(i) Sveti Tri Krali v negdašne turopolske plemenite obitelske zadruge

Josip Kovačevič: Obitelska zadruga plemenite Kovačevičov

IV. TAL

OBIČAJI

Blagoslov iž na Ivanuše

Na Ivanuše od starin se do ne-davno v Buševcu je bil blagoslov iž. Ludi bi povedali “Ide pop s križecom”. Si zadrugari murali su f-iže dočekati blagoslov. Kak Buševec nekad ne imal puno iž, velečasni se ne žuril z obilaskom sela. Vjutro bi ga dovezel ze Staroga Čiča buševski foringaš (na federne kola). Velečasnoga bi pri blagoslovu iž pratili zvonar, teri bi nosil kandilo z tamjanom i zvonček, terem su se oglašavali pre neg bi vlezli f-ižu da domačini čuju do im dohaja v poset. Vu hodu bi popevali najviše “Narodil nam se kral nebeski…” ke bi f-iže domačini jenoglasno privačali. Drugi pratilec je nosil vreču preičenu prek pleč za skuplajne darov.
Mam nakon ke bi vlezli f-ižu zvonar bi kredum gore na vrati z nutrešne strane napisal dojduče leto i kraticu od tri slove: G(ašpar) + M(elkior) + B(altazar), (n.p. 19 G + M + B 87), imena Svete tri kralov teri su pelani zvezdum došli pokloniti se novorojenomu Sinu Božomu. Domačini bi se klečeč križali i kušuvali raspelo.
Posle blagoslova iž, tj. škroplejna svetum vodum, zajedničke molitve, čestitajna Bogeka (Božiča) i Novoga leta, daruvanja domačinov nabožnem slikicam, domačini bi vrnuli svojem  prilogom v penezi, jabukam bogeknicam (božičnicam) i povesmum (finum kudelum) z tere se buju delali štriki za cirkvena zvona.

Staro leto

Gospodari zadrug itali su jabuke v zdence da se posvete. Dečki bi znali dojti pod  obluk i sve zebranice čestitati Novo leto i daruvati jabuku.
V novešu dobu zvečera na bale (zabave) dečki bi kupuvali jabuke i daruvali svem zebranicam, ali i nijovem pajdašicam da im nabu nevugodno.
Ob pol noči strelali bi z puški il kubur.

Mlado leto

Na Novo leto ranoranili su da buju prvi na zdencu “jagmili” (žurili se i rivali se)  zadrugari do bu prvi zvlekel z vodum v kante ze zdenca jabuku. Do bi ju zvlekel, povedal je:
“To je sveta jabuka” i razrezal ju i sem dal da ju jeju kak bi imali zdravo grlo.
Na Novo leto poželno je bilo da na-te den prvi strajnski gost, čestitar, f-iže bu muški ke je donošalo sreču. Kak i na Bogeka (na Božič) si zdravi zadrugari su murali iti k-meše ak je bila v Buševcu v Buševec i na poldešnu mešu” (v) Vukovinu.
Kojnske foringe pak su hitale (žurile se) v Vukovinu, a posle meše galop, do bu prvi došel domom v Buševec.
Na-te den si su pozorno slušali posle propovedi statističke podatke z župne
matice rojene i mrle, kuliko je prešloga leta mrlo župlanov, a kuliko rojeno, za sako selo posebno. Vu-tu dobu natalitet (priraštaj) je v vekšine sel navek bil vekši od mortaliteta (smrtnosti) stanovništva.
Kovačevičova zadruga bila je sako leto se brojneša.

Sveti Tri krali

Na svete Tri krale (6. sečna) raskapal se bor f-iže.

Blagoslovi

Blagoslov vode na sv. Tri krale (6. sečna) održaval se samo v župne cirkve v Vukovine. Pod zvonikom v drvenomu bednu velečasni bi blagoslovil vodu. a župlani zimali v flaša  i posle meše nosili domom. Doma su škropili se prostorije se de je kakvo duplo (prostorija) i dvorišče (v stambenem i gospodarskem zgradam).

Zvir:
http://www.forumgorica.com/tradicija/zivlejne-v-turopolske-obitelske-zadruge/msg40524/#msg40524

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jen dan v turopolske zadruge
Jedan dan u turopoljskoj zadruzi (1933), 24:47