Sveti tri krali v Turovomu polu

Vojko Miklaušić
“Plemeniti puti”

Cirkvene popevke

TRI KRALI

O sveta Tri krala

1.   
O sveta Tri Krala o blažen vaš den
Da sveti Kral mladi bil z neba poslan.

2. 
O srečna zvezdica ka svetila vam
Da Sinka Devica porodila nam.

3.   
Kam giblete vezda tak dalko na put
Da zima sem lada i veter je lut.

4.   
Nek mudrost zna vaša neviđen je zrok
Kak pismo donaša da rodil se Bog.

5.   
Zvezdica ga kaže na sunčan is’od
Se čudo poveda da Kralev je god.

6.   
Tak idete k nemu vu dalki te kraj
Saki mu se moli i lepo klajnaj.

7. 
Još saki ponesi od blaga svoj dar
Kaj Bogu prinašaš to nigdar ni kvar.

8.   
O sveta Tri krala mi molemu vas
Ki dare ste dali darujte i nas.

9.   
Da mladomu Kralu koj došel na svet
Si falu spevajmu od veka na vek.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ta zvezda nam je izišla

Ta zvezda nam je izišla, aj izešla
Ona nam sveti široko
Aj široko i visoko
Čudo nazvešča veliko
Marija Sinka zrodila
I v jaslice (Ga) položila

Tam su prispeli Krali tri
Gašpar, Melkior, Boltižar
Donesli su dar veliki
Temjena, zlato, dragu mast.
Bog nam prosti pregrešejne
Dej sem dušno zveličenje.

1.
Raduval se Jezuš mali z Marijom i Jošefom
K Nemu došli su Tri Krali z velikum poniznostjum.
Z dalekoga k Nemu idu kak bi ga poštuvali
Kak to Dete malo vide da bi ga daruvali.
Zvezda srečna i blažena puta jemje kazala
Zima huda i ledvena ni nem nikaj škodela.
Dragi dari zlato temjan s kem su ga daruvali
Klečeč ruke gore zdižu tak su mu prikazali.

2.
“O sveta Tri Krala”
Ne bujim zrak škodel al truda bu stal
Da Jezuš se zrodil Herodeš bu znal
Nut mudrost zna vaša neviđeni zrok
To pismo donaša da zrodil se Bog.
Vu štalu ste došli de Negov je stan
I z Majkom ga našli s kem bil Jožef sam.
Od zime trpeči vu jasla je gol
Ni dvorbe povolne kak osel i vol
Vendar ste spoznali da pravi je Bog
Niste se zburkali če prem je vubog
Neg ste se klajnali gliboko do tel
Vse dare ste dali Detešcu za del
O Majka Marija oglej se na nas
Mi k Tebe smu došli zveliči Ti nas.

3.
V Jeruzalemu gradu po semu pitali
De je Kral mladi mi bi mu rada čast dali?

4.
Novoga leta veseloga
Rodi Marija Jezuša
Sveti tri Krali veseli bili
Da su vu štalicu zastupili
Kresna jem zvezda je svetila
Na štalu trage spuščala.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Turopolska forumGorica
“Plemeniti puti” Vojka Miklaušičovoga

http://www.forumgorica.com/kajkavski/’plemeniti-puti’-vojka-miklausicovoga

BOŽIĆ U GORICI, KUD ŠČITARJEVO, 27 12 2011 , SVETI TRI KRALJI,  03:12