Kakše župana bi, mi Međimorci, itak, šteli???!!

Međimurske novine
e-vundano 2012-12-31

Jožek radnik

Kakše župana bi, mi Međimorci, itak, šteli???!!

Otkak mo Lejpa naša vse huje i huje živi, otkak mi Međimorci, a i naši sosedi na Hrvaškoj, vse teži i teži, i to na škrge, dišemo i Zoki Milanović je vse dal v Božekove roke i furt čita Sveto pismo. Kam god ide nosi ga z sobom, jedino ne na partiski zestanek kaj se ne bi jegovi pajdaši žnjega smejali. A kak so več levi je, mogli bi se.

Kuliko sam mel za čuti, esdepeovci so z novim i mladim kandidatom za novoga župana obrnuli novo stranico vu našoj domačoj međimorskoj politiki. A vsi znate da so vsi naši političari mam kredo, pak so i oni odma bili barajt, po onoj narodnoj: vidla žaba kak konjo zabivlejo potkovo, pak je i ona zdigla nogo. Čim so esdepeovci kandiderali mužikaša za župana, mam so i druge stranke (i partije) napravile isto jerbo se po anketaj zazvedilo da so ve mužikaši, pjevači i bandisti na ceni.

Piše: Jožek radnik

Od da je čakoski gracki načelnik videl kak mo je zišel županiski pajdaš i međimorski župan, Ivek Perhočov, vse je del vu Božekove roke kaj se dotikavle novoga esdepeovoga kandidata za gradonačelnika v Čakovco. Otkak mo Lejpa naša vse huje i huje živi, otkak mi Međimorci, a i naši sosedi na Hrvaškoj, vse teži i teži, i to na škrge, dišemo i Zoki Milanović je vse dal v Božekove roke i furt čita Sveto pismo. Kam god ide nosi ga z sobom, jedino ne na partiski zestanek kaj se ne bi jegovi pajdaši žnjega smejali. A kak so več levi je, mogli bi se. Što zna kak bi to vse z novim, očem reči, drugoletošnjim županom bilo zišlo gda je i Ivek Perhočov dal vse vu Božekove roke. Što zna, makar se niti dragi Božek nebre restrgati, kaj se esdepeovcov dotikavle jerbo oni ne delajo stisko v cirkvi, pak niti Božek pravzaprav ne zna kaj bi oni šteli.

V cirkvu ne hodajo, a na partiskom zestanko držijo fige v žepo tak da je jako teško zazvediti kaj jiv muoči. Vse je to lejpo i dobro sam vam ja tu nekaj ne razmem: vsi ti drugovi zovejo vu pomoč dragoga Božeka za šteroga po dnevo govorijo da ga nega, da ne postoji, a po noči mo se stiha molijo i prosijo ga nek jim pomore.. Brzčas se je tu nekaj spremenilo, jerbo pre onima desnima je jutro spametneše od večeri, a kuliko vidimo, ovima levima se pak po noči vse rezbistri.

Ne bi vam znal reči je li je zebrani tej novi Zorčecov  polovni auto, šteroga DOZ plača ili pak ga još navek zbirajo, ali sam znuom da je naš međimorski šef državne televizije ili kak se to štacunski veli, dalekovidnice, gospon Mladen Šarić, bil na raport pozvani, očem reči, na jezikovo juho, k svojim šefima vu beli Zagreb grad, zakaj je nej nikaj nasnimil o toj kupčiji leta na falačko zemle med dvemi vodami. A vsi znamo kaj se na televizije ne pokaže to se je nej niti pripetilo. Najbrž je gospon Šarić, kak stari novinarski vuk, procenil da se z te mele kruh ne bode jel i neje dal vužgati kamero. Ali, kak vidimo, svekoliko gledateljstvo štero vsaki mesec plača tv pretplato, je štelo znati kaj on kak Zorčecov sosed , misli o temo novomo polovnomo auto.Malo je bilo čudno: Mladen dela vu hiži polek Zorčecovi Međimorski vodi i nemoje niti malo jalen. Mortik je gospon Šarić malo preveč zmočeni kaj ne vidi kaj mo se dela vu sosedovom dvoro i skradja je vura daj odide na bolovanje, kaj si malo počine i kaj mo se odštopa to šesto čulo po šteromo ga naši ljudi poznajo i poštuvlejo.

Da smo več pre Zorčecovomo novomo auto prosili so me nek napišem dopuno natječaja i nejsam mogel kaj ne bi to napravil:
–    – auto mora biti svetlo ili tamno črne boje, ali je to nej uvjet, nek se zna,
–    – novi polovni auto mora znati plavati kaj se ne bode ftopil kak stari,
–    – sici nesmejo biti v koži, ali morajo biti antibaktereiski kak ne bi rajcali prostato,
–    – ostalo vse kak je pisalo, ali broji na zadji haubi morejo biti i vekši od 4 ili 5.

Bil sam vam i ja pod čakoskom vurom i poslušal sam te spominke, duge kak pondelek, o temo kakšega bi mi Međimorci pravzapraf župana nucali i šteli: sposobnoga i dokazanoga, a nej čoveka z partiskom knigicom. Ali so ne nikaj rekli gde se mora dokazati: doma, na poslo, pre sosedo, vu politiki, športo, mužiki…?

Tak vam je i moj sosed Tonča nej bil zadovolen z svojom Barikom vu posteli, jerbo so se vsi jegovi pajdaši falili, kak na poslo tak i vu krčmi, kak so jive žene hicne, očem reči, vse vražje vu posteli, a Tončijova Barika je sam magadila i bila zadovolna z onim kaj joj je on dal i kak ga je nutri porinul. Nigdar se je ne bunila i navek joj je bilo dosti, kak god malo joj je dal i kak god kratko je to vseskup trajalo. Bariko je to muočilo kaj je Tončijo nigdar nej bilo praf, pak se malo, onak popajdoč, pospominala z pajdašicaj. Parpot je odišla k Juliki kaj joj je, prek knigici i televizije, dala navuke kak se da treba venomo priložiti, da mo tre ovo, da ono i tak dale. Jedno noč se je Barika reskoražila i pokazala je Tončijo vse ono kaj jo je Julika, štera je, med nami rečeno, vsa vražja vu tomo športo, tak mi je bar pajdaš Pišta rekel, navčila, a unda jo je Tonča zlemal. Kričal je kak stekli: gde se je to vse navčila i gde se i skim sprakserala. Što bi razmel te moške, nigdar jim je nej praf i ne znajo kaj pravzapraf očejo.

No, kakšega bi, itak, mi Međimorci župana šteli? Kakšega – to vas ja pitam? Vas i sebe! Maloga, velikoga, školanoga, spametnoga, preštimanoga, fajnoga, z ljubavnicom ili pak brez nje, z novim ili pak polovnim autom, labodoritaša ili pak mužikaša, poštenoga ili pak premazanoga z vsemaj maščaj? Doljanca, Goričanca ili pak Čakovčanca? Čim se to zazvedi unda bodemo vse znali! A unda bodemo po tomo ključo, oliti modelo, zbirali gradonačelnike i načelnike, tak kaj bodo vsi jednaki, mladi, lepi, pošteni ili pak stari i premazani i kaj bodo vsi slični jeden drugomo, kak jejci jejco.

Kuliko sam mel za čuti, esdepeovci so z novim i mladim kandidatom za novoga župana obrnuli novo stranico vu našoj domačoj međimorskoj politiki. A vsi znate da so vsi naši političari mam kredo, pak so i oni odma bili barajt, po onoj narodnoj: vidla žaba kak konjo zabivlejo potkovo, pak je i ona zdigla nogo. Čim so esdepeovci kandiderali mužikaša za župana, mam so i druge stranke (i partije) napravile isto jerbo se po anketaj zazvedilo da so ve mužikaši, pjevači i bandisti na ceni. Poglednite za štere candidate sam, za ve, uspel zazvediti: Dejan Hunjadi, SDP, to več i ftiči na kiti znajo, Žiga, Laburisti, Marjan Novak, HDZ, Vladek Novak, narodnjak, Laci Varga, nezavisni, Štef Taradi – Utek, «seljak» i slavek Faltak, obrtnik. Verjem da bode naše biračko telo zadovoljno, a posebno žensko, jerbo je ponuda velika i muzikalna, a do izborov bode se, brzčas, nekaj našlo i za muško populacijo. Nekaj mi je, zadnjipot, Julika pošepetnula da bi se ona štela kandiderati jerbo ima vse kaj se nuca, a posebno za moške!

Zvir:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=18199:kake-upana-bi-mi-meimorci-itak-teli&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l), za teri dan:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine903i?mode=embed&layout=grey
i(l), za teri dan:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/902/mnovine902i.pdf

 

Turopolska forumGorica
HR.KAJ.NĚ? – Lépa naša kajkavska / pregled tisKAJna

http://www.forumgorica.com/kajkavski/hr-kaj-ne-lepa-nasa-kajkavska-tiskajne/msg48462/#msg48462

 
Ziga & Boris Lainer – Lasi Si Je Rudala, 03:49

http://www.youtube.com/watch?v=7WBhm6iMTF8