzej-staro-selo-kumrovec-2012

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Trikraljski zvjezdari, Kumrovec 6.01. 2010., 02:45