Vseposud kuhje, a pravi kuhari čuda koštajo

Pregled tisKAJna

 

Međimurske novine,
e-vundato: 07.01.2013.
 
 
Premišlavanje Jožeka radnika 
 
Vseposud kuhje, a pravi kuhari čuda koštajo 

Srečno vam novo leto želim. Želem vam čuda zdravja (peneze ne, jer penezi kvarijo ljude) i malo sreče, jerbo so ovi na Titaniko vsi bili zdravi, meli so viziperte od doktorov, ali so nej meli srečo! Očem kaj mi, vsi skupa, preževimo. Kak god steška! I kaj bodemo, vsi skupa, živeli na sveto i celo ovo leto. A unda, pak znova!

Piše: Jožek radnik

Moram vam reči da nikaj nebode od bandistov i mužikašov na listaj za naše nove župane. Brzčas bodo i druge stranjke odustale od svojih bandistov čim so esdepeovci vugnuli svojega mužikaša Deana Hunjadija. Znuom da mi bodete gombali kak sam vam hitil peska vu oči z tom svojom muzičkom listom, ali tak se vse nekaj kazalo, a i tak so se spominali klošari, šteri se shajajo pre čakoski gracki vuri. Morem vam reči da je to bilo prvipot, vu zadjih deset let, kaj so oni v kmico vritnuli. I to sam zato kaj so se ne nadjali kaj bi nešči, v denešje vreme, vupal deti demokracijo na stran i stornerati legalno zebranoga Deana i zameniti ga z Ivicom, šteri je zgubil. Ali, kuliko vidimo, nigdar ne smeti reči nigdar, jerbo je politiki i političaraj nikaj nej nemogoče. Ve je zišlo po onoj starinskoj: kaj Međimorci znajo kaj oni pravzaprav očejo? Najbrž mi v Zagrebo to nejbole znamo i zato bodo oni zglasali onoga šteroga mi zberemo. Pak to je i za jiv nejbole, jerbo i mi v Zagrebo bodemo unda z tem zadovolni. Kuliko sam mel priliko čuti, naši esdepeovci sam stiha morgajo sebi v brado i šepetujijo, kaj znači da so zadovolni ili pak ne vupajo n ikaj reči.  I Ivica je zadovolen. A Deana je nišči, osim novinarov, nej nikaj pital. Dean ima ve dva rešeja: ili bode stiha i ostal v Partiji ili bode odišel vum i gombal. A dok odide vum več ga ne bode nišči poslušal, a niti pak nikaj pital!

Čakoski turistički težaki so nam zrihtali Adventa vu grado Zrinskih. Nejpredi je tej čakoski Advent počel par dni raneše nek on pravi vu cirkvi, ali je zato tjeden dni duže trajal. Gruntam si da je vredo kaj turistički težaki imajo svojega Adventa, brzčas oni znajo kaj delajo, a i zakaj. Čakoski Advent je završil na staro leto, očem reči, na dočeko novoga leta. A na dočeko so Čakovčanci poslušali klapo Maslina kak lepo popevle, a posle so gledali staroga filma (ne bi vam točno znal reči štera je to po redo bila repriza), jerbo je Jura Stublić nej došel, a žnjim je nej došla niti jegova grupa Film.Vsi šteri so došli zbogradi jega mogli so si nekaj spiti pod šatorom, ali so se nej mogli napiti, jerbo je konobarov bilo premalo, a i muhljavi so bili. Mortik je doček predugo trajal, pak so bili zmočeni ili pak so precjenili svoje pijanske mogučnosti. Kak bilo da bilo, morali smo trezni oditi z Trga i žejo vgasiti vu nešternoj drugoj alkoholnoj radionici. To smo i naprajli jerbo smo dimo došli dok se je denilo. Znate i sami kakša je bila megla, pak nam je po dnevo bilo nejsigurneše kaj ne bi fulali hižo i završili vu sosedinoj postelji.

Odnegda sam doma poslušal, govoril mi je nejpredi japica, a posle i japa, kak je kuhja zadje mesto vu šteroj mi moški moremo pokazati vse kaj znamo. Ali kotač sreče i vsega drugoga se furt obrača i ne stoji nigdar, pak se to vse spremenilo. Dok se naše žene borijo za ravnopravnost, mi pomalem popuščamo, a one nas, kaj nam se zafalijo, vse fletneše i sigurneše ravnajo bliže kuhji. Tak nam je i tre da smo nigdar nej znali pofaliti ono kaj so nam one skuhale, ali zato one falijo vse kaj mi z kuhje donesemo, makar posle to nečejo jesti. To se vam zove marketing. Tak sam vam i ja mislil, ali dok sam videl naše dva Međimorce, Nikolu Lesara i Markija Palfija kak so kuhali, unda sam si i ja počel gruntati da je nej tak hudo delati v kuhji. Dečkima vsaka čast, osvetlali so obraze našaj kuharaj i kuharicaj, ali kam god dojdem, vu Hrvaško, vsi me fkriž gledijo, smejejo se z nas i nekše papučare nam namečejo. Ali nemajo oni pojma, pak što dela v kuhji bar je ne nigdar lačen. A vu ova teška krizna vremena nejglavneše je preživeti, a ako očeš preživeti moraš jesti, a ak očeš jesti (tak nas naše žene vučijo) moraš si skuhati. To vam je tej naš međimorski perpetum mobile, oliti odgovor na vječno pitanje: kaj je bilo predi kokoš ili jejci? Marko i Nikola so se pokazali, a  vsima nama želim čuda sreče i uspeha u borbi za kuhačo. Moj prijatel Pišta navek fali svojo ženo kak mo dobro kuha, a on joj pomaže okoli posode: ona pere, a on zbriše…

Vsaka rit dojde na šekret. Tak bi se moglo reči za krčmare z šterima porezniki očejo dojti na kraj. Nej znati vu šteroj krčmi so ministro Liničo ne dali računa, pak je ve zmislil porezne kase za vse krčmare. To je bila greška z nesagledivaj posljedicaj. Kaj ne bodete mislili da ja branim krčmare. Ne! Da so bar delali pol-pol, očem reči, pol sebi vu žep, a pol da so zapisali vu porezne knige, ali ne oni so trifrtalj zrivali sebi vu žepe, a poreznikaj malo vejč kak nikaj. No, ne ruon nikaj, ali sam nekše droptije. Pak da je bilo vse vu redo ne bi jiv Slavek zel na zob. Ne bodo oni več pobirali vrhje, a poreznikaj davali sam kiselo mleko. Malo mi se krčmari milijo, ali brzčas Slavek ima praf: pak smo nej mi tak čuda pili kaj bodo krčmari kulaki postali nego kaj bode Lejpa naša vejč mela i kaj bodo naši japeki i mamike meli za penzije.

Nebrem razmeti kak so Kinezi mogli prebrojiti svoje Kineze i to za štiri mesece, a naša statistika je, za leto i pol, dala vum sam pol istine. Ak je Kinezov nekaj meje od milijardo tristo, a nas nekaj vejč od štiri milijone kaj mi delamo tak dugo. Nekaj si gruntam da bi naši statističari morali vsakoga našega čoveka poznati, kak nas je čuda, a ne kaj filozoferamo i dremlemo nad tem spiskom. Ve dok je te naš popis došel vum več je ne točen jerbo nas več fali. Vsi znamo da smo se mi zalenili, a i naši mladi se držijo fkrej od posla posle šteroga se deca dobavlajo. Nikak nebrem razmeti i to kaj minister Jovanovič oče vu škole zrivati odgoja za zdraviče vu šteromo bodo vučili deco kak se nebodo deca delala i kak je nejsigurneše da zemejo stvar vu svoje roke. Bodete vidli, ak to uspe, kuliko nas bode črez deset let.

Nej znati kaj se je ve, itak, pripetilo z tem Zorčecovim novim polovnim autom. Dok je natječaj vum došel vsi novinari so doleteli kcoj, od novin, prek radija do televizije, a ve dok so nabrnkali ljude i ljudi nebrejo spati dok ne zazvedijo kakšega bode, ipak, auta vozil Jožek (moj imejak) Zorčecov? Prosim vas, pomorite ljudima!

Povjest se ipak, tu i tam, ponavla. Cirka vsakih sto let! Najme kaj, drugoga januara 1919. leta je doktor Ivek Novakov postal povjerenik za Međimorje, a minulo je nekaj meje od sto let i župan Ivek Perhočov je postal međimorski povjerenik. Velijo da je povjest učiteljica života, a neje to niti tak strašno ak vsakih sto let idemo na popravni. Kaj ne?

Srečno vam novo leto želim. Želem vam čuda zdravja (peneze ne, jer penezi kvarijo ljude) i malo sreče, jerbo so ovi na Titaniko vsi bili zdravi, meli so viziperte od doktorov, ali so nej meli srečo! Očem kaj mi, vsi skupa, preževimo. Kak god steška! I kaj bodemo, vsi skupa, živeli na sveto i celo ovo leto. A unda, pak znova!

Zvir:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=18254:vseposud-kuhje-a-pravi-kuhari-uda-kotajo&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 64 sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine903i?mode=embed&layout=grey
i(l) str.sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/903/mnovine903i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vulenček – Međimurje, kak si lepo zeleno, 03:28